Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 3. 2011

Čtenář roku

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
 

Jihočeský čtenář - táta - roku 2015

 

               Popáté oceňuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků čtenáře roku. Každoročně vybere jedno kritérium, podle kterého potom knihovny oceňují své vybrané čtenáře. Poprvé jsme brali v úvahu počet přečtených knih během roku, podruhé dobu, po kterou čtenář navštěvuje knihovnu, potřetí nejpilnějšího dětského čtenáře, počtvrté celou čtenářskou rodinu. V letošním roce bylo vyhodnocení zaměřeno na aktivní tatínky, kteří nejen sami čtou, ale ke čtení vedou také své děti.

               Jihočeský region se do této aktivitu SKIPu zapojuje pravidelně, loni byla dokonce celostátně oceněna čtenářská rodina z Jindřichova Hradce. Poprvé v historii se letos zapojila i Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a hned vybrala nejen svého, ale přímo jihočeského čtenáře roku.

               Titul jihočeského čtenáře roku byl udělen panu Jiřímu Mertovi, který do knihovny chodí  od roku 1999. Jeho dcerka Zuzanka je žačkou druhé třídy a do knihovny začala s tatínkem chodit  již  v předškolním věku. V první třídě dostala svůj vlastní čtenářský průkaz. Oba navštěvují jak dětské oddělení Na Sadech, tak i pobočku knihovny na kraji města v Rožnově. Tatínek si v roce 2014 vypůjčil 39 knih, Zuzanka pak 23. Dalším budoucím čtenářem je i syn Jáchym.

               Pan Merta do knihovny také pravidelně vodí své svěřence z centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA. Pravidelně se s nimi účastní besed v knihovně i akcí, které knihovna pořádá jako jsou např. výstavy či Festival dětských knih, časopisů a her. "Děti z centra se díky němu
v knihovně pohybují velmi přirozeně. Také jeho zásluhou se děti z Arpidy zapojují i do výtvarných soutěží knihovny, jejich obrázky pak v knihovně vystavujeme," řekla vedoucí dětského oddělení Ludmila Talířová.

               Ocenění bylo předáno v úterý 17.3. 2015 v dětském oddělení knihovny Na Sadech za účasti celé rodiny Mertových, zástupců knihovny a regionálního výboru SKIP Jižní Čechy. Ocenění pana Mertu i jeho rodinu potěšilo, berou ho i jako závazek do dalších let. A Jihočeská vědecká knihovna je pyšná, že má takovéto čtenáře.

               Za Jihočeský kraj získali ocenění ještě pan Zdeněk Král z Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou a pan Aleš Valíček z Městské knihovny Volary. Všichni tito vyhodnocení tátové získali odměnu od svých knihoven a poukázku na knihy od jihočeského výboru SKIPu.

 
Čtenář roku 2014
 
Nejlepší čtenářská rodina celé České republiky je z Jindřichova Hradce!
Vítězná rodina za Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj a za celou Českou republiku je rodina Nymburských.
Městská knihovna v Jindřichově Hradci se připojila k celorepublikové propagační akci "Nejlepší čtenářská rodina“, kterou vyhlašuje a koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) v rámci projektu "Březen - měsíce čtenářů". Základním kritériem soutěže byla rodina, která často navštěvuje knihovnu (její samostatní členové či společně celá rodina), rádi se účastní aktivit své knihovny a alespoň 1x měsíčně si vypůjčí knihy domů. Cílem této celostátní aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a také ocenit nejvěrnější čtenáře.
Za Městskou knihovnu Jindřichův Hradec byla do této soutěže vybrána rodina Nymburských z Jindřichova Hradce. Uvedená kriteria splnili a počet jejich výpůjček dosahoval prakticky 500 výpůjček za rok 2013. Rodina Nymburských se stala zároveň vítězem za Jihočeský kraj a absolutním vítězem celostátním, tedy byla vybrána jako nejlepší čtenářská rodina za celou ČR! Pro naši knihovnu a celé naše město to je krásný úspěch a velmi nás těší, že nejpilnější čtenáři jsou právě z Jindřichova Hradce!
Slavnostní odpoledne s vyhlášením a oceněním vítěze za jindřichohradeckou knihovnu a za vítězství v Jihočeském kraji proběhlo 25.3.2014 v Městské knihovně Jindřichův Hradec za účasti vítězné rodiny Nymburských, vedení knihovny,  starosty města Jindřichova Hradce Ing. Stanislava Mrvky a vedoucí odboru kanceláře starosty JUDr. Jany Říhové. Rodina Nymburských obdržela zajímavé a hodnotné ceny, roční registrace v knihovně zdarma a dále elektronickou čtečku knih od partnera soutěže McDonald´s kreditem na nákup elektronických knih a další ceny jako odměnu za jejich věrnost knihovně.
Jako celostátní vítěz bude rodina Nymburských představena v přímém přenosu České televize 8.4.2014 v rámci předávání cen Magnesia Litera 2014. Pro výherce jsou připraveny atraktivní ceny od pořadatelů a partnera soutěže.
Rodině Nymburských gratulujeme a přejeme, aby je čtení stále bavilo, zůstali našimi věrnými čtenáři a nacházeli u nás stále dostatek zajímavých knih, akcí a besed.
 
Jihočeský čtenář roku 2013
 
V úterý 9.4. 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec slavnostně vyhlásila a ocenila vítězku krajského kola celostátní akce „ Čtenář roku 2013“ pořádanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Vítězkou za Jihočeský kraj se stala slečna Martina Zedníková. Martina byla nominována především vzhledem k počtu půjčených knih, zájmu o četbu, dění v knihovně a návštěvám knihovny. I když je Martina dívka tichá a nenápadná, čtení je její veliký koníček a určitě naší věrnou čtenářkou zůstane i nadále. Slavnostního odpoledne se zúčastnila Martina spolu se svou rodinou a zástupci knihovny. Pozvání přijali Ing. Bohumil Komínek, místostarosta J.Hradce, dále PhDr.Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a  také Mgr. Jaromír Sváček, ředitel základní školy, kterou Martina navštěvuje. Čtenářka obdržela zajímavé dárky jako odměnu za její věrnost knihovně.
 
 
Jihočeský čtenář roku 2012
 
 
Dne 16. března 2012 proběhla v Městské knihovně v Kaplici malá slavnost. Uskutečnilo se zde setkání nejvěrnějšího čtenáře knihovny pana Miroslava Svobody, který navštěvuje knihovnu od roku 1955. Setkání se zúčastnili starosta města Mgr. Pavel Talíř a místostarosta města Ing. Pavel Svoboda. Nejvěrnější čtenář byl vyhodnocen jako vítěz i v rámci celého Jihočeského kraje. Stal se vítězem ankety Čtenář roku, který byl vyhlášen Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a získal poukázky na nákup knih, které mu předala předsedkyně regionální organizace SKIP Ivana Troupová.
Při příjemném setkání i s dalšími čtenáři knihovny, kteří jsou také dlouholetými návštěvníky, se zavzpomínalo na minulost, ale plánovalo se i do budoucnosti.

 

Čtenář roku 2011 Jihočeského kraje
V letošním roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR přišel s novým nápadem, jak podporovat a oceňovat čtenářství. V rámci Března – měsíce čtenáře bychom mohli založit novou tradici a hledat vždy svého „Čtenáře roku“ minulého. Cílem této aktivity by mělo být posílení společenského významu a prestiže četby a ocenění těch, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V dnešní době, kdy ze všech stran slyšíme, jak se stále méně čte, jak klesá schopnost dětí číst a porozumět textu, jak se snižuje úroveň a kvalita znalostí, by Čtenář roku mohl být příkladem ostatním i ukázkou toho, že knížky ještě nepatří do starého železa, že i v době internetu, elektronických čteček, mobilních telefonů a sms zpráv jsou mezi námi lidé, pro které je četba důležitou součástí života a bez šustění stránek by jim připadal svět chudší. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému knihovny. Vzhledem k tomu, že toto hledisko by jako jediné mohlo být komplikované, je možné volbu doplnit dalšími kritérii, např. pravidelností návštěv knihovny, vztahem ke knihám a knihovně, ověřením přečtení půjčovaných knih či jinými dle názoru knihovníka. 
Čtenář roku je letos oceňován poprvé, SKIP zkouší ohlas mezi knihovnami. Přesto se do něj zapojilo dost knihoven na to, aby mělo smysl porovnávat a hodnotit. V každém kraji bylo dost zapojených knihoven na to, aby bylo možné vybrat čtenáře kraje a poté hodnotit v celostátním měřítku. I v Jihočeském kraji se knihovny zapojily do hledání.
Je potěšitelné, že „Jihočeskou čtenářkou roku“ se stala slečna gymnazistka Kristýna Trampotová, čtenářka Městské knihovny v Týně nad Vltavou. A tak se 15. března dočkala ocenění. Za přítomnosti místostarosty města Týna nad Vltavou Františka Němce, ředitelky Městského centra kultury a vzdělávání Jany Mráčkové, vedoucí Městské knihovny Ivy Janovské a zástupkyně výboru jihočeského SKIPu a metodičky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Lídy Švíkové byli oceněni nejlepší čtenáři knihovny. A bylo zajímavé, že to bylo šest dětí, pět slečen a jeden mladík. Všichni ocenění dostali odměnu od města v podobě poukázky na knihy či vstupenky do místního kina a další pozornosti. Kristýna jako nejlepší čtenářka celého kraje získala navíc poukázku na knihy v hodnotě 2 000,- Kč věnovanou firmou Skanska, diplom a malou kytičku. Při krátké zpovědi prozradila, že studuje víceleté gymnázium, nejraději čte a přeje si stát se spisovatelkou. Takže můžeme jen přát, aby jí vztah ke knihám vydržel a její životní přání se vyplnilo. Závěrem předávání překvapil místostarosta města i tím, že je připravena rekonstrukce knihovny a počítá se také s novým vybavením, které by knihovnu změnilo v ještě příjemnější místo vybízející k dalším návštěvám.
 
A nám ostatním zbývá věřit, že oceněná nejlepší Čtenářka roku Jihočeského kraje není mezi dětmi výjimkou, že děti budou stále číst a rozvíjet tak svoje znalosti a že knížky a knihovny nás budou provázet i v dalších letech bez ohledu na vývoj techniky a dalších médií.
 
 

Náhledy fotografií ze složky Čtenář roku