Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 3. 2017

Jihočeský knihovník 2016

 

            Slavnostní chvíle nastala pro Jihočeskou regionální organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ve středu 15. března 2017.  Sešli jsme se v sále Jihočeského muzea na vyhlášení  JIHOČESKÉHO KNIHOVNÍKA ROKU 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje.

Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice:

Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice

Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou

Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově

Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích

Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí

Všechny oceněné knihovnice kromě běžné knihovnické práce,  pracují aktivně s dětmi a mládeží, pořádají řadu rozmanitých akcí, patří mezi nejaktivnější knihovníky regionu, za svou záslužnou  práci pro knihovnu, ale i pro obce a města byly proto oceněny.

Ocenění knihovníkům  předala předsedkyně JČ regionální organizace SKIP – Ivana Troupová a radní pro kulturu JČ kraje pan  Pavel Hroch. Oba knihovnicím  za jejich práci poděkovali.

O přestávce v programu  při malém pohoštění, které připravily členky regionálního výboru, se diskutovalo o práci knihovnic, vyměňovali se zkušenosti, navazovali kontakty….

Další součástí programu byl seminář na téma: Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven. Účastníci si vyslechli přednášky: Kohoutí kříž (Mgr. Ivo Kareš, ředitel  JVK České Budějovice), Čtení z Písku (Mgr. Věra Matoušová z Prácheňského muzea v Písku), Šumavské pověsti (Ondřej Fibich), Regionální osobnosti zpracovávané v JVK České Budějovice (Lidmila Švíková, JVK České Budějovice).

Seminář byl účastníky kladně hodnocen a tak v příštím roce uskutečníme pokračování vzdělávání na jiné téma.

 

Ivana Troupová

Dne 22. března 2017