Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 10. 2011

2011 - Malé podzimní setkání po osmnácté SOBĚSLAV

 

Malé podzimní setkání - SOBĚSLAV 2011 
(Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR)
 
Na tradiční již osmnácté Malé podzimní setkání knihovníků, převážně z Jižních Čech, které se konalo ve dnech 9. a 10. září 2011 jsme se letos vypravili do města Soběslav.
Zde byla v loňském roce otevřena nově vybudovaná knihovna z bývalého hradu.Všichni jsme se sešli v Městské knihovně v Soběslavi. Účastníci setkání (celkem nás bylo 48) si prohlédli novou knihovnu, která je vestavěna formou skleněného kontejneru do původních zdí hradu a tyto lze přes sklo i pozorovat.
Knihovna je 2 patrová s regály po obou stranách objektu. Prohlédli jsme si nové interiéry knihovny. Ke knihovně patří také věž, kterou lze kdykoliv navštívit. (http://www.knihovnasobeslav.cz)
         Program byl zahájen v 16 hodin exkurzí v charitativním centru diakonie Rolnička (http://www.rolnicka.cz). Zde nás informoval o činnosti Mgr. Karel Novák, ředitel střediska a zástupkyně dobrovolníků.
Jihočeská regionální organizace SKIP každoročně na svém setkání uděluje ceny Librosaurus za vstřícnost, pomoc a spolupráci s knihovnami některým organizacím a jednotlivcům. Letos tuto cenu dostala právě Rolnička, za svou záslužnou činnost s handicapovanými.
Odtud jsme přešli do Blatského muzea ( http://www.husitskemuzeum.cz), kde jsme shlédli výstavu Soběslav - město pětilisté růže.
         Oficiálně bylo Malé podzimní setkání zahájeno s představiteli města a panem ing. arch. Jaromírem Kročákem, architektem přestavby soběslavské knihovny.Ten získal za projekt knihovny cenu v architektonické soutěži Dnů evropského dědictví, na téma „Duše památek“a cenu Presta – prestižní stavba jižních Čech. Při slavnostním vyhlášení výsledků v Třeboni získal tento odvážný projekt kromě vítězství ve své kategorii i cenu jihočeského hejtmana za přínos rozvoji Jihočeského kraje Inspira. Další ocenění získal projekt v soutěži Grand Prix architektů 2011 cenu v kategorii rekonstrukce. Pan architekt Jaromír Kročák a zástupci města Soběslav také obdrželi cenu Librosaurus jihočeské organizace SKIP.
Po zahájení se rozproudila diskuse mezi účastníky setkání.
Večer jsme měli přednášku o historii soběslavského hradu s Mgr. Petrem Lintnerem, autorem knih „Pohledy soběslavskévčetně prohlídky hradu. Po ní nastal prostor na povídání a výměnu zkušeností, činnosti knihoven, práci knihovnic…..
         Druhý den jsme odjeli do Deštné na prohlídku Provaznického muzea rodiny Kliků (http://www.provaznickemuzeum.destna.cz).
Zde nám průvodce popsal a ukázal výrobky provaznického řemesla,vyprávěl o jeho historii. Seznámili jsme se s výrobou provázků, lan, sítí a dalších výrobků.
Odtud jsme odjeli na pohlídku zámku Červená Lhota
(http://www.zamek-cervenalhota.eu). Po chutném obědě jsme se přesunuli na vlaky do Soběslavi k další cestě domů.
         A zhodnocení Malého podzimního setkání? Zase jsme se sešli v dost velkém počtu, popovídali si, vyměnili zkušenosti, něco nového se dozvěděli, posbírali nové náměty a nápady na činnost a již se loučíme. Počasí nám přálo.
Dík patří MK ČR,které tuto akci podpořilo grantem pro SKIP, další dík patří organizátorům akce za milé a příjemné přijetí a pohoštění a především ředitelce knihovny Alence Fremrové a celému kolektivu.
Příští rok ve dnech 14. a 15. září 2012 se těšíme opět nashledanou v knihovně českobudějovického regionu.
Ivana Troupová- předsedkyně Jč regionální organizace SKIP
 
Fotografie najdete na adrese:
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jihočeský SKIP
 
vás zve na osmnácté
 
MALÉ PODZIMNÍ SETKÁNÍ
 
v Soběslavi
 
od pátku 9. září do soboty 10. září 2011
 
 Městská knihovna Soběslav
 
Akce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
 
 
pátek 9. září …
 
do 16.00 hod.             Příjezd účastníků, ubytování na internátu (http://www.soutau.cz/),
                                 sraz v knihovně (http://www.knihovnasobeslav.cz ), malé občerstvení
16.00 – 17.00             Návštěva Diakonie ČCE střediska Rolnička (http://www.rolnicka.cz) – Dům pro dospělé klienty
17.00 – 18.00             Prohlídka Blatského muzea (http://www.husitskemuzeum.cz) – výstava Soběslav – město pětilisté růže
18.30                         Oficiální zahájení s představiteli města a jihočeského SKIPu,
udělení ceny Librosaurus
19.30 – 20.30             Večeře v restauraci Národ (http://www.restaurace-narod.cz/) vedle knihovny
20.30 – 21,00            Večerní prohlídka soběslavského hradu s Mgr. Petrem Lintnerem, autorem knih „Pohledy soběslavské“
a podle výdrže           Povídání a výměna zkušeností v knihovně            
   
 
sobota 10. září …
 
 od 8.00 hod.             Snídaně buď z vlastních zdrojů na internátě (kuchyňka je) nebo v nedalekém penzionu individuálně
 9.00 – 11.00              Odjezd do Deštné, prohlídka Provaznického muzea (http://www.provaznickemuzeum.destna.cz/pages/index.php)
11.00 – 13.30             Odjezd na zámek Červená Lhota (http://www.zamek-cervenalhota.eu/), prohlídka expozice, oběd
13.30 – 14.00             Návrat do Soběslavi
po 14.00 hod              Odjezdy domů               
 
Účastnický poplatek                            člen SKIP   500,- Kč        nečlen        700,- Kč
 
Přihlášku zašlete nejpozději do 20. srpna 2011 na adresu: Lidmila Švíková, Dlouhá 29, 370 11 České Budějovice, tel. 386 111 221, e-mail: svikova@cbvk.cz
 
 
Ubytování je hrazeno z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR, stravování kromě snídaně z účastnických poplatků.