Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 5. 2017

Jarní setkání Klubka v JVK České Budějovice 30. 3. 2017

Hlavním bodem setkání byla přednáška Mgr. M. Hrdličkové o současné literatuře pro  –náctileté,   přítomné knihovnice zaujala a jistě může být zdrojem inspirace při přípravě programů pro tuto věkovou skupinu.

Informace z MT KDK SKIP jsme probrali velmi stručně –  byly připomenuty celostátní projekty, termíny atp. Stejně zběžná informace se týkala i ostatních projektů a seminářů, knihovnice jsou informovány v konferenci andersen nebo krajskou metodikou, dobré je sledovat program Centra dětského čtenářství KJM v Brně stejně jako Databanku

Plány na rok 2017 – předběžně je plánováno letní setkání na chalupě v Chrástově, uvidíme podle možností hostitelky a zamýšleného hosta; podzimní setkání proběhne pravděpodobně po Valné hromadě KDK SKIP v listopadu

Volba nové předsedkyně jihočeského Klubka – konečně jsme dospěli k závěru – každá z vytipovaných kandidátek měla své důvody, proč nemůže tuto funkci vykonávat, nakonec navrhly děckařky z Krumlovska, které jsou v Klubku zastoupeny nejpočetněji, že překleneme období „bezvládí“ kolektivním předsednictvím, aby Klubko zůstalo zachováno a až pominou překážky, zvolíme konkrétní osobu.

 

Všem děkuje a zapsala V. Vyhnalová a tímto předává žezlo dál smiley