Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 11. 2009

Soutěž  Knihovna roku     

       Původním záměrem bylo zviditelnit knihovny malých obcí, upozornit zřizovatele i uživatele na jejich zajímavou a rozmanitou činnost. Dále ukázat samosprávě, že investice do dobře fungující knihovny se vyplatí a že knihovna je důležitou a mnohdy nezaměnitelnou součástí života obce. Díky změnám, které v poslední době nastaly, bývá knihovna přirozeným kulturním, informačním a komunitní centrem daného místa.

 Sekce veřejných knihoven SKIP v roce 1999 navázala spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a tak vnikl nápad, včlenit hodnocení knihoven do již probíhající soutěže Vesnice roku.  Stačilo jen doplnit stávající soutěžní podmínky o hodnocení knihoven. Knihovníci se zapojili do činnosti hodnotitelských komisí na regionální i celostátní úrovni. Díky těmto komisařům se podařilo postupně zvýšit prestiž práce knihoven v očích zřizovatelů (samosprávy).

Soutěž Knihovna roku je dvoukolová. Krajské kolo probíhá v rámci soutěže Vesnice roku – je hodnocena regionální komisí, která je složena ze zástupců rozličných profesí. Knihovníky do této komise deleguje regionální organizace SKIP. Vítězná knihovna, v případě doporučení knihovnického komisaře, postupuje do celostátního kola. Ústřední kolo je záležitostí „profesní“, knihovny hodnotí knihovníci. Od roku 2003 je titul Knihovna roku státní cenou, udělovanou Ministerstvem kultury ČR. Ministr kultury jmenuje na 3 roky pětičlennou hodnotitelskou komisi. Ta navštíví všechny nominované knihovny a po zhodnocení jejich činnosti vybere vítěznou knihovnu. Na slavnostním vyhodnocení (konaném každoročně v rámci Týdne knihoven v Zrcadlové kapli v Národní knihovně ČR) získává vítězná knihovna diplom, vyšívanou stuhu a finanční ohodnocení 70.000,- Kč. Zároveň má právo uspořádat další setkání „malých knihoven“ – Co venkovské knihovny umějí a mohou.

          Paradoxem se stalo, že zavedením oceňování knihoven prostřednictvím „státní ceny“ došlo k jistému narušení základního záměru celé soutěže. Změna pravidel dovoluje nominovat na cenu jakoukoliv knihovnu, aniž by prošla krajským kolem soutěže Vesnice roku. Vzhledem k tomu, že ministerská komise musí za týden objet všechny nominované knihovny, musí být jejich počet pevně stanoven (maximum 14). V současné době jedná Sekce veřejných knihoven o úpravě stávajících pravidel tak, aby vše odpovídalo regulím soutěže. Změna musí zajistit nominace jedné knihovny za kraj. Na výběru by se měly více podílet „krajské knihovny“, které jsou ze zákona pověřeny vykonáváním regionálních funkcí a pomocí malým knihovnám.                                                                           V letech 2000 – 2002 oceňoval vítězné knihovny SKIP, slavnostní vyhlašování se od roku 2001 koná v Zrcadlové kapli Klementina.

       V Jihočeském kraji již deset let úspěšně spolupracují regionální pobočky Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Spolku pro obnovu venkova. Zástupce knihovníků je i plnohodnotným členem hodnotitelské  komise v krajském kole soutěže Vesnice roku. Každoročně  vybírána i nejlepší jihočeská venkovská knihovna. Ocenění činnosti této vítězné knihovny probíhá v rámci slavnostního vyhlášní "Jihočeské Vesnice roku". Knihovna získává vyšívanou stuhu (jihočeský kraj je jediný, který ji uděluje- stejně jako stuhu pro celostátní oceňování, ji vyšívá paní Anděla Tomanová) a finanční odměnu.Osvědčilo i každoroční vydávání informační skládačky, přibližující činnost vítězné knihovny. Tento informační materiál vydává Jihočeská vědecká knihovna, která si touto cestou buduje   „galerii“ nejlepších venkovských knihoven regionu.

  

 

2000 Brodek u Přerova ( knihovnice Věra Hrabalová)

 • soutěžní komise byla tříčlenná (Mgr. Milena Kodýmová, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 6 knihoven – Bílý Potok pod Smrkem (okres Liberec), Brodek u Přerova (okres Přerov), Třanovice (okres Frýdek – Místek), Hovězí ( okres Vsetín), Chotýšany (okres Benešov), Homole (okres České Budějovice)
 • knihovna byla oceněna na celostátním vyhlášení soutěže Vesnice roku v obci Sloup na Blanensku, ocenění předávala  Mgr. Milena Kodýmová a nápis na udělené stuze byl napsán ručně
 •  Jihočeská knihovna roku - Místní lidová knihovna Homole - v současnosti je knihovnicí Dana Hüttnerová, knihovna má fond 3.349 knih, 68 čtenářů, veřejně přístupný internet, otevřeno má 3 hodiny v týdnu.

   Obrazek

  2001 Horní Lideč (knihovnice Věra Povalačová)

 

 •  soutěžní komise byla čtyřčlenná (Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška,  Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 9 knihoven – Hroznová Lhota (okres Hodonín), Horní Lideč (okres Vsetín), Proseč (okres Chrudim), Pecka (okres Jičín), Višňová okres Liberec), Mašťov (okres Chomutov), Tachlovice (okres Praha – západ), Kolinec (okres Klatovy), Brloh (okres Český Krumlov)
 • knihovny byly na velmi dobré úrovni, díky grantovým programům byly vybaveny  počítačovou technikou a poskytovaly „veřejný internet“ – počítače přestaly být  dominantním kritériem hodnocení
 • vítězná knihovna měla rozsáhlou kulturně výchovnou činnost, probíhaly zde jazykové kurzy a bylo zde vybudováno Informační centrum pro návštěvníky regionu, připravovala se přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Zvláštní ocenění získaly knihovny  -  Hroznová Lhota, Pecka a Višňová
 • cena je poprvé předávána v Klementinu, knihovně byla předána vyšívaná stuha (autorkou je  Anděla Tomanová,bývalá ředitelka Městské knihovny Pelhřimov, dnes působí v  Obecní  knihovně v Želivu)

  Obrazek

   

 •  Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Brloh - knihovnice Marta Tomanová, knihovna má fond 7.422 knihy,185 čtenářů,  evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 9 hodin v týdnu.

 

 

 

 

 

 

 

2002 Sepekov  (knihovnice Marie Mikešová)

 

 • soutěžní komise byla čtyřčlenná (Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 7 knihoven – Nivnice (okres Uherské Hradiště, Hukvaldy (okres Frýdek-Místek), Grygov (okres Olomouc), Lubná (okres Svitavy), Radnice (okres Chomutov), Břasy (okres Rokycany), Sepekov (okres Písek)
 • vítězná knihovna působí jako informační a komunitní centrum obce, slouží k využití volného času dětí i dospělých nejen Sepekova, ale i spádových obcí. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, knihovnice pomáhá vydávat obecní  zpravodaj a zpracovává fotodokumentaci o životě obce. Zvláštní ocenění získaly knihovny  - Břasy a Grygov
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předávala manželka předsedy vlády paní Viktorie Špidlová, knihovna získala vyšívanou stuhu, diplom a finanční odměnu

 

 

 

 

 

 Obrazek

 

 

 

 •  Jihočeská knihovna roku - Místní lidová knihovna Sepekov - knihovnice Marie Mikešová, knihovna má fond 7.962 knihy, 155 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elelktronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 24 hodin v týdnu.

 

 

 

2003   Jindřichovice pod Smrkem  ( knihovnice Angelika Čejková)

 

 • soutěž se mění, poprvé je titul udělován jako státní cena Ministerstvem kultury ČR
 • pětičlenná soutěžní komise byla ministrem kultury jmenována na 3 roky (Mgr. Zdeňka Daňková, Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • krajské kolo probíhá v rámci soutěže Vesnice roku
 • do ústředního kola bylo nominováno 8 knihoven – Radslavice (okres Přerov), Valašská Bystřice (okres Vsetín), Bolatice (okres Opava), Bystré (okres Svitavy), Studnice (okres Náchod), Jindřichovice pod Smrkem (okres Liberec), Dublovice (okres Příbram), Horní Stropnice (okres České Budějovice)
 • vítězná knihovna působí jako informační a komunitní centrum obce, velmi dobrá je práce se čtenáři, knihovna má významný podíl na duchovní obnově pohraničí. Zvláštní ocenění získaly knihovny – Horní Stropnice a Valašská Bystřice
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předával náměstek ministra kultury, knihovně byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna

  Obrazek

 •  Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Horní Stropnice - knihovnice Miroslava Kusáková, knihovna má fond 7.975 knih, 116 čtenářů, veřejně přístupný internet, otevřeno 28,5 hodiny týdně. Knihovnice pracuje také v informačním centru obce.

   

 

 2004      Kostomlaty pod Milešovkou  (knihovníci Hana a Miroslav Bláhovi) 

 • pětičlenná soutěžní komise (Mgr. Zdeňka Daňková, Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven – Babice (okres Uherské Hradiště), Sedlnice (okres Nový Jičín), Grygov (okres Olomouc),  Lubná (okres Svitavy), Mladoňovice ( okres Třebíč), Mydlovary (okres České Budějovice), Dublovice (okres Příbram), Bezdružice (okres Tachov), Plesná (okres Cheb), Kostomlaty pod Milešovkou (okres Teplice), Heřmanice (okres Liberec), Skřivany (okres Hradec Králové)
 • vítězná knihovna je moderním pracovištěm, které nabízí veřejný přístup k internetu, má automatizovaný provoz, hojně získává granty i sponzorské dary a pro veřejnost připravuje rozmanité kulturní pořady, bohatá je činnost pro děti. Zvláštní ocenění získaly knihovny – Babice a Mydlovary
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předával náměstek ministra kultury, knihovně byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna

  Obrazek

   

 •  Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Mydlovary  - knihovnice Marie Ciglbauerová, knihovna má fond 5.794 knihy, 90 čtenářů, veřejně přístupný internet, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 3 hodiny v týdnu.

   

  2005      Havlíčkova Borová  (Jaroslava Hájková)

 • do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven – Božetice (okres Písek), Strážov (okres Klatovy), Dolní Žandov (okres Cheb), Velké Popovice (okres Praha-východ), Košťálov (okres Semily), Žernov (okres Náchod), Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod), Vítějeves (okres Svitavy), Skrbeň (okres Olomouc), Nýdek (okres Frýdek-Místek), Újezd (okres Zlín), Boleradice (okres Břeclav),
 • vítězná knihovna je propojena s  Památníkem Karla Havlíčka Borovského a informačním centrem, byla první plně automatizovanou knihovnou s neprofesionálním knihovníkem v okrese Havlíčkův Brod – knihovnice je také místostarostou,zvláštní ocenění získaly knihovny – Božetice a Strážov
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění poprvé předával ministr kultury Vítězslav Jandák, knihovna získala vyšívanou stuhu, diplom a finanční odměnu

Obrazek

 •  Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Božetice - knihovnice Marie Jelínková, knihovna má fond 1.959 knih, 62 čtenáře, evidence knihovnických služeb probíhá elelktronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 8 hodin v týdnu.

 

 2006    Býšť ( knihovnice Vendulka Valečková)

 • pětičlenná soutěžní komise v novém složení (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka Buršíková, Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová)
 • do ústředního kola bylo nominováno 11 knihoven – Královské Poříčí (okres Sokolov), Libochovany (okres Litoměřice), Besednice (okres Český Krumlov),  Myslibořice (okres Třebíč), Lysice ( okres Blansko), Studenec (okres Semily), Býšť (okres Pardubice), Záměl (okres Rychnov nad Kněžnou), Radslavice (okres Přerov), Třanovice (okres Frýdek-Místek), Suchá Loz (okres Uherské Hradiště)
 • vítězná knihovna má bohatou kulturní činnost pro děti, maminky na mateřské dovolené a seniory, je zde veřejně přístupná internetová stanice, velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem a výjimečná je i osobnost knihovnice, která podporuje pěstování lidových tradic. Zvláštní ocenění získaly knihovny – Myslibořice a Radslavice
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předával ministr kultury Martin Štěpánek, knihovně byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna 

 

Obrazek

 • Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Besednice - knihovnice Hana Hubená a Libuše Vontorová, knihovna má fond 3.814 knih, 119 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elelktronicky, je užíván knihovnický program Clavius, otevřeno 7 hodin v týdnu (na požádání kdykoliv).

 

2007 Bory ( knihovníci Pavel a Blanka Křížovi)

 •  pětičlenná soutěžní komise v novém složení (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka Buršíková, Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová) 
 • do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven : Bory ( okres Žďár nad Sázavou), Břasy ( okres Rokycany), Horní Podluží ( okres Děčín), Jaroměřice ( okres Svitavy), Jevišovka (okres Břeclav), Kozojedy (okres Plzeň-sever), Kravaře (okres Česká Lípa), Velichovky (okres Náchod), Vidče (okres Vsetín), Všechovice ( okres Přerov), Záhoří ( okres Písek), Závišice (okres Nový Jičín)
 • vítězná knihovna – knihovna působí jako komunitní centrum. Založili zde Klub dobré pohody, scházejí se na Čajích o páté a pracujeí zde kroužek ochránců přírody. Příkladná je práce s regionální literaturou a oblíbené jsou akce pro seniory. Zvláštní ocenění získaly knihovny – Všechovice a Vidče.
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předával náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, knihovně byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna 

Obrazek

 • Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Záhoří u Písku - knihovnice Alena Valvodová, knihovna má fond 6.549 knih, 108 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elelktronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 5 hodin v týdnu.

 

 

 

2008 Pavlovice u Přerova ( Danuše Sklenářová)

 

 • naposledy pracovala pětičlenná soutěžní komise ve  složení (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka Buršíková, Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová)
 • do ústředního kola bylo nominováno 13 knihoven : Hamr na Jezeře (Liberecký kraj), Horní Ředice (Pardubický kraj), Hostišová (Zlínský kraj), Jinačovice (Jihomoravský kraj), Lomnice (Karlovarský kraj), Matějov (Kraj Vysočina), Mcely (Středočeský kraj), Mokrá – Horákov (Jihomoravský kraj), Nadějkov (Jihočeský kraj), Pavlovice u Přerova (Olomoucký kraj), Praskačka (Královéhradecký kraj), Řepiště (Moravskoslezský kraj), Staňkovice ( Ústecký kraj)
 • vítězná knihovna – knihovna je informačním, vzdělávacím a  komunitním centrem obce. Stále rozšiřuje aktivity a služby a podporuje všechny skupiny obyvatel v celé řadě akcí. Podporuje i pěstování lidových tradic. Postavení v obci si zajišťuje nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu. Věnuje se důsledně práci s dětmi a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě. Zvláštní ocenění získaly knihovny – Mokrá – Horákov a Praskačka .
 • slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu, ocenění předával ministr kultury Mgr. Václav Jehlička, knihovně byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna (70.000 Kč)

 

 

 

Obrazek

 

 •  Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Nadějkov - knihovnice Olga Černá ( známá spisovatelka pro děti a mládež), knihovna má fond 3.866 knih, 149 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elelktronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 20 hodin v týdnu.

 

2009      Protivanov ( Anna Dokoupilová)

 

 

 

 • pětičlenná komise ve složení ( PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová, Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 14 knihoven : Infocentrum a Místní knihovna Praha – Kolovraty (Místní část Prahy: Praha – Kolovraty), Místní knihovna Mokré „Knihovna U Mokřinky“ (Královéhradecký kraj), Obecní knihovna Budislav (Pardubický kraj), Místní knihovna Potštát (Olomoucký kraj), Místní knihovna Soběšovice (Moravskoslezský kraj), Obecní knihovna v Kyselovicích (Zlínský kraj), Obecní knihovna v Petrovičích (Jihomoravský kraj), Obecní knihovna v Protivínově (Olomoucký kraj), Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem (Jihočeský kraj), Obecní knihovna v Petrovičích (Středočeský kraj), Knihovna v Kolinci (Plzeňský kraj), Městská knihovna Březová (Karlovarský kraj), Místní knihovna ve Vědomcích (Ústecký kraj), Místní knihovna Nový Oldřichov (Liberecký kraj),
 • Zvláštní ocenění získaly knihovny – Březová, Praha – Kolovraty
 • ocenění předával v Klementinu náměstek ministra kultury PhDr. František Mikeš
 • vítězná knihovna obdržela vyšívanou stuhu a finanční odměnu (70.000,- Kč)

 

 

 

 

 

 Obrazek

 

 • Jihočeská knihovna roku - Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem - knihovnice Bc. Věra Lorencová, knihovna má fond 2.937 knih, 101 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, v současné době knihovna přechází na knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 8 hodin v týdnu 

 

 

 

 

 

2010 Petrůvky ( Ing. Jana Krejčí)

 

 • pětičlenná komise ve složení ( PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová, Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 13 knihoven : Obecní knihovna v Bernarticích     (Jihočeský kraj), Místní knihovna Dolní Dunajovice (Jihomoravský kraj), Městská knihovna v Hranicích u Aše (Karlovarský kraj), Obecní knihovna Batňovice (Královéhradecký kraj), Městská knihovna Osečná (Liberecký kraj), Místní knihovna Řepiště (Moravskoslezský kraj), Obecní knihovna Skorošice (Olomoucký kraj), Obecní knihovna Koclířov (Pardubický kraj), Obecní knihovna Milínov (Plzeňský kraj), Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích (Středočeský kraj), Městská knihovna v Košťatech (Ústecký kraj), Obecní knihovna v Petrůvkách (Kraj Vysočina), Obecní knihovna Poteč (Zlínský kraj)
 • Zvláštní ocenění (diplom MK) získaly knihovny Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích a Obecní knihovna Poteč
 • Ocenění předával v Konírně Nosticova paláce (Ministerstvo kultury ČR) ministr kultury MUDr.Jiří Nesseč
 • vítězná knihovna obdržela vyšívanou stuhu a finanční odměnu (70.000,- Kč)

  Obrazek

 

 

 • Jihočeská knihovna roku -  Obecní knihovna a kulturní středisko v Bernarticích (okres Písek) - knihovnice Jaroslava Sušerová a Ludmila Veverková, knihovna má fond 9.783 knih, 121 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá lektronicky (Clavius),počet půjčovních hodin je 13,5. Knihovnice kromě práce v knihovně zvládá i kulturní činnost v obci, výstavy o Bernarticích a provázení po rodném domku MUDr. Kálalové – Di Lottiové.
 • Za vzorné vedení Obecní knihovny  a kroniky v  Božeticích a za používání nejmodernějších informačních technologií získala čestné uznání knihovnice Marie Jelínková.

 

 

 

2011 Vavřinec-Veselice ( Olga Hájková)

 

 

 

 • naposledy hodnotila pětičlenná komise ve složení ( PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová, Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
 • do ústředního kola bylo nominováno 13 knihoven : Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou (Jihočeský kraj), Místní veřejná knihovna Vavřinec -  Veselice ( Jihomoravský kraj), Místní knihovna ve Vintířov (Karlovarský kraj), Místní knihovna v Miletíně ( Královéhradecký kraj),Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou (Liberecký kraj), Místní knihovna v Bolaticích (Moravskoslezský kraj), Místní knihovna v Libině (Olomoucký kraj), Obecní knihovna Jaroměřice (Pardubický kraj), Středisková knihovna Břasy-Stupno (Plzeňský kraj), Městská knihovna Nové Strašecí (Středočeský kraj), Místní knihovna ve Vědomicích (Ústecký kraj), Místní knihovna ve Velké Losenici (Kraj Vysočina), Místní knihovna ve Vlachově Lhotě (Zlínský kraj), Knihovna U Mokřinky  (Královéhradecký kraj)
 • Zvláštní ocenění (diplom MK) získala Místní knihovna v Miletíně (Alena Erbanová) a Obecní knihovna Jaroměřice (Helena Vykydalová)
 • Ocenění předával v opravené Zrcadlové kapli Klementina (NK ČR) náměstek ministra kultury Radek Zdráhal
 • Vítězná knihovna obdržela vyšívanou stuhu, finanční odměnu ( 70.000,- Kč) a další dary od přátel a sponzorů

 

 

 sdc11468.jpg

 

 

 • Jihočeská knihovna roku  - Pravdova knihovna v Jarošově nad Nežárkou (okres Jindřichův Hradec) - knihovníci : Mgr. Milena Kodýmová (od roku 1967) a Petr Frühauf. Knihovna v tomto roce oslavila 125. výročí od svého založení. Od roku 2007 je nositelkou jména Františka Pravdy, významné regionální osobnosti a spisovatele. Součástí knihovny jsou i dvě pobočky v místních částech Lovětín a Zdešov. Knihovna má plně automatizovaný provoz (používá knihovnický program Clavius) a je napojena na internet. Knihovna je v týdnu otevřena 17 hodin, má 7.076 svazků, navštěvuje ji 135 čtenářů a v průběhu roku ji navštívilo 4.059 uživatelů. Knihovna je informačním a komunitním centrem obce. Je zázemím pro občanské sdružení Srdce Jarošova, vznikl tu Klub čilých seniorů, spolupracuje s Jarošovskou krojovou družinou, dramatickým kroužkem, občanským sdružením Jarošovská SOPKA.Pravidelně zde probíhá vítání občánků, soutěže šachistů, koncertyvýstavy historických dokumentů, fotografií, obrazů a výrobků. Nedílnou součástí činnosti jsou i tématické vycházky do okolí. Systematicky jsou připomínána výročí regionálních osobností, spolků, či významných událostí. Velmi důležitá je spolupráce s mateřskou a základní školou, zaměřenou na akce podporující četbu a čtenářství. knihovna je zapojena do většiny celostátních knihovnických akcí. M. Kodýmová je aktivní členkou a propagátorkou profesního spolku Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Je nositelkou několika významných knihovnických cen. Mnoho let působí v celostátní hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.V knihovně vznikají i aktuální čísla čtvrtltetníku Jarošovský zpravodaj.
 • čestné uznání Jihočeského kraje získala knihovnice Elvíra Běhounová za dlouholeté vedení Obecní knihovny v Borových Ladách
 • čestné uznání Jihočeského kraje získal knihovník Pavel Zeman za originální práci se čtenáři v Obecní knihovně v Branicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Knihovna roku

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář