Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 11. 2009

Soutěž  Knihovna roku     

       Původním záměrem bylo zviditelnit knihovny malých obcí, upozornit zřizovatele i uživatele na jejich zajímavou a rozmanitou činnost. Dále ukázat samosprávě, že investice do dobře fungující knihovny se vyplatí a že knihovna je důležitou a mnohdy nezaměnitelnou součástí života obce. Díky změnám, které v poslední době nastaly, bývá knihovna přirozeným kulturním, informačním a komunitní centrem daného místa.

 Sekce veřejných knihoven SKIP v roce 1999 navázala spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a tak vnikl nápad, včlenit hodnocení knihoven do již probíhající soutěže Vesnice roku.  Stačilo jen doplnit stávající soutěžní podmínky o hodnocení knihoven. Knihovníci se zapojili do činnosti hodnotitelských komisí na regionální i celostátní úrovni. Díky těmto komisařům se podařilo postupně zvýšit prestiž práce knihoven v očích zřizovatelů (samosprávy).

Soutěž Knihovna roku je dvoukolová. Krajské kolo probíhá v rámci soutěže Vesnice roku – je hodnocena regionální komisí, která je složena ze zástupců rozličných profesí. Knihovníky do této komise deleguje regionální organizace SKIP. Vítězná knihovna, v případě doporučení knihovnického komisaře, postupuje do celostátního kola. Ústřední kolo je záležitostí „profesní“, knihovny hodnotí knihovníci. Od roku 2003 je titul Knihovna roku státní cenou, udělovanou Ministerstvem kultury ČR. Ministr kultury jmenuje na 3 roky pětičlennou hodnotitelskou komisi. Ta navštíví všechny nominované knihovny a po zhodnocení jejich činnosti vybere vítěznou knihovnu. Na slavnostním vyhodnocení (konaném každoročně v rámci Týdne knihoven v Zrcadlové kapli v Národní knihovně ČR) získává vítězná knihovna diplom, vyšívanou stuhu a finanční ohodnocení 70.000,- Kč. Zároveň má právo uspořádat další setkání „malých knihoven“ – Co venkovské knihovny umějí a mohou.

         V letech 2000 – 2002 oceňoval vítězné knihovny SKIP, slavnostní vyhlašování se od roku 2001 koná v Zrcadlové kapli Klementina.

       V Jihočeském kraji úspěšně spolupracují regionální pobočky Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Spolku pro obnovu venkova. Zástupce knihovníků je i plnohodnotným členem hodnotitelské  komise v krajském kole soutěže Vesnice roku. Každoročně  vybírána i nejlepší jihočeská venkovská knihovna. Ocenění činnosti této vítězné knihovny probíhá v rámci slavnostního vyhlášení "Jihočeské Vesnice roku". Knihovna získává vyšívanou stuhu (jihočeský kraj je jediný, který ji uděluje, stejně jako stuhu pro celostátní oceňování, ji vyšívá paní Anděla Tomanová) a finanční odměnu. Osvědčilo i každoroční vydávání informační skládačky, přibližující činnost vítězné knihovny. Tento informační materiál vydává Jihočeská vědecká knihovna, která si touto cestou buduje   „galerii“ nejlepších venkovských knihoven regionu.

  

Jihočeské knihovny roku

2000  Místní lidová knihovna Homole - v současnosti je knihovnicí Dana Hüttnerová, knihovna má fond 3 349 knih, 68 čtenářů, veřejně přístupný internet, otevřeno má 3 hodiny v týdnu.

2001 Obecní knihovna Brloh - knihovnice Marta Tomanová, knihovna má fond 7 422 knih, 185 čtenářů,  evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 9 hodin v týdnu.

 

2002 Místní lidová knihovna Sepekov - knihovnice Marie Mikešová, knihovna má fond 7 962 knih, 155 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 24 hodin v týdnu. Knihovna byla oceněna i celostátním titulem Knihovna roku.

2003  Obecní knihovna Horní Stropnice - knihovnice Miroslava Kusáková, knihovna má fond 7 975 knih, 116 čtenářů, veřejně přístupný internet, otevřeno 28,5 hodiny týdně. Knihovnice pracuje také v informačním centru obce.

 2004 Obecní knihovna Mydlovary  - knihovnice Marie Ciglbauerová, knihovna má fond 5 794 knih, 90 čtenářů, veřejně přístupný internet, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 3 hodiny v týdnu.

2005  Obecní knihovna Božetice - knihovnice Marie Jelínková, knihovna má fond 1 959 knih, 62 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 8 hodin v týdnu.

 2006 Obecní knihovna Besednice - knihovnice Hana Hubená a Libuše Vontorová, knihovna má fond 3 814 knih, 119 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, otevřeno 7 hodin v týdnu (na požádání kdykoliv).

2007 Obecní knihovna Záhoří u Písku - knihovnice Alena Valvodová, knihovna má fond 6 549 knih, 108 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 5 hodin v týdnu.

  1. Obecní knihovna Nadějkov - knihovnice Olga Černá (známá spisovatelka pro děti a mládež), knihovna má fond 3 866 knih, 149 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, je užíván knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 20 hodin v týdnu.

2009  Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem - knihovnice Bc. Věra Lorencová, knihovna má fond 2 937 knih, 101 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky, v současné době knihovna přechází na knihovnický program Clavius, veřejně přístupný internet, otevřeno 8 hodin v týdnu 

2010  Obecní knihovna a kulturní středisko v Bernarticích - knihovnice Jaroslava Sušerová a Ludmila Veverková, knihovna má fond 9 783 knih, 121 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky (Clavius), počet půjčovních hodin je 13,5. Knihovnice kromě práce v knihovně zvládá i kulturní činnost v obci, výstavy o Bernarticích a provázení po rodném domku MUDr. Kálalové – Di Lottiové. Za vzorné vedení Obecní knihovny  a kroniky v  Božeticích a za používání nejmodernějších informačních technologií získala navíc čestné uznání knihovnice Marie Jelínková.

2011 Pravdova knihovna v Jarošově nad Nežárkou - knihovníci  Mgr. Milena Kodýmová (od roku 1967) a Petr Frühauf. Knihovna v tomto roce oslavila 125. výročí od svého založení. Od roku 2007 je nositelkou jména Františka Pravdy, významné regionální osobnosti a spisovatele. Součástí knihovny jsou i dvě pobočky v místních částech Lovětín a Zdešov. Knihovna má plně automatizovaný provoz (používá knihovnický program Clavius) a je napojena na internet. Knihovna je v týdnu otevřena 17 hodin, má 7 076 svazků, navštěvuje ji 135 čtenářů a v průběhu roku ji navštívilo 4 059 uživatelů. Čestné uznání Jihočeského kraje získala knihovnice Elvíra Běhounová za dlouholeté vedení Obecní knihovny v Borových Ladách a knihovník Pavel Zeman za originální práci se čtenáři v Obecní knihovně v Branicích.

2012  Branická obecní knihovna Husmíl - knihovník Pavel Zeman. Knihovna má fond 3 027 knih, 218 čtenářů, v průběhu roku ji navštívilo 1 490 návštěvníků. Evidence provozu probíhá elektronicky, knihovna je zapojena do regionálního knihovního systému Clavius REKS. Otevřeno má 2 hodiny týdně.

2013  Obecní knihovna Osek – knihovnice Václava Štemberková. Knihovna v malé obci s pouhými 111 obyvateli, ale velmi aktivní. Knihovna má 863 knih, 38 čtenářů a 516 návštěvníků. Pořádá pravidelné akce pro maminky s dětmi, otevřeno má 2 hodiny týdně.

2014  Knihovna městyse Křemže – knihovnice Miroslava Průchová. Knihovna sídlí v nově postavených a krásně vybavených prostorách nad mateřskou školou. Má 14 409 svazků KJ, 443 čtenářů a 8 030 návštěvníků. Knihovna je plně automatizovaná, používá AKS Clavius. Otevřeno má 20 hodin týdně.

2015  Obecní knihovna Neresce – knihovnice Eliška Fehérová. Knihovna má fond 1 242 knih, 43 čtenářů a 448 návštěvníků. Evidence provozu probíhá elektronicky, knihovna je zapojena do regionálního systému Clavius REKS. Otevřeno má 3 hodiny týdně.

2016  Místní lidová knihovna Boršov nad Vltavou – knihovnice Romana Rýcová. Knihovna má fond 4 215 knih, 140 čtenářů a navštívilo ji 1 190 uživatelů, kteří do knihovny chodí nejen pro knížky, ale i na různé kulturní a vzdělávací akce. Knihovna má automatizovaný provoz, používá AKS Clavius. Otevřeno má 11 hodin týdně.

2017  Branická obecní knihovna Husmíl – knihovník Pavel Zeman. Knihovna má fond 3 513 knih, 271 čtenářů, v průběhu roku ji navštívilo 2 399 návštěvníků. Evidence provozu probíhá elektronicky, knihovna je zapojena do regionálního knihovního systému Clavius REKS. Otevřeno má 2 hodiny týdně.

2018 Obecní knihovna Bernartice - knihovnice Jaroslava Sušerová, knihovna má fond 8 451 knih, 113 čtenářů, evidence knihovnických služeb probíhá elektronicky (Clavius), počet půjčovních hodin je 15. Knihovnice kromě práce v knihovně zvládá i kulturní činnost v obci, výstavy o Bernarticích a provázení po rodném domku MUDr. Kálalové – Di Lottiové. Do celostátního kola byla nominována Knihovna Augustina Dubenského Borovany.

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Knihovna roku

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář