Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2008

Zprava o činnosti 2007

Vyhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace
SKIP v roce 2007
 
Počet členů                individuálních                                    116                              
                                institucionálních                                   63
 
1. Regionální výbor
počet členů výboru                                                    9
dozorčí komise                                                           3
počet zasedání                                                    5                                                                             
 
v     v regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny
v     členky dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru
v     Klub dětských knihoven (jihočeské Klubko) – Marcela Božovská
v     Klub vysokoškolských knihoven – PhDr. Irena Treybalová
v     Komise pro zahraniční styky – Pavla Pokorná
v     Sekce vzdělávání – PhDr. Zuzana Hájková
v     aktualizace www stránek regionu - Jana Hladíková
v     Spolek pro obnovu venkova – členky hodnotitelské regionální komise 
soutěže Vesnice roku – Jiřina Kostková (Jižní Čechy) a Anděla Tomanová
(Kraj Vysočina)
v     Členkou celostátní komise soutěže Knihovna roku byla Eva Jilečková
v     v průběhu roku 2007 se oblastní výbor sešel 5x, byla projednávána činnost a
hospodaření jihočeské regionální organizace SKIP (viz. zápisy z jednání)
 
2.      Realizace plánu činnosti v roce 2007
 
v     Grantové projekty – 4 jihočeské projekty získaly finanční příspěvek MK ČR – setkání seniorů v Pelhřimově („V zdravém těle zdravý duch“ – srpen 2007), tradiční Malé podzimní setkání (září 2007 v Kaplici) a dva projekty Klubka - „spanilá jízda“ spisovatelky Aleny Ježkové (září 2007) a ekodílna (listopad 2007 v Českých Budějovicích)
 
     
v     7.2.2007 Valná hromada SKIP – region 03 jižní Čechy - v Českých Budějovicích (BiF JčU) – zpracována výroční zpráva za uplynulé období, hospodaření, vystoupení Z.Houškové (zvýšení členských příspěvků), volba nového regionálního výboru, dozorčí komise a předsedkyně jihočeské regionální organizace, ocenění knihovníků Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, schválení návrhu zástupců jihočeské regionální organizace do výkonného výboru a dozorčí komise SKIP a návrhu nového předsedy VV SKIP
 
 
v     22.2.2007 Předjarní Klubko – Setkání s loutkou (MěK Jindřichův Hradec) – výtvarná dílna, host – dobrovolný knihovník Pavel Zeman z Branice, autor svérázného loutkového divadla; zhodnocení minulého roku, volba nové předsedkyně Klubka (Marcela Božovská)
 
v     Březen – měsíc Internetu (motto: Výhoda pro znevýhodněné) – i v jižních Čechách se akce zaměřovaly na znevýhodněné skupiny obyvatel (handicapované, maminky na MD, seniory apod.)
 
v     Noc s Andersenem - hlavním garantem akce Klub dětských knihoven SKIP, letos při NsA připomínána mj. výročí A.Lindgrenové, B.Říhy, J.Lady a J.Foglara – zapojeno cca 40 jihočeských účastníků (nejen knihoven)
 
v     2.4.2007 Valná hromada Spolku pro obnovu venkova (České Budějovice) – účast 2 členek regionálního výboru
 
v     27.-29.4.2007 Zájezd na Slovensko se zastávkou ve Vsetíně (Vsetín, Žilina, Martin, hrad Strečno, Rajecké Teplice) – velmi vydařená akce, konfrontace zkušeností českých a slovenských knihovníků, postavení knihoven, financování, rekonstrukce, vybavení apod., návštěva hradu Strečno, neplánovaný a lehce adrenalinový sjezd Váhu na pltích, lázně Rajecké Teplice
 
v     24.-26.5.2007 Literární Šumava – 11. ročník mezikrajového setkání jihočeských a západočeských knihovníků, tentokrát v režii západočeských kolegů - s podtitulem „Stříbrná Šumava“ - Stříbro a okolí – historická expozice stříbrných dolů – hornický skanzen, setkání s archivářkou teplického archivu, klášter Kladruby s nadstandardním výkladem, Konstantinovy Lázně, Bezdružice – nejen expozice o Kryštofu Harantovi, ale také muzeum tvorby předních osobností českého sklářského umění a originální skleněný betlém Jaromíra Rybáka. K protažení těla přispěl bowlingový turnaj Západ proti Jihu. Letos chyběli ze zdravotních důvodů tradiční hosté – manželé Kohákovi.
 
v     1.6.2007 – Kde končí svět a Kamarádka knihovna - účast na slavnostním obřadu pasování na Rytíře krásného slova a vyhlášení výsledků soutěže Kamarádka knihovna (Zrcadlová kaple Klementina Praha)
 
v     8.-9.6.2007  Triky s triky – letní setkání Klubka v MěK Dačice – textilní dílna s lektorkou A.Tauberovou – další příjemná inspirace pro práci v dětských odděleních knihoven
 
v     20.-22.6.2007 Valná hromada SKIP (Olomouc) – účast na VH i následné konferenci a doprovodném programu
 
v     14.-16.8.2007   V zdravém těle zdravý duch – setkání seniorů (Pelhřimov, Želiv, Jarošov nad Nežárkou) s odborným programem i zábavnými hrátkami   (realizováno za finanční podpory MK ČR) – účastníky velmi kladně hodnocená akce
 
v     14.-15.9.2007 Malé podzimní setkání – v pořadí 14. setkání knihovníků a jejich přátel, tentokrát v Kaplici, která oslavila 750.výročí první písemné zmínky o Kaplici (realizováno za finanční podpory MK ČR) – zahájení na radnici, procházka městem v doprovodu „sestry Magdaleny“, přednáška (Kohoutí kříž), beseda (Za tajemstvím vltavínů), neformální výměna zkušeností, poznávací cesta, soukromá expozice koňských postrojů (Besednice, Nové Hrady) – účastníci byli nadmíru spokojeni, ceny Librosaurus uděleny městu Kaplice, pracovnici Infocentra Magdaleně Špičákové a bývalému starostovi Besednice, nyní poslanci Jaroslavu Kleinovi
 
v     17.-21.9.2007 Spanilá jízda spisovatelky Aleny Ježkové po jižních Čechách – série besed, uskutečněná za finančního přispění MK ČR
 
v     20.- 22.9.2007 Co venkovské knihovny umějí a mohou III. - celostátní setkání knihovníků malých knihoven, které pořádala Sekce veřejných knihoven, se konalo zejména v Havlíčkově Borové (Knihovna roku 2005), ale také v Přibyslavi, Krucemburku, Ždírci nad Doubravou a Havlíčkově Brodě - garantem byla D.Wimmerová a zúčastnili se jí i knihovníci z jižních Čech, aby se věnovali vzdělání, zábavě a poznávání krás Vysočiny – o tvůrčí příjemnou atmosféru se zasloužili všichni 
 
v      Knihovna roku 2006 – krajská kola
- v jihočeské  krajské hodnotící komisi byla komisařkou členka regionálního výboru Jiřina Kostková.
- v hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let působí Anděla Tomanová. A. Tomanová je autorkou vyšívaných stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v krajském (jihočeském) a celostátním kole             V celostátní hodnotitelské komisi soutěže Knihovna roku působila Eva Jilečková (MěK v Prachaticích) – do celostátního kola bylo za jižní Čechy nominováno Záhoří (okr.Písek), za Vysočinu Bory – Knihovnou roku 2007 se stala  právě Obecní knihovna Bory, kraj Vysočina 
 
v     27.9.2007 Happening na zahájení Týdne knihoven  Plzeň – motto TK: Knihovnická bašta, Jihočeši oblečeni do triček s logem TK a receptem na Knihovní míchanici se účastnili exkurzí do plzeňských knihoven, soutěžního klání o klášterní tajemství i doprovodného programu – navzdory deštivému počasí se happening vydařil
 
v     1.11.2007 Podzimní setkání Klubka – ekodílna (JVK České Budějovice) – pod vedením lektora českobudějovické ROSY J.Kadubce vytváření nejrůznějších výtvarných kreací z odpadového materiálu – akce proběhla za finanční podpory MK ČR a výsledky jsou zpracovány ve sborníku; po skončení dílny zhodnoceny aktivity roku 2007 a probrán plán na rok 2008
 
v     9.-11.11.2007 Valná hromada KDK SKIP a seminář Rómské děti v knihovnách (Knihovna města Ostravy) – jihočeské zastoupení slabé, výroční zpráva za Klubko dodána   
 
 
 
  1. Spolupráce s jinými organizacemi
 
v     Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci
veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje - podílela se
na propagaci činnosti knihoven regionu
 
v     Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou
 
v     D.Wimmerová je členkou Krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova a pracovního týmu Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu, kultury a vnějších vztahů
 
v     Spolek pro obnovu venkova – SKIP se zúčastnil Valné hromady jihočeského SPOV a regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku (J. Kostková a A. Tomanová), M. Kodýmová je mnohaletou členkou hodnotící komise soutěže Vesnice roku
          
v     Řada jihočeských knihovnic využila nabídky MěK Tábor a účastnila se dvou cyklů přednášek – na jaře přednášela Mgr.Ivana Hutařová o literatuře pro děti a podzimní cyklus pod vedením Mgr.Marty Ljubkové byl věnován současné české literatuře
 
v     Několik knihovnic regionu také absolvovalo cyklus přednášek v Národní knihovně v Praze pro pracovníky  dětských oddělení knihoven
 
  1. Hospodaření pobočky
 
v     Členky regionální dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru a sledují hospodaření se svěřenými prostředky
 
v     Výsledky hospodaření budou předány hospodářce SKIP paní Aleně Kvasničkové
 
v     Zůstatek v pokladně k  31.10.2007 byl 3 050,- Kč a na bankovním účtu           7 269,29 Kč
 
  1. Členská základna
 
v     Během roku je doplňován a aktualizován adresář členů jihočeského SKIP
 
v     Pravidelnou propagací činnosti se snažíme rozšířit členskou základnu
 
 
  1. Sekce a kluby SKIP
 
v      Sekce veřejných knihoven – do činnosti sekce se aktivně zapojují některé  
       z členek naší organizace
v     Klub dětských knihoven – zapojení do celostátních i regionálních akcí, aktivní účast na „Noci s Andersenem“, „Rosteme s knihou“, „Kde končí svět“, „Kamarádka knihovna“, letos poprvé na“Dni pro dětskou knihu“ (1.12.2007)
v     Klub vysokoškolských knihoven – aktivní podíl zástupců jihočeského regionu na činnosti tohoto klubu
v     Sekce vzdělávání – výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků – organizování dalšího vzdělávání knihovníků
v     Komise pro zahraniční styky – podíl na zahraniční spolupráci SKIP – knihovny v Prachaticích, Lomnici n.L., Nové Bystřici a Dačicích realizují spolupráci s příhraničními knihovnami na principu návštěv a výměn souborů, účast na slavnostním zahájení provozu „Erstes internationales Büchertaxi“ v Ottenschlagu ve Waldviertelu (Rakousko)
 
  1. Informace o činnosti
 
v     Činnost jihočeské regionální organizace je průběžně prezentována v Bulletinu SKIP, na webových stránkách, v odborném i regionálním tisku
 
v     Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována do spolkové kroniky
 
 
 
V Plané nad Lužnicí 22.11.2007
Zpracovala: Václava Vyhnalová