Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 4. 2014

Setkání Klubka 24. 4. 2014 v MěK Pacov

Navzdory mírným komplikacím s dopravou se v krásně zrenovovaném pacovském zámku sešlo 15 děckařek a milými hostitelkami nám byly vedoucí knihovny Lenka Vlachová s kolegyní z dětského oddělení Evou Kalivodovou. Úvodní část programu patřila prohlídce prostor, nejen knihovních ale také zámecké kapli, sálu s freskami, výstavě obrazů a muzeu, kterým nás provedl jeho ředitel Bc. Vlastimil Simota a zaníceně povyprávěl o slavném pacovském rodákovi Antonínu Sovovi. Slíbeným překvapením byla návštěva podzemních prostor zámku a hlavně protiatomového bunkru, kam se prý vejde 200 lidí a ve kterém nyní probíhají hasičská cvičení či výcvik psů - velmi zajímavé, ale rády jsme se vynořily zpět na čerstvý vzduch!

Hlavním bodem tohoto setkání byla regionální přehlídka projektu Kde končí svět. Tentokrát se účastnily pouze 4 knihovny, ale bylo nač se dívat :-)

Kolegyně z Jindřichova Hradce představily výtvarné práce inspirované 15. poledníkem. Páťáci malovali krásná zákoutí  města a leckdy jsme obdivně vzdychaly nad obrázky, kterými by se mohl pochlubit i profesionální výtvarník.

Pozoruhodné byly i obrázky, jež na připravenou síť připnula knihovnice z Milevska. Tentokrát se účastníci inspirovali čísly a příběhy, takže Bylo nás pět, 20 000 mil pod mořem, Klapzubova jedenáctka apod., děti se nebály barev a pro nás to byla pastva pro oči.

Velmi zaujala a nakonec vyhrála knihovna Kamenice nad Lipou - pojala motto projektu: Nejmoudřejší je číslo nejkomplexněji a přihlásila své aktivity do všech kategorií: o společném čtení knih a pohádek s číslem v názvu vyprávěla knihovnice Majka Zbudilová velmi dojemně, na čtení navazují literární soutěže k přečteným knihám a výtvarné ztvárnění příběhu a vše bude korunovat připravovaná dramatizace vybraných pohádek z knihy Františka Hrubína 2x7 pohádek.

Přehlídku uzavřela prezentace z Plané nad Lužnicí, která představila setkávání se čtvrťáky na téma Vikingové inspirované knihami Runera Jonssona První kniha Vikinga Vika a Druhá kniha Vikinga Vika. Finále si účastníci zažili při Noci s Andersenem.

Program pak pokračoval informacemi ze soutěžní přehlídky OKnA v Hradci Králové, která byla celkem hojně navštívená jihočeskými děckařkami, takže se mohly navzájem doplnit, což je potěšitelné :-) Prezentace jednotlivých soutěžících bude k vidění na webu celostátního Klubka stejně jako informace z jednotlivých doprovodných workshopů.

Na závěr jsme probraly plány na případnou letní dílnu a podzimní setkání, podrobněji bude vše zapracováno v zápisu ze setkání.

Velké poděkování patří všem za aktivní účast a zejména pacovským kolegyním za příjemnou atmosféru a výtečné pohoštění.

Virtuální prohlídku knihovny si můžete dopřát na http://zamekpacov.cz/cs/s/mestska-knihovna-pacov/virtualni-prohlidky