Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2005

Zpráva o činnosti 2004

Vyhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace
SKIP v roce 2004
 
Počet členů               individuálních                                    115 (115 v r. 2003)
                                    institucionálních                   56 ( 54 v r. 2003)
                                    čestných                                    1
 
  1. Regionální výbor
 
počet členů výboru                                                                       9
dozorčí komise                                                                                 3
počet zasedání                                                                              5
 
v      Regionální výbor v novém složení funguje od března 2004
v      ve výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy a 1 členka zastupuje
vysokoškolské knihovny
v      členky dozorčí komise se pravidelně účastní jednání oblastního výboru
v     Klub dětských knihoven (jihočeské Klubko) – regionální výbor zastupují
Jana Hladíková a Václava Vyhnalová
v     Klub vysokoškolských knihoven – za regionální výbor působí Daniela Novotná,
Pavla Přibylová a Irena Treybalová
v     Komise pro zahraniční styky – za jižní Čechy – Pavla Pokorná
v     Sekce vzdělávání – Jihočeský kraj je zastoupen Zuzanou Hájkovou
v     Spolek pro obnovu venkova – členky hodnotitelské regionální komise soutěže 
Vesnice roku – Jiřina Kostková (Jižní Čechy) a Anděla Tomanová (Kraj Vysočina)
v     Členkami celostátní komise soutěže Knihovna roku byly jmenovány Mgr. Milena
Kodýmová a Daniela Wimmerová
v      v průběhu roku 2004 se oblastní výbor sešel 5x, byla projednávána činnost a
hospodaření jihočeské regionální organizace SKIP (viz. zápisy z jednání)
 
2.    Realizace plánu činnosti v roce 2004
 
v      Hlavním úkolem jihočeské regionální organizace byla v tomto roce příprava a
realizace jihočeské valné hromady SKIP (volba nového výboru) a podíl na
zdárném průběhu celostátní Valné hromady SKIP v Jindřichově Hradci
 
v      Grantové projekty – 2 projekty získaly finanční příspěvek MK ČR
 
Akce
Získáno
Využito
Malé podzimní setkání
20.000,- Kč
 16.010,- Kč
Literární Šumava
   36.000,- Kč
40.761,20,- Kč
     
- dalším grantovým projektem byla Knihovna – informační centrum obce
  prostředky na rekvalifikační kurz byly získány od úřadů práce
 
v      Březen – měsíc Internetu – jihočeské knihovny se tradičně zúčastnily této celostátní akce, stále více knihoven se podílí také na zdárném průběhu Noci s Andersenem
v      Dvoudenní exkurze po západočeských knihovnách a památkách 
(16.            a 17. dubna) – Bečov nad Teplou (zámek), Mariánské Lázně (knihovna), Cheb (knihovna), Františkovy Lázně
v      Literární Šumava 2004 (27. – 29. května – Horní Planá)– 8. ročník mezikrajového setkání jihočeských a západočeských knihovníků proběhl tentokrát v jihočeské části Šumavy. Tématem setkání byly Šumavské výzvy světu ( Jan Hus, Adalbert Stifter, Josef Rosenauer) Také této LŠ se zúčastnili manželé Erazim a Dorothy Kohákovi..
v      Knihovny v pavučině spolupráce (Jindřichův Hradec 24. – 26. 6.) – Valná hromada SKIP – za dobrou dlouholetou práci ve SKIPu obdržely ocenění Jihočešky Anděla Tomanová a Daniela Wimmerová
v      Knihovna roku 2004 – krajská kola
- v jihočeské  krajské hodnotící komisi se opět velmi dobře osvědčila členka oblastního výboru Jiřina Kostková. V tomto roce se nepodařilo získat finanční prostředky na propagační skládačku. Vítěznou jihočeskou knihovnou je Obecní knihovna v Mydlovarech. Tato knihovna se také velmi dobře umístila v celostátním kole této soutěže – získala mimořádné ocenění MK ČR.
- v hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let významně pracuje Anděla Tomanová. Její zásluhou získávají knihovny v regionu nemalou autoritu. V tomto roce byla nejlepší knihovnou Místní knihovna v Nové Říši. Do celostátního kola však byla nominována Místní knihovna v Mladoňovicích.
- v komisi, která hodnotí celostátní kolo soutěže Knihovna roku již pátým rokem působí členky jihočeské regionální organizace – Milena Kodýmová a Daniela Wimmerová.
 Velmi potěšitelné je, že absolventka letošního rekvalifikačního kurzu Štěpánka Rybníčková připravila prezentaci své obce pro soutěž Vesnice roku. Obec Kovářov se stala nejen Jihočeskou Vesnicí roku, ale zvítězila i v celostátním kole.
Nemalý podíl na zdárném průběhu vyhodnocení měla i Š. Rybníčková, která působí jako knihovnice a manažerka starosty obce Kovářov.
Malé podzimní setkání knihovníků (3. – 4. září – Milevsko) – 11. setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel. Poprvé zde bylo více Jihočechů než hostů.
Cena Librosaurus byla udělena:
Město Milevsko – za péči, kterou věnuje rozvoji své knihovny
Ladislav Bouška (starosta Bernartic)– za dlouholetou spolupráci s knihovnami a hájení jejich zájmů v krajském zastupitelstvu
Stanislav Sedláček (starosta Sepekova)– za péči věnovanou sepekovské knihovně a pomoc při prosazování pomoci knihovnám v krajském zastupitelstvu
Nepodařilo se zajistit předání spolkového praporu z Prachatic do Milevska.
Druhý den pokračoval výletem do okolí – výlet na Zvíkov, návštěva Sepekova (Knihovna roku 2002 a dalších zajímavostí).
v      Týden knihoven (1. - 2. října – Semily) – poprvé se nepodařilo zajistit na happeningu v rámci zahájení TK účast jihočeské delegace
v      Klub dětských knihoven (Jihočeské Klubko)
Nezanedbatelnou aktivitu projevuje také jihočeská část Klubu dětských
knihoven.V průběhu roku se uskutečnila 3 pracovní setkání. Novou předsedkyní
jihočeského Klubka se stala Marie Malá z MěK v Jindřichově Hradci.
V současnosti probíhá akce Spanilá jízda Adolfa Dudka („dvorní“ ilustrátor
nakladatelství Librex) po 10 knihovnách regionu. Byla navázána spolupráce se Studiem Gabreta s.r.o. – edice pohádek. J. Hladíková koordinovala celostátní projekt Kde končí svět. Za svou dobrou práci v oblasti práce s dětským čtenářem byla J. Hladíková pasována na rytíře ŘÁDU KRÁSNÉHO SLOVA.
v     Knihovna – informační centrum obce – koncem května byl ukončen 2. cyklus
rekvalifikačního kurzu. Kurz absolvovalo 10 frekventantů. Kurz byl na základě
poznatků z pilotního projektu doplněn . Změny se ukázaly jako pozitivní. O dobré
úrovni tohoto kurzu hovoří to, jak se uplatní absolventi v praxi. Velmi dobrých
výsledků dosáhly knihovnice v Sepekově (Knihovna roku 2002), Horní Stropnici
(Jihočeská knihovna 2003) a Kovářově (Vesnice roku 2004). Činnost absolventů je
i nadále sledována prostřednictvím knihoven pověřených regionálními funkcemi.
 
  1. Spolupráce s jinými organizacemi
 
v      Jihočeská regionální organizace SKIP velmi intenzivně spolupracovala se zástupci
veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje
v      dobrá je spolupráce s krajskou samosprávou, zástupci KÚ Č. Budějovice nebo krajského zastupitelstva jsou pravidelnými hosty na akcích jihočeské regionální organizace Rovněž projektu „Knihovna – informační centrum obce“ se účastnili pracovníci KÚ. Oblast cestovního ruchu, o kterou byly přednášky rozšířeny, představila frekventantům pracovnice KÚ paní Darja Bártová.
D.Wimmerová je členkou Krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova
a pracovního týmu Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu, kultury
a vnějších vztahů
v      Spolek pro obnovu venkova –regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku ( J. Kostková a A. Tomanová).
Již popáté byly Mgr. M. Kodýmová a D. Wimmerová členkami celostátní
hodnotící komise v soutěži Knihovna roku. Členky poroty se rovněž podílely na
organizačním zajištění průběhu slavnostního vyhlášení soutěže Knihovna roku 2004 ( 8. 10. v Zrcadlové kapli Klementina v Praze), které se uskutečnilo v rámci celostátní akce „Týden knihoven „
 
  1. Hospodaření pobočky
 
v      Členky regionální dozorčí komise se pravidelně účastní jednání oblastního výboru a sledují hospodaření se svěřenými prostředky
v      Výsledky hospodaření byly předány hospodářce SKIP paní Aleně Kvasničkové – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
v      Konečný zůstatek je v pokladně 729,- Kč a na bankovním účtu 14.592,79 Kč
 
  1. Členská základna
 
v      Během roku je pravidelně doplňován a aktualizován adresář členů jihočeského SKIPu 
v      Pozornost při získávání nových členů byla zaměřena především na institucionální členy – uživatele grantového programu VISK
v      V letošním roce přestala být institucionálním členem SKIP Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 
 
 
  1. Sekce a kluby SKIP
 
v       Sekce veřejných knihoven – do činnosti sekce se aktivně zapojují některé z členek našeho výboru
v      Klub dětských knihoven – pomoc při realizaci celostátních akcí, aktivní účast na „Noci s Andersenem“
v      Klub vysokoškolských knihoven – aktivní podíl zástupců jihočeského regionu na činnosti tohoto klubu
v      Sekce vzdělávání – výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků – organizování dalšího vzdělávání knihovníků
v      Komise pro zahraniční styky – podíl na zahraniční spolupráci SKIP
v      Ve spolupráci se Zahraniční komisí SKIP se naše dvě členky zúčastnily zahraniční stáže (PhDr. Zuzana Hájková – Francie a Mgr. Tamara Pršínová – Rakousko)
 
  1. Informace o činnosti
 
v      Činnost jihočeské regionální organizace je pravidelně prezentována v Bulletinu SKIP, v odborném i regionálním tisku a regionálním rozhlase
v      Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována do spolkové kroniky
v      Na konferenci Knihovny současnosti 2003 byly oceněny medailí Z. V. Tobolky dvě členky jihočeského SKIPu - PhDr. Květa Cempírková a Mgr. Alena Otrubová
 
V Českém Krumlově 30. 11. 2004
Zpracovala: Daniela Wimmerová