Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 5. 2009

Dvanáct zastavení Literární Šumavy

Dvanáct zastavení na jarní Šumavě
 
Je tady nádherně, neporovnatelně krásně, lidé přece jen nestačili oloupit přírodu o její věčné půvaby. Ale ta rázovitá Šumava, její vznešený, posvátný klid, poezie šumících smrkových hvozdů, ta už tady není, zmizela odsud navždy „
                                                                                           Karel Klostermann
 
Již 12 let se pravidelně v květnu scházejí členové jihočeské a západočeské (dnes Plzeňské) regionální organizace SKIP na inspirující akci nazvané Literární Šumava. Akce probíhá za grantové podpory Ministerstva kultury ČR.  Není to jen „krajová záležitost“ a tak přijíždějí i mnozí účastníci z jiných regionů.
       Na počátku byl nápad společného objevování toho, co nás spojuje. Do obou krajů zasahuje tajemné pohoří Šumava a z obou stran lze najít mnoho zajímavostí a neobyčejných osobností. Přírodní krásy Šumavy často posloužily jako inspirace pro umělce a tak společný projekt dává možnosti poznávání kulturního bohatství regionu a v návaznosti jejich využití v činnosti knihoven - především při práci s regionální literaturou.
         Během let se „ustálil“ průběh setkání. Na zahájení jsou účastníci většinou přijati starostou v místě konání. Jsou navštíveny zajímavé knihovny a představeny inspirující projekty. Vždy jsou pozváni lektoři, kteří jsou uznávanými odborníky na danou tématiku. Nechybí ani informace o aktualitách v knihovnictví. Poslední den je věnován kulturním a přírodním pamětihodnostem v okolí. Mezi pravidelné účastníky patří i profesor Erazim Kohák a jeho žena Dorothy.
Kromě společného „poznávání domova“, skýtají tato setkání také příležitost k vytváření krásných osobních přátelství na celý život.
 
         Krátké ohlédnutí za uplynulými ročníky (v žádném případě nelze uvést vše, součástí programu byly vždy exkurze po knihovnách a výlet za krásami okolí) :
 
1997 – SUŠICE – Hledání kořenů (trojí výrazná změna v životě Šumavy –
           kůrovcová kalamita, konec 2. světové války a odsun německého
 obyvatelstva, pád železné opony a celková změna životního stylu
 Šumaváků), spisovatel František Hobizal, docent Viktor Viktora
 
1998 – VYŠŠÍ BROD – Zapomenutá řemesla Šumavy (stará řemesla na Šumavě –
            voraři, formani, skláři), spisovatel Roman Kozák (šumavské lokálky),
            raftování z Vyššího Brodu do Rožmberku nad Vltavou
 
1999 – KAŠPERSKÉ HORY – Šumavské zlato a Keltové – těžba zlata na Šumavě
 v minulosti i současnosti; návštěva keltského sídliště na Obřím hradu pod
 vedením dr. Jiřího Waldhausera, koncert keltské hudby, Kašperk
 
2000 – LIPNO NAD VLTAVOU – Technické vynálezy 19.a 20.století - exkurze
 do nitra lipenské přehrady, koněspřežná dráha z Českých Budějovic do
 Lince, Oficiální informační systém Českého Krumlova – virtuální procházka
 regionem, profesor Erazim Kohák (stává se pravidelným hostem setkání)
 
2001 – ŽELEZNÁ RUDA – Židovské památky – nejhorší počasí, skvělá nálada
          Muzeum Šumavy, Adlerovo židovské muzeum v Dobré Vodě u Hartmanic,
           Vintířova studánka,Velhartice
 
2002 – NOVÉ HRADY – Po stopách církevních řádů a lázeňství – církevní řády
           (cisterciáci, servité, jezuité), rozvoj lázeňství, Terčino údolí
            Mgr. Věra Mašková, Mgr. Daniel Kovář, koncert vážné hudby v rajské
             zahradě kláštera v Nových Hradech, Žumberk, Třeboň
 
2003 – DOMAŽLICE – Znovuobjevená historie Chodska – muzeum Chodska,
            malíři Jaroslav a Karel Špillarovi, J.Š. Baar, návštěva keramické dílny
            Chodovia a pravá dudácká muzika v podání Postřekovského souboru,
            památník husitské bitvy u Domažlic
2004 – HORNÍ PLANÁ –  Šumavské výzvy světu (Adalbert Stifter, Jan Hus,
            Josef Rosenauer) – tři významní šumavští rodáci, docent Viktor Viktora,
            profesor Erazim Kohák, Mgr. Anna Kubíková, PhDr. František Krejča
 
2005 – PLZEŇ – Z Plzně je vidět až na Šumavu – depozitář starých tisků SVK
            v Plzni, K.Klostermanna připomenul docent V.Viktora, Pivovarské muzeum,
          Starý Plzenec, zámek Kozel
 
2006 – BOROVÁ LADA – Šumava krutá i líbezná (skláři, světáci, podmalby na
 skle), Roman Kozák: Šumavská boží muka, Josef Jiřička: Zapomenuté
 dědictví, šumavský harmonikář
 
2007 – STŘÍBRO – Stříbrná Šumava – prohlídka štoly hornického muzea, 
          zajímavosti o historii a archiváliích Stříbrska, prohlídka kladrubského
            kláštera, bowlingový turnaj, Konstantinovy Lázně, Bezdružice –
            Bezdružický betlém
 

2008 – KŘEMŽE – Blanský les – brána k Šumavě

          Dvanácté setkání neproběhlo zase jednou přímo na Šumavě, ale v oblasti Blanského lesa - „brány k Šumavě“.

Připravený program probíhal podle osvědčeného scénáře:
Účastníci se sešli v kraji pod horou Kletí (nebo jak se dřív říkalo Schöninger, 1083 m). Vše začalo prohlídkou Knihovny Městyse Kremže a přijetím u starosty Ing. Josefa Troupa na radnici.
         Vystoupení PhDr. Hany Duškové (MěK Český Krumlov) zavedlo účastníky do časů husitských válek. Přiblížila všem osudy husitského hejtmana Jana Smila z Kremže a jeho nešťastný spor s Oldřichem II. z Rožmberka, který vyústil v roce 1447 Smilovou popravou. V rámci večerního programupředstavilaLidmila Švíková (JVK České Budějovice) Podkletí v literatuře a nechyběl ani tradiční „večerníček“  pana profesora Erazima Koháka.
Druhý den začal  návštěvou kláštera ve Zlaté Koruně. Tajemství studovny historických fondů JVK České Budějovice, která je umístěna v areálu tohoto kláštera, velmi fundovaně poodhalil návštěvníkům Mgr. Jindřich Špinar. Následoval přesun do Třísova. Staré keltské oppidum připomnělo knihovníkům nejen dávnou historii, ale i fakt, že z této lokality pocházel i „jihočeský kámen“ do základů nově připravované Národní knihovny. Procházka kolem řeky Vltavy pokračovala přes zříceninu hradu Dívčí kámen do Holubova. Odtud se lanovkou dostali účastníci na Kleť. Po krátkém pohledu z rozhledny do krajiny (Alpy tentokrát vidět nebyli), už čekal účastníky další zajímavý hostitel - astronom Miloš Tichý, který je pak při návštěvě hvězdárny zavedl do „hvězdných výšin“. Čas byl neúprosný a tak nezbylo nic jiného, než se vrátit lanovkou zase pod Kleť. Následoval večer plný pohody, neformální výměny zkušeností a samozřejmě nechyběl další „večerníček“.
Sobota začala prohlídkou nedostavěného kláštera Kuklov nedaleko Brloha. Tam čekalo velké překvapení v podobě skupiny hráčů na lesní rohy. Už tak tajemná atmosféra místa byla umocněna hudbou… Následovala procházka po naučné stezce, která byla doplněna zasvěceným výkladem brložského starosty Libora Lva. Cílovou stanicí byla Obecní knihovna v Brloze. Po prohlídce knihovny a krátkém občerstvení, pokračovala cesta přes Holašovice do Českých Budějovic. Letošní „Šumava“ skončila a ta třináctá, v režii Plzeňských, bude nejspíše v Horažďovicích …
                                    
 
 
                                                      Daniela Wimmerová ( Wimmerova.D@seznam.cz)

 

 

Obrazek

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář