Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 1. 2011

Zpráva o činnosti 2010

 

Zpráva o činnosti regionální organizace
 03 – SKIP Jižní Čechy za rok 2010
 
 
Počet členů          individuálních                        102                             
                                institucionálních                      62
 
1. Regionální výbor
počet členů výboru                                      9
dozorčí komise                                            3
počet zasedání                                            6                                                                     
 
V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.
 
 
 
2.    Regionální valná hromada SKIP regionu 03
Termín: 3.února 2010 – Kongresová hala AV ČR v Českých Budějovicích
         Valné hromady jihočeských knihovníků se zúčastnil hejtman Jč kraje Mgr.Jiří Zimola a předseda Spolku pro obnovu venkova Jižní Čechy pan Jan Malík. Oba vystoupili i v diskuzi.
Na 1.zasedání RV byla zvolena nová předsedkyně regionálního výboru SKIP a rozděleny funkce ve výboru
Tajnou volbou ze členek RV SKIP byla zvolena Ivana Troupová – z Městské knihovny v Českém Krumlově
     Rozdělení funkcí:
Irena Treybalová - místopředsedkyně RV, konference Jč. SKIP,adresáře členů,    spolupráce s VŠ knihovnami
Lidmila Švíková – hospodářka
Marie Hejnová – kroniky
Irena Plošková – webové stránky a všechny členky výboru doplňovat
Jiřina Kostková – spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova, členka Jč komise Vesnice roku
Daniela Wimmerová – členka sekce Veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny
Vendula Vyhnalová – Jihočeské Klubko
Hana Týcová – aktivizace členů na Písecku
Miloslava Slavíková – aktivizace členské základny Jindřichohradecko
 
Zvoleny byly členky dozorčí komise : Věra Doskočilová, Šárka Polatová a Marie Hejnová.
 
 
 
 
 
3.                Realizace plánu činnosti v roce 2010
 
·        Zájezd SKIP – ve dnech 23.-24.dubna 2010
Cílem našeho zájezdu v pátek (23.4.) byla návštěva - exkurze do nově postavené Národní technické knihovny v Praze, návštěva zámku Nelahozeves a památníku Antonína Dvořáka, prohlídka města Mělník. V sobotu jsme měli naplánován výšlap na horu Říp, prohlídku hradu Kokořín
 
·              Literární Šumava ve dnech 20.- 22.května 2010
Na 14. ročníku Literární Šumavy jsme se sešli v Netolicích. Zahájili jsme v Muzeu JUDr. O. Kudrny, kde nás přivítal starosta města pan Oldřich Petrášek.Poté nás Mgr. Ondřej Kolář seznámil s dějinami Netolic, Netolicka a s působením rodu Bavorů v tomto místě.
Druhý den jsme vyrazili na prohlídku archeoparku nad městem. Strážní věž s palisádou tvoří dnes už dominantu města, která je vidět už zdaleka. V muzeu jsme shlédli projekci starých fotografií města a filmu o stavbě archeoparku (neboť při prohlídce města začalo pršet).
Po obědě jsme těšili z nově zrekonstruovaného zámku Kratochvíle, který se    z muzea loutek a animovaného filmu převlékl do původní podoby renesančního loveckého zámečku Rožmberků. Krásné interiéry a zámecký park mají neopakovatelné kouzlo, lákají k návštěvě letních divadelních představení.
Přejeli jsme na Lomec - Lomeček, kouzelné poutní místo uprostřed lesů. Nemusíme být věřící, a přesto návštěva stojí za to.
Třetí den,v  sobotu jsme po snídani vyrazili na netolický jarmark. Prohlédli jsme si různá řemesla a tradiční výrobky. Přejeli jsme na zříceninu hradu Helfenburk. Počasí nám pořád ještě přálo a tak jsme se mohli rozhlédnout po kraji ze dvou zrekonstruovaných věží.
V skanzenu v Hoslovicích – ve mlýně, který se dochoval jen díky vytrvalosti původních majitelů nás provázel mlynář. Tady jsme zakončili tento ročník Literární Šumavy .Příští rok se těšíme na setkání v Plzeňském kraji.
   Akce se konala za    finanční podpory Ministerstva kultury ČR
 
·        Malé podzimní setkání – Dačicko a Slavonicko ve dnech 10. – 11. září 2010
   Akce se již tradičně konala za    finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Účastníci se sešli v knihovně, kterou si se zájmem všichni prohlédli. Odtud jsme odjeli na     exkurzi    do Studijního a informačního centra SŠTO v Dačicích a dále pokračovali návštěvou města Slavonice. Zasvěcenou průvodkyní nám byla ředitelka MěK Dačice paní Mgr. Zdeňka Chadimová. Oficiální zahájení Malého podzimního setkání, které proběhlo ve večerních hodinách v knihovně v Dačicích, se zúčastnila i zástupkyně Města Dačice. Pravidelnou součástí těchto setkání bývá předání spolkového praporu. Kolegyně Václava Vyhnalová (z pověření pracovnic chýnovské knihovny) předala pozdravy a prapor do Dačic. Prapor zde zůstane po celý příští rok. Také letos byla předávána cena Librosaura. RV SKIP rozhodl, že cenou Librosaura (udílenou každoročně příznivcům jihočeských knihoven a knihovníků) ocení Město Dačice a dlouholetou knihovnici, zakládající členku jihočeské regionální organizace SKIP - paní Naději Jahelkovou.
Na večerní prohlídku státního zámku v Dačicích - Audienci u Dalbergů , kterou nám provedl divadelní soubor Tyl v historických kostýmech jsem se těšili a předčila naše očekávání. Dále pokračovalo podle výdrže povídání a výměna zkušeností v knihovně.
Druhý den v sobotu jsme procházkou kolem kaskády rybníků doputovali do Kostelního Vydří, poutního místa,kde jsme si prohlédli knihovnu v klášteře karmelitánů a navštívili Karmelitánské knihkupectví Autobusem jsme odjeli do Jindřichova Hradce,kde jsme ještě na závěr absolvovali exkurzi v nově postavené knihovně Fakulty managmentu VŠE. S provozem knihovny nás seznámila vedoucí knihovny Pavla Přibylová.
        
·        Týden knihoven 2010 - KNIHOVNA PRO VŠECHNY
Knihovnický happening 1.10. v Turnově - Městská knihovna A. Marka v Turnově      
11 účastníků, do programu se zapojily studentky knihovnické školy v Táboře, text ke scénce představuje region J. Čechy
 
  1. Jihočeské Klubko
 
·        První setkání Klubka se konalo 25.února v MěK Písek. Po informacích                  o    novinkách nejen v KDK SKIP nás písecké "děckařky" zapojily do úžasné interaktivní lekce Lidové pohádky - pomocníkem jim byla prezentace v Power Pointu i kreativní účastnice, které se rády vrátily do dětství... Poté, jsme zvolily (staro)novou předsedkyni jihočeského Klubka - Václavu Vyhnalovou (MěK Planá n.L.).
      
·        Podruhé se jihočeské děckařky se sešly 22.dubna v Jihočeské vědecké knihovně v ČB a hlavním bodem setkání byla tentokrát regionální přehlidka projektu Kde končí svět. Z knihoven zapojených do projektu uchopila téma "Jakou barvu má svět?" nejvšestranněji Městská knihovna Pelhřimov, z jejíchž čtenářů byl vybrán adept na letošního rytíře krásného slova a v červnu se pelhřimovští zúčastnili celostátního vyhodnocení projektu. Druhé místo si vysoutěžila Městská knihovna Planá nad Lužnicí, která do projektu zapojila děti druhých tříd a společně tvořili, četli, vyprávěli, aby nakonec zjistili, že svět má barvu duhovou a jako skřítci-duháčci/druháčci   s Duhovou vílou  pasovali prvňáčky na čtenáře. Třetí místo patří Městské knihovně Dačice, která zaujala projektem Zahraj si na básníka a Zahraj si na spisovatele.
 
·        Tradiční letní tvůrčí dílna v Bechyni (10.-11.7.) se náramně vydařila – na tom se shodly všechny účastnice. V době úmorných veder se dobře tvořilo – tentokrát v návaznosti na Potulnou pohádkovou zemi Vítězslavy Klimtové - v příjemném chládku knihovny a zdejší knihovnice Eva Houdková byla výbornou lektorkou.
 
·        Spanilá jízda - ilustrátor Jiří Fixl navštívil během dvou týdnů v polovině září  11 jihočeských knihoven, povídal si s dětmi o svých knížkách a ilustracích - někde navazoval na projekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, jinde besedoval se staršími dětmi nebo s čerstvými prvňáčky
 
·        podzim zpestřil dětským knihovnám na jihu Čech opět ilustrátor Adolf Dudek v pokračování loňské podzimní spanilé jízdy
 
·        Účast na Celostátní valné hromadě KLUBKA v Pelhřimově 2. – 4. 11. 2010. Seminář Multimediální dětské knihovny
 
·        podzimní setkání Klubka proběhlo 18.listopadu v MěK Soběslav, která 1.září 2010 zahájila provoz v nově otevřených prostorách starého hradu. Hostem byla dobříšská knihovnice Katka Pechová se svou lekcí o poezii pro –náctileté
 
·        dětská oddělení jihočeských knihoven se zapojují do celostátních akcí, ať už se jedná o anketu SUK, Noc s Andersenem, Kamarádku knihovnu, Kde končí svět, Březen – Měsíc čtenářů, Týden čtení, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Celé Česko čte atd. .    
 
 
5.    Spolupráce s jinými organizacemi
 
·        Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje - podílela se
     na propagaci činnosti knihoven regionu
 
·        Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou – jednání s panem Ing. Františkem Štanglem (radní, pověřen řízením   kultury)
·        D.Wimmerová je členkou Krajského výběrové komise Programu obnovy 
venkova.
 
·        Spolek pro obnovu venkova – SKIP se zúčastnil Valné hromady jihočeského SPOV a regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku (J. Kostková), M. Kodýmová je mnohaletou členkou celostátní hodnotící komise soutěže Vesnice roku.
 
·        Knihovna roku 2010– krajská kola
V jihočeské  krajské hodnotící komisi byla komisařkou členka regionálního výboru Jiřina Kostková. V hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let působí Anděla Tomanová, která je rovněž autorkou vyšívané stuhy, která je součástí ocenění nejlepší jihočeské knihovny. Jihočeskou knihovnou roku se stala Obecní knihovna a kulturní středisko v Bernarticích. Knihovna byla oceněna v rámci vyhlášení krajské soutěže Vesnice roku, které proběhlo ve vítězné obci – Čížová (okres Písek). Zvláštní ocenění za svou činnost získala i Obecní knihovna v  Božeticích. Propagační skládačku s informacemi o oceněných jihočeských knihovnách vydala JVK České Budějovice. Z krajského kola soutěže Vesnice roku v Kraji Vysočina nebyla nominována do celostátního kola žádná knihovna. Byla přihlášena náhradní knihovna –   Obecní knihovna v Petrůvkách (okresTřebíč), která se stala Knihovnou roku 2010.

 

 
          
6.    Účast na dalších akcích SKIPu
 
·        Anketa „Proč jsem vstoupil do SKIP – individuální účast členů
 
·        Návštěva Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP
V rámci svých pravidelných setkání navštívila skupina členek KVŠK 5.5.2010 nově otevřenou Akademickou knihovnu Jihočeské univerzity. Knihovnice si při té příležitosti prohlédly i novou budovu rektorátu a Filozofické fakulty JU. Co se týče Akademické knihovny, vyzdvihly zejména skutečnost, že se v rámci univerzity podařilo sloučit většinu dílčích (zejména fakultních) knihoven do jednoho moderního, prostorného a uživatelsky příjemného prostoru se špičkovým technickým zázemím a na toto téma také besedovaly s pracovnicemi AK JU. Návštěvy se zúčastnily knihovnice z Prahy, Brna, Liberce a Ústí nad Labem.
 
·        Co venkovské knihovny umějí a mohou – VI., setkání se uskutečnilo
16. – 18. 9. 2010 v Pavlovicích u Přerova (Olomoucký kraj) Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
 
·        Celostátní Valná hromada SKIP (14. – 16. 6. 2010 Praha) - semináře
Účast individuálních členů.
 
·        Cena MARK 2010 – RV navrhl a zpracoval návrh na nominaci kolegyně Markéty Koubkové (MěK Písek)
 
·        Studijní zájezd po francouzských knihovnách (říjen 2010)
      Účast členek regionálního výboru SKIP.
 
 
7.    Hospodaření regionální organizace za rok 2010
 
Počátkem roku 2010 – 10.509,96 na účtu, 630,- v pokladně
Příjmy: příspěvky 91.300,- (VV SKIP odvod 54 780,-)
 
Náklady : Valná hromada (únor 2010) 4.419,-
                 SPOV 2.000,- + 1.000,- (mimořádný přísp. povodně)
                 E-stránky 497,-
                  Zájezd 34.711,- (vybráno 30.000,-)
                  LŠ Netolice 57.200,- (vybráno 37.200,-,dotace 20.000,-)
                  MPS Dačice 32.000,- (vybráno 16.000,-,dotace 16.000,-)
                  Klubko 1.000,-
 
Zůstatek k 1.1.2011 na účtu je 14 049,58 Kč, v pokladně 416,-- Kč.
 
 
 
8.    Sekce a kluby
 
·       Členky našeho výboru jsou členkami Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (D. Wimmerová), Sekce vysokoškolských knihoven (I.Treybalová) a podílí se aktivně na činnosti těchto sekcí
 
 
 
9.    Informace o činnosti
 
V časopise Čtenář vznikla nová rubrika zaměřená na činnost venkovských knihoven „ Knihovnám v malých obcích“ . Jejím garantem se stala D.Wimmerová. Na zahájení byla uveřejněna anketa krajských a celostátních komisařů (z řad knihovníků) soutěže Vesnice roku (za jižní Čechy - J. Kostková, A. Tomanová, M. Kodýmová).
·         V listopadovém a prosincovém čísle časopisu Čtenář budou uvedeny články zaměřené na zkušenosti z výkonu RF a spolupráci knihoven v Jihočeském kraji.
·        O své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise
Bulletin SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace.
·        Pravidelně aktualizujeme své webové stránky – informace o akcích
 
 
 Zpracovala: Ivana Troupová
 Dne 5.1.2011