Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 2. 2016

Usnesení JČ valné hromady SKIP 2016

 

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

 

  1. Zprávu o činnosti regionální organizace SKIP za období 2013-2015
  2. Zprávu o hospodaření regionální organizace SKIP za období 2013-2015
  3. Bere na vědomí zprávu dozorčí komise regionální organizace SKIP za období 2013-2015
  4. Výsledky voleb do RV SKIP 03  na roky 2016 - 2018

9ti členný regionální výbor ve složení:

Magdaléna Hluštíková, Jiřina Kostková,  Irena Plošková,

Olga Šenoldová , Lidmila Švíková,  Irena Treybalová, 

Ivana Troupová, Hana Týcová,  Václava Vyhnalová.

 

Předsedkyní RV SKIP 03 byla zvolena Ivana Troupová.

Tříčlennou dozorčí komisi ve složení:

Marie Hejnová, Šárka Polatová, Eva Jilečková.

 

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

  1. Kandidáty na člena výkonného výboru SKIP na volební období 2016-2018               

Zuzanu Hájkovou, Irenu Treybalovou, Hanu Týcovou

  1. Kandidáta na předsedu výkonného výboru SKIP R. Giebische
  2. Kandidátku na členku dozorčí komise výkonného výboru SKIP Evu Jilečkovou

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje pověřuje nový regionální výbor:

1.Sestavením podrobného plánu práce JČ SKIP na rok 2016

2. Sestavením rozpočtu na akce roku 2016

3. Oznámit usnesení regionální valné hromady Výkonnému výboru SKIP a zveřejnění na webu

 

Hlasování:

Usnesení Regionální valné hromady SKIP Jihočeského kraje bylo jednomyslně přijato.

 

           

Dne 16. února 2016

Zapsala: Ludmila Vlášková

Ověřila: Ivana Troupová