Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 7. 2010

2010 Turnov

V roce 2010 se konal happening na zahájení Týdne knihoven v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově. Jihočeská organizace se přihlásila k účasti. Jeli jsme mikrobusem ráno 1.10.2010 a v pozdních večerních hodinách jsme se zase vrátili. Doprovodily nás též dvě studentky knihovnictví ze střední školy v Táboře. Bližší informace o happeningu najdete na adrese:

http://knihovna.turnov.cz/knihovnicky-happening-2010.php

Letošní happening se nesl v duchu motta: Knihovna pro všechny

Jihočeská výprava vystoupila na pódiu se scénkou: Knihy z jižních Čech do celého světa! podle následujícího scénáře:

Vážení přítomní, nyní se vám představí zástupci Jihočechů, kteří se zasloužili o šíření vzdělanosti po celé Evropě. V době, kdy knihu - a to ještě v omezeném počtu - vlastnila jen hrstka obyvatelstva, většinou z vrstvy šlechty či měšťanstva, vytvořil na jihu Čech  přední český šlechtic Petr Vok unikátní knihovnu čítající asi 10 000 svazků rukopisných i tištěných děl.  Ve zkratce se vám pokusíme vylíčit její osudy...

Obraz 1: Píše se rok 1605 - Třeboň

Pod dohledem schopného úředníka, ctihodného Václava Březana, později kronikáře rodu Rožmberků, je uspořádána rožmberská knihovna a sepsán první katalog. (Václav Březan a dva třeboňští archiváři rovnají knihy, V.B. zapisuje)

Obraz 2: Píše se rok 1620 - před 9 lety vymřel rod Rožmberků a 7 let nato umřel Václav Březan.   U Prahy prohrávají česká vojska svou osudovou bitvu na Bílé hoře. Nastává první putování knihovny - císař Ferdinand III. přikazuje odvézt rožmberskou knihovnu z Třeboně do Prahy. (Archiváři předávají knihy s erbem Rožmberků do rukou pražských mnichů)

Obraz 3: Píše se rok 1648  Praha - v posledním roce třicetileté války drancují švédská vojska sbírky Rudolfa II. a mezi nimi nacházejí v bednách uloženou rožmberskou knihovnu. Nastává putování druhé - tučnou kořist přivezli Švédové do Stockholmu a předali královně Kristině. (Vojáci se zbraněmi přepadají mnichy a odnášejí knihy pryč)

Obraz 4: Královna Kristina se raduje! Knihami vybaví vzápětí královskou knihovnu ve Stockholmu a národní knihovny mnoha evropských zemí. Rozdává vzácné rožmberské exempláře po celé Evropě. (Rozdávání knih obecenstvu)

Závěr: Co z toho vyplývá? Díky jihočeské rožmberské knihovně mohlo vzniknout motto letošního Týdne knihoven: KNIHOVNA PRO VŠECHNY  

 

 Na adrese: http://lida27.rajce.idnes.cz/Happening_Turnov/ najdete fotografie jihočeských účastníků happeningu.

Článek studentek SSJŠ

Knihovnický happening 2010 Turnov

 

1. října se uskutečnil knihovnický happening k zahájení Týdne knihoven. Tato akce proběhla v Turnově u příležitosti 190. výročí založení knihovny Antonína Marka a na zahájení celostátní propagační akce Týden knihoven. Celý tento ročník se koná pod heslem „knihovna pro všechny“.

Začátek programu započal zápisem v knihovně. Při této příležitosti bylo možné si prohlédnout knihovnu a posvačit pravé knihovnické kyselo. Po občerstvení jsme byli zařazeni do průvodu a vydali jsme se za částí programu s názvem knihovnické šlápoty. Průvodce nám dělal skřítek knihovníček. Spolu s ním jsme prošli centrem Turnova a shédli jsme sedm dramaticky ztvárněných zastavení. Z našeho pohledu byli herci ztvárňující postavy  J. Pekaře a A. Marka nedostatečně představeni a tak trochu se spoléhalo na návštěvníkovu znalost turnovské historie . V parku proběhlo slavnostní zasazení stromu Knihovníku za účasti PhDr. Marie Hruškové. 

Samotný happening byl zahájen v atriu Muzea Českého ráje proslovem jeho ředitele.

Následně vystoupil pěvecký sbor knihovníku Kolibřík z krajské knihovny v Liberci. Po nich předvedli své dramatické umění děti z turnovské základní školy ve hře Stroj času, která vypovídala o historii knihovny.

Dalším bodem programu bylo vyhlášení ceny MARK 2010. Toto ocenění se uděluje od letoška pracovníkům oboru knihovnictví a studentům knihovnictví do 35let. Cenu získal PhDr. Petr Škyřík, vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Každá zúčastněná knihovna pak dostala příležitost ke krátkému představení. Někteří zvolili formu divadla, někteří zapěli písně nebo zarecitovali básně oslavující knihovnu.

V průběhu odpoledního programu proběhly ukázky řemesel v prostorách kamenického domu.

Následovala společná večeře v restauraci Blue Café KCT Střelnice, pro objednané účastníky. My jsme objednány nebyly a tak jsme se odebraly na individuální večeři.

V 18 hodin byl zahájen večerní kulturní program v KCT Střelnice. Byly předvedeny šperky z místní uměleckoprůmyslové školy. Poté se předvedli tanečníci z taneční školy IlMa a následovala opera v podání turnovských ochotníku s názvem V studni.

Na závěr byl raut a volná zábava s hudební kapelou Mackie Messer Band.

Večerní program se nám zdál příliš dlouhý a ukazoval spíše jen um a talent turnovských obyvatel. Večer nebyla zmínka o knihovnictví nebo o čemkoliv s ním souvisejícím. Toto zjištění nás lehce zklamalo, protože jsme očekávaly nějaké nové informace z knihovnického oboru. Náš celkový dojem byl z akce poněkud rozporuplný, ale jelikož byl tento happening náš první, neměly jsme jej s čím srovnávat.

 

Jarka Daňhová a Nikola Nácovská

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky 2010 Turnov