Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 2. 2014

Zpráva o činnosti 2013

 

Zpráva o činnosti regionální organizace 03
 – SKIP Jižní Čechy za rok 2013
 
 
Počet členů   :        individuálních                              89           
                            institucionálních                            66
 
 
Regionální výbor

        počet členů výboru      9  

        dozorčí komise            3

        počet zasedání RV       4

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.
 
 
 Realizace plánu činnosti v roce 2013
 
Valná hromada regionální organizace SKIP dne 5.března 2013 v přednáškovém sále JVK České Budějovice
 
Přítomni: 55 individuálních členů a 35 institucionálních členů zapsaných na prezenčních listinách tj. 57,69 % (členů SKIP k 5.3.2013 – 93 individuálních členů, 66 institucí)
 
Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schválila:
  1. Zprávu o činnosti regionální organizace SKIP za období 2010-2012
  2. Zprávu o hospodaření regionální organizace SKIP za období 2010-2012
  3. Vzala na vědomí zprávu dozorčí komise regionální organizace SKIP za období 2010-2012
  4. Výsledky voleb do RV SKIP 03 na roky 2013-2015
9 členný regionální výbor ve složení:
Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ, Jiřina KOSTKOVÁ, Irena PLOŠKOVÁ , Olga ŠENOLDOVÁ , Lidmila ŠVÍKOVÁ, Irena TREYBALOVÁ, Ivana TROUPOVÁ, Hana TÝCOVÁ , Václava VYHNALOVÁ.
Předsedkyní RV SKIP 03 byla zvolena Ivana Troupová.
Tříčlennou dozorčí komisi ve složení: Věra Doskočilová, Marie Hejnová, Šárka Polatová.
 
 
 
 
 
 
 Zájezd - Knihovny a zajímavosti východních Čech 
 
Letošní zájezd na rozdíl od posledních let nesliboval krásné počasí, ale spíše zimu a déšť. Takže z Budějovic jsme vyjížděli teple oblečeni a s deštníky. Přesto jsme doufali, že se nám vše vydaří. Cíl byl zajímavý, obě knihovny, které jsme chtěli navštívit, jsou vyhlášené svou velmi aktivní činností, Zelená Hora je zapsána do seznamu UNESCO, což je snad dostatečné doporučení a ostatní památky také lákaly.
Po cestě do Žďáru jsme posbírali kolegy a kolegyně a doufali, že deštníky vydrží zavřené. Ale město Žďár nás přivítalo deštěm. Začali jsme tedy obědem, abychom měli alespoň plné žaludky. Po obědě jsme letem proběhli knihovnu, která sídlí v centru města. Zaujala nás hlavně velkými prostory, volnými regály a veselou barevnou výzdobou. Místo na knížky, akce, výstavy, přednášky, no prostě bylo co závidět. A podpora města, které je do knihovny ochotné investovat, je také obdivuhodná. Také se mu knihovna Matěje Josefa Sychry, pojmenovaná po obrozeneckém knězi a spisovateli, odměňuje kvalitní činností.
Z knihovny to byl kousíček do zámku, kde sídlí Muzeum knihy. Díky tomu, že jsme z oboru, mohli jsme ho navštívit, i když ještě nebyla sezóna. Viděli jsme opravdu zajímavou expozici historie knihy i zatím nehotovou instalaci výstavy Staré pověsti české. Krásné udržované prostory, zajímavé téma a připravovaná interaktivní výstava je určitě lákadlem pro všechny návštěvníky. Nás ale ještě čekal krátký výstup na Zelenou horu. V tu dobu již bohužel pršelo natolik, že jsme museli vytáhnout deštníky a někteří i rukavice. Přesto návštěvu nikdo nevynechal. Proslulé Santiniho dílo musí zaujmout každého. Prohlédli jsme si kostel, ambity, hrob Josefa Matěje Sychry i blízký nový hřbitov. A potom chvátali do teplého autobusu a mířili směr Chrudim.
Během přejezdu naštěstí přestalo pršet, takže v Chrudimi jsme už deštníky nepotřebovali. I tady jsme začali knihovnou. Nejprve jsme obdivovali knihovnický nábytek dánské firmy BCI, který je známý vysokou estetickou úrovní a vynikajícími technickými parametry. I po dvanácti letech nepřetržitého provozu je nábytek ve výborném stavu. Pak jsme se udivovali nad šíří kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny. Takřka každodenní akce jsou známkou vysoké aktivity knihovnic a velkého zájmu škol i čtenářů.
Z knihovny jsme se šli už jen ubytovat a večerní program či prohlídka města už byla na každém individuálně. Když začalo po desáté hodině znovu pršet, už to nikomu moc nevadilo. Ráno bylo bez deště, takže jsme se mohli těšit, že zvládneme i sobotní spíše výletní program.
Začali jsme prohlídkou nové instalace v Muzeu loutkářských kultur umístěném v domě kata Mydláře, jednom z nejznámějších a nejfotografovanějších chrudimských domů, někteří stihli i výstavu barokních soch v muzeu. Poté jsme popojeli ke Kunětické hoře.
            Přestože byli letos v programu dvě „hory“, ani jedna z nich neznamenala náročný výstup, ale jen příjemnou procházku. Začali jsme výstupem na zříceninu hradu, jeho prohlídkou a poté jsme pokračovali k muzeu perníku. Muzeum je umístěné v bývalém Loveckém zámečku a je upravené do podoby Perníkové medové chaloupky. Výklad podaný velmi zábavnou originální formou pohádkovou vílou a proložený ukázkami výroby perníku od ježibaby s vousama pobavil snad všechny účastníky. Většina také nakoupila perníky domů jako pozdrav z výletu. A potom už byl čas jen se honem najíst a zamířit zpět do jižních Čech. Sobotní počasí nám v mezích možností přálo, deštníky už jsme nevytáhli, jen mohlo být trochu tepleji. Přesto byl zájezd zase zajímavý a je jen škoda, že nás nejelo víc.
 
 
·Literární Šumava je pro jihočeský a plzeňský region SKIPu již tradiční akcí pokračující již 17. let, konající se v různých lokalitách Šumavy.
     Literární Šumava roku 2013 byla připravována plzeňským regionem SKIPu a konala se v Domažlicích ve dnech 23. – 25. 5. 2013.
Literární Šumava 2013 - účastníci
Po deseti letech se literárně vlastivědný seminář Literární Šumava vrátil do Domažlic, i když, jak poznamenal starosta města Ing. Mach, tady už jsme od Šumavy kousek dál, v Českém lese…
Program knihovnického setkání pečlivě připravily kolegyně z domažlické Městské knihovny Boženy Němcové a téma „Chodská putování včera a dnes“ zaujalo. Semináře se ve dnech 23. – 25. května 2013 zúčastnilo 48 pracovníků a přátel knihoven z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a z Prahy.
Uvítání starostou města Domažlic a ředitelkou hostitelské knihovny Bc. Lenkou Schirovou v prostorách domažlické radnice bylo slavnostní a současně milé, s přípitkem a pohoštěním chodskými koláči. V následující přednášce představil ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl zajímavou publikaci Manka Římanka, vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu a její dvojí pouť do Říma za papežem. Svůj výklad doprovodil řadou fotografií z míst, která mohla Marie Bílková na svých cestách do Vatikánu navštívit.
Naše vlastní putování začalo výstupem po úzkém schodišti ke stroji radničních hodin a potom už jsme v doprovodu pana Stanislava Antoše procházeli kolem historických budov domažlického náměstí směrem k Chodskému hradu. Knihovníci nemohli minout bez zastavení pamětní desku spisovatelky a „paní komisarky“ Boženy Němcové či básníka a spisovatele Jaroslava Vrchlického, který v Domažlicích strávil poslední rok svého života. Společně jsme prošli expozicí Chodského muzea, mapující regionální historii. Nabízí pohled do chodské světnice, do dílny, představuje slavnostní kroje svatebčanů a zve třeba i do hostince na „Kobyle“ na holbu místního piva. Fyzicky zdatní neopomněli vystoupit na ochoz hradní věže, odkud měli město jako na dlani.
Program prvního večera završilo promítání laskavých „filmečků“ pana Jana Nováka o životě na Domažlicku a o místních tradicích a zajímavostech, jako je výroba čepice z chorošů, zdobení tradičních chodských strak a chodských koláčů.
Mezi přáteli knihovníky oslavil své významné životní jubileum, osmdesáté narozeniny, pan profesor Erazim Kohák. Velký narozeninový dort jsme nakonec ochutnali všichni.
Téma semináře doplnila společná návštěva Pohraničního a Trenckova muzea v německém Waldmünchenu. Označení hranic i jejich ochranu, pašování, železnou oponu, uniformy a vybavení pohraniční stráže, to vše, ale také bohatou dokumentaci o životních podmínkách a práci lidí v této lokalitě, svým charakterem velmi podobné Šumavě, nám představily muzejní sbírky. Výstup na Čerchov z časových důvodů nahradil výjezd autobusem. Výhled z rozhledny byl zamlžený a pořádně tam foukalo, ale informací o zdejší krajině a péči o lesy nám dostalo od našeho průvodce pana Ing. Jana Bendy vrchovatou měrou. Na Výhledech už bylo jasněji, následovala nezbytná společná fotografie u památníku Jindřicha Šimona Baara. Od položení základního kamene k jeho pomníku letos v květnu uplynulo právě osmdesát let.
Stará pošta v Klenčí pravidelně ožívá hudbou a lidovými řemesly. Schováni před deštěm jsme se zaposlouchali do chodských písniček s dudáckým doprovodem, obdivovali jsme tradiční motivy výzdoby velikonočních vajíček, krásu paličkované krajky nebo malování chodské keramiky. A jak chutnala káva a chodské koláče! Místní knihovna v Klenčí sídlí rovněž v budově Staré pošty, její prostory a služby nám představila knihovnice paní Ivana Krajčíková. P. Libor Buček nás provedl kostelem sv. Martina z 18. století. Není bez zajímavosti, že pod presbytářem je umístěna šlechtická hrobka, ve které jsou uloženi členové rodiny stavitelů kostela Stadionů a Lammingenů (tedy i pověstný „Lomikar“).
V Peci pod Čerchovem jsme si prohlédli dřevorubeckou kapli sv. Prokopa, na jejíž výzdobu prý dohlížel Alfons Mucha a zvenčí ji sgrafitem vyzdobila Ludmila Jiřincová, která také navrhla okenní vitráž. Na zahradě bývalé školy je k vidění pojízdný ateliér malíře Jaroslava Špillara, vše opět zachytily naše fotoaparáty. Dřevorubeckým muzeem nás provedl pan Jan Riederer, který muzeum také založil. Zajímavé exponáty pocházejí z půd a komor místních občanů. Najdeme tu nejen dřevorubecké nástroje, ale také výrobky ze dřeva, jak se celoročně používaly, od saní až třeba po dřeváky nebo necky. Všichni jsme si na památku odnášeli vlastnoručně vyrobenou dřevěnou známku s motivem Literární Šumavy a navrch příjemný dojem z návštěvy místní knihovny.
Večer patřil PhDr. Janu Štolbovi, médiím, kulturnímu dění a časopisu Biblio, který začal znovu vycházet jako příloha Literárních novin.
Návštěva Knihovny Boženy Němcové v Domažlicích uzavřela odborný program. Velké poděkování patří všem pracovnicím knihovny, které se po celou dobu staraly o zdárný průběh semináře, jmenovitě děkujeme za doprovodné slovo ředitelce paní Lence Schirové a za přípravu metodičce Zdeňce Primusové, která myslela opravdu na každý detail.
A jaká by to byla chodská putování bez skutečné pouti? Pěší procházka nás dovedla na Veselou horu, kde je známý kostelík sv. Vavřince z r. 1851. Jen pro nás ho otevřel domažlický farář P. Miroslaw Gierga a s jeho historií nás seznámil opět pan Antoš. Na úplný závěr si pro nás organizátorky připravily ještě jedno překvapení: společné zpívání na Vavřinečku bylo tím nejkrásnějším zakončením Literární Šumavy na Domažlicku.
 
 
Happening v Kolíně na zahájení Týdne knihoven
V pátek 20.9. 2013 se uskutečnil Knihovnický happening v Kolíně, který, přes nepřízeň počasí, byl velmi pěkný. Za náš region se ho zúčastnila malá delegace knihovníků a soutěžní družstvo z Městské knihovny v Písku.
Účastníci se scházeli v prostorách knihovny, kde se, po povinné registraci, mohli občerstvit a patřičně ohřát. A zároveň si vybrat z široké palety nabízených doprovodných programů – kromě exkurze po knihovně také prohlídku Regionálního muzea, návštěvu židovské synagogy a hřbitova, výstup na věž Práchovnu nebo projížďku lodí.
Hlavní program však vypukl v 14,30 hodin, kdy se za doprovodu dechové kapely Suchdolanka a mažoretek z DDM vydal průvod knihovníků a knihovnic z různých koutů České republiky na průvod kolem náměstí.
V průvodu jsme mohli zahlédnout roztodivně oblečené či označené soutěžní týmy a zástupce jednotlivých knihoven. Absentující sluneční svit nahrazovali žluté růžičky právě středočeských knihovníků. Průvod se zastavil u pódia na náměstí, kde se po celé odpoledne střídaly soutěžní týmy s vystupujícími hudebními, tanečními soubory, či dokonce souborem bojových sportů. Účastníky i diváky přivítal ředitel kolínské knihovny Mgr. Pavel Kárník.
Soutěžní týmy se představily svými zdravicemi, poznávaly hudební dechové nástroje (podle sluchu), 10 pochutin (poslepu jen podle chuti), procvičily mozkové závity na znalostním testu o Kolíně a projely slalom na čas s knižním vozíkem naloženým knihami. Pro veřejnost byla připravena soutěž „Mluvme hezky česky“ o hodnotné ceny.  Z celého klání vyšlo vítězně družstvo BO!!! z Ostravy. Speciální cenu pak získalo družstvo ze Vsetína, kterou byl knihovnický vozík Tuky od firmy Ceiba.
Součástí programu bylo i předání ocenění MARK z rukou čestného předsedy SKIPu Víta Richtera. Cenu získala PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá.
Večerní program pak pokračoval v kulturním společenském domě, který jsme zhlédli jen částečně, protože část knihovníků odjížděla směrem k domovu.
Sobotního programu se zúčastnili jen knihovníci z Městské knihovny v Písku.
·                    Malé podzimní setkání ve VELEŠÍNĚ ve dnech 13. a 14. září 2013
 
Podzimně jsme se sešli podvacáté ...
Velešínská knihovna přivítala účastníky MPS útulným prostředím a příjemnými knihovnicemi, o chutném občerstvení nemluvě. Brzy zavítal i pan starosta Mgr. Josef Klíma, který pohovořil o situaci ohledně rekonstrukce knihovny, o využívání grantů a potýkání se s úřední mašinérií. Zaslouženě obdržel v zastoupení města jihočeské knihovnické ocenění Librosaurus, stejně jako bývalá paní knihovnice Vlasta Szabová, která má, jak jsme se dozvěděli, lví podíl na současné podobě knihovny. Nechybělo ani tradiční předání praporu jihočeského SKIPu za zvuků Smetanovy Vltavy - z rukou borovanské knihovnice Magdy Hluštíkové ho převzala vedoucí velešínské knihovny Mgr. Kamila Stehlíková, ta ho bude opatrovat do příštího podzimního setkání.
Následovala procházka Velešínem ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, který původnímu účelu neslouží již od doby vlády Josefa II. V 18. století byla chrámová loď přestavěna na dva obytné domy,  v presbytáři zřídili nemocnici a v sakristii šatlavu! V dalších letech se tu vystřídala pošta, úřadovna MNV, archív i sklad CO atd. Dnes je ovšem situace jiná - prošli jsme celý objekt, zrekonstruovaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihozápad) na úžasné multikulturní zařízení a kochali jsme se. Infocentrum, galerie, muzeum, obřadní síň, kavárna Jakub i bývalá hasičárna upravená na společenskou místnost - vše nápaditě provedeno, vybaveno a upraveno. Nejobdivovanějším se stal historický model města Velešína, který zhotovil pan Zdeněk Korbela - ten se nám stal zanedlouho průvodcem pro další část večera a provedl nás nejstarším domem Velešína, zvaným Kantůrkovec. Je zde dochována část někdejší fary - domu altaristů, kněží, kteří se starali o duchovní život a školství ve farnosti, plně funkční černá kuchyně a unikátní galerie naivního umění manželů Šítalových. Ve sklepních prostorách bývá vystavován Velešínský betlém, na který, jak nás nalákaly věci znalé kolegyně, prý rozhodně stojí za to se přijet podívat!
Sobotní ráno už nás zastihlo na cestě do Pořešína, kde z hustého lesního porostu postupně vykukuje zřícenina hradu a kde bylo v r. 2012 otevřeno Hradní muzeum. Obdivuhodným průvodcem nám zde byl pan Radek Kocanda z občanského sdružení Hrady na Malši. Třebaže zrovna vrcholily přípravy na akci "Chlapi vaří, ženy pijou", výklad neošidil a vzal nás na výlet do historie, kde se nám moc líbilo. Potom jsme si vše prošli, prolezli, kochali se výhledy na řeku Malši, pohovořili s kovářem i s lapky... a pak už jsme museli Pořešín opustit, čekala nás křížová cesta kolem Římova, "naťuknutá" už z dřívějších návštěv, ale poctivě zastavení po zastavení jsme si ji prošli až teď - byla to krásná procházka od Lorety, úvozovou cestou, lesíkem i břehem řeky, s mírným adrenalinem, když jsme uskakovali před rozjetými cyklisty s mapkami (konal se orientační závod).
V Římově nás ještě čekal oběd a pak stíhací jízda do Českých Budějovic, abychom "chytli" spoje domů. Pro některé kolegyně mělo vše mrzutý dozvuk v podobě porouchaného autobusu. Navzdory nepříjemné tečce můžeme konstatovat, že dvacáté MPS se velmi vydařilo a těšíme se na shledanou za rok :-)
 
· Vlak Ecce libris aneb jihočeské knihovny na kolech – pořadatelem Městská knihovna v Prachaticích.
 14.9.2013 - ECCE LIBRI - autorská čtení ve vlaku a na stezkách Haidmühle     
 V sobotu 14.9.2013 České dráhy vypravily z prachatického nádraží  do Nového Údolí vlak ECCE LIBRI., kterým pokračoval již 6. ročník akce Na kolech po knihovnách. Přes 100 příznivců  literatury  bylo tradičně přivítáno  knihovnickými koláčky a za doprovodu jihočeské kapely BLUEGRASS SESSION se ve vlaku potkalo s  jihočeskými spisovateli. Cesta rychle ubíhala. Program během jízdy připravil  volarský spisovatel Roman Kozák a tak  na každé zastávce vyprávěl zajímavé příběhy. Ve Spálenci se všichni cestující prošli místy, kde se odehrál zajímavý regionální příběh. Ve Volarech na vlakovém nádraží čekaly knihovnice z Městské knihovny Volary s „Knihovnickým piknikem.“ Pánové Kozák a Čmerda tady také  připravili   křest  nové elektronické knihy pana Romana Kozáka Pohádky ze šumavských lokálek, kterou vydalo volarské  nakladatelství Drift(e) Books. Kmotři Mgr. Hana Mrázová a David Jan Žák novou knihu řádně pokřtili z velké vodní pumpy na vlakovém nádraží.
Za slunečného počasí a se skvělou náladou pokračovala cesta z Volar již do konečné stanice Nové Údolí. Zde  již čekal a české hosty vítal přeshraniční partner zástupce spolku Muzea kulturní krajiny a poznávání hranic pan Erich Dorner. Cestující přepravili do nedalekého Haidmühle připravené autobusy. Kdo ale chtěl, mohl se projít pěšky krásnou českoněmeckou přírodou. Slavnostního zahájení v Haidmühle se zúčastnil bavorský ministr Helmut Brunner, který převzal záštitu, starostové bavorských měst, starosta města Prachatice ing. Martin Malý,  jihočeský krajský zastupitel Mgr. Zdenek Bezecný, Ph. D. , zástupci jihočeských  a bavorských knihovníků a spisovatelů.  Pan ministr osobně poděkoval ředitelce prachatické knihovny Mgr. Haně Mrázové za rozvoj přeshraniční spolupráce  a  původní myšlenku mezinárodně uspořádat akci ECCE LIBRI. Po úvodním přivítání se přítomní rozešli po dvou připravených naučných stezkách, kde probíhala pro veřejnost autorská čtení českých a bavorských regionálních spisovatelů  Herberta Beckera, Davida Jana Žáka, Herberta Pőhnla, Romana Kozáka, Dr. Clause Kappla, Ladislava Berana, Eberharda Kreuzera, Karla-Heinze Reimeiera, Hynka Klimka a Radka Štěpánka. K poslechu hrála hudební skupina Dixie Old Boys z Prachatic. V podvečer se rozjel vlak zpět z Nového Údolí směrem do Prachatic.
 
 
 
 
 
 
Jihočeské Klubko v roce 2013
 
Setkání Klubka v Českých Budějovicích 2013  - 12. 3. 2013
Hlavním bodem předjarního setkání byla zážitková beseda "Opičí kúra", kterou předvedli hosté z MěK Třinec Marika Zadembská a Martin Čadra. Na podzimním semináři věnovaném hororům a strašidelným příběhům v KJM Brno s ní měli úspěch a ani jihočeské knihovnice nezůstaly k sugestivnímu provedení lhostejné. Možná některá už přemýšlela, jak viděný a zažitý horor na talíři přetransformuje pro své čtenáře :-)
Další část setkání patřila informacím z Mozkového trustu KDK SKIP, jednotlivým projektům, celostátním i regionálním aktivitám, termínům pro zaslání přihlášek, plánům a námětům na rok 2013. Do poloviny března mají knihovnice dětských oddělení za úkol poslat předsedkyni jihočeského Klubka náměty a nápady na školení a semináře v JVK České Budějovice, které by byly užitečné a inspirativní pro práci s dětmi a mladými čtenáři.
Knihovnicko-muzejní noc v Plané nad Lužnicí 2013  
Po sérii klubkových letních dílen jsme se rozhodli pro změnu a uspořádali jsme 7. - 8. června 2013 (stejně jako mnoho jiných subjektů v celé republice) svou muzejní noc.
Počasí se po vytrvalých lijácích a povodňové vlně konečně umoudřilo a celé páteční odpoledne svítilo slunce na farskou zahradu, kde jsme akci zahájili. Pracovali jsme s olejovými barvami a terpentýnem, takže venkovní prostředí nám velmi vyhovovalo. Vznikaly fantazijní vzory a naše konání přilákalo posléze i účastníky vernisáže obrazů v galerii Fara, kterou jsme si i my zpestřili podvečer. Později jsme se přesunuli do knihovny, čerstvě vytvořené vzorované papíry použili na knižní vazbu a té jsme se pak věnovali po celý zbytek večera i v sobotu dopoledne. Paní lektorka Eva Žaludová byla precizní a pečlivým okem sledovala, jestli nešidíme žádný rozměr, řežeme, lepíme a šijeme, jak máme :-) Samozřejmě jsme stihli probrat při tvoření i lecjaké knihovnické záležitosti, jak to při podobných setkáních bývá. Jen na oběd nám čas nevyšel, ale hlady jsme netrpěli a všem účastníkům na cestu připravili potravinové balíčky z dobrot, které jsme nachystali. Atmosféru setkání můžete sdílet ve fotogalerii a budete-li mít chuť, přijeďte někdy příště!
 
Setkání s Bílou paní v Žirovnici červen 2013  - 13. 6. 2013

Setkávání spřátelených knihoven na rozmezí Jihočeského kraje a Vysočiny aneb 8. setkání jarošovských, kamenických, novovčelnických, rodinovských a žirovnicích dětí a knihovnic se starosty obcí a spisovatelkou Alenou Ježkovou na zámku v Žirovnici

  Na pátek 7. června jsme se moc těšili. Zúčastnili jsme se v pořadí již 8. setkání dětí a knihovnic se starosty a spisovatelkou Alenou Ježkovou. Tentokrát na Zámku v Žirovnici. Knihovnice Petra Sedláková nás přivítala na nádvoří a seznámila nás s odpoledním programem. Představila nám žirovnického pana starostu, který nás všechny pozdravil a přivítala mezi námi i spisovatelku Alenu Ježkovou, patronku naší knihovny.  

Pak už nás všechny čekala stanoviště plná úkolů, za které jsme získávali mince.  

A nebyly to úkoly jednoduché. Tvořili jsme básničku z vybraných slov, skládali jsme mapu města Žirovnice, ke spisovatelům jsme přiřazovali jejich knihy, tvořili jsme nejkrásnější jitrnici z novin a silonek, poznávali jsme léčivé i jedovaté rostliny, popisovali jsme příběhy na freskách. Vyráběli jsme také erb a skládali řeč pro zámeckou paní. Na stanovištích jsme se setkávali s pohádkovými bytostmi. Osobně jsme například poznali barona Prášila a žirovnický vodník nám zahrál na kytaru. 

Zámkem nás provázela Bílá paní, která nám vyprávěla spoustu zajímavých příběhů ze života žirovnických lidí v dřívějších dobách. Na závěr jsme Bílé paní předali získané mince a obdrželi jsme šifru, která nám ukázala cestu za pokladem. Ten jsme našli v zámeckém sklepě. Odnést jsme si ho mohli až po zodpovězení několika otázek. 

O Žirovnici jsme se toho hodně dověděli a užili si s kamarády super páteční odpoledne.  

 

-          třetí setkání se uskutečnilo 26. 11. 2013 v MěK Jindřichův Hradec, kde kromě probrání „Klubkových“ záležitostí využijeme i seminář o využívání databanky „Na počátku byl Andersen…“

-          v průběhu roku se členky jihočeského Klubka účastnily školení, seminářů a pracovních setkání nabízených JVK České Budějovice, KKV Havlíčkův Brod, MěK Prachatice, NK ČR Praha atd.

-          rovněž celostátní nejen „děckařské“ projekty neminou jihočeské Klubko – BMČ, TČ i TK, Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Den pro dětskou knihu ad.

-          bodovali jsme v Kamarádce knihovně i v přehlídce OKnA v Brně

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

·         Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje - podílela se

na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

·         Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) 

·         Daniela Wimmerová je členkou Krajské výběrové komise Programu obnovy 

 

·         Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

 
 
·         Komunální informatorium – aneb rodina a venkov (11. – 12. 7. 2013)

Pod tímto poněkud tajemným názvem proběhl druhý společný seminář starostů a knihovníků Jihočeského kraje. Účastníky svolali organizátoři (regionální pobočky – Spolku pro obnovu venkova a Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv a obec Novosedly nad Nežárkou) tentokrát na Jindřichohradecko, přesněji do malebných Novosedel nad Nežárkou. Přestože to nebylo původním záměrem těchto společných akcí, ukázalo se jako velmi praktické, aby místo konání bylo vždy v jiné části našeho kraje. Zlepší se nejen dostupnost pro jednotlivé zájemce a současně lze lépe představit podmínky, za kterých v dané části regionu obce a knihovny pracujíÚstředním tématem letošního setkání je „rodina a venkov“. Jde o naplnění projektu Program obnovy rodiny, který před časem vyhlásil celostátně Spolek pro obnovu venkova.

Seminář byl zároveň pilotním pokusem pro inspiraci jiným krajům České republiky, jak zapojit všechny zainteresované subjekty do realizace tohoto programu.

Hlavní zásady Programu obnovy rodiny na úvod přednesl Ing. Jan Florian (SPOV), který je členem celostátní pracovní skupiny POR, která se podílí na realizaci tohoto programu v jednotlivých krajích naší republiky.

Program semináře byl rozdělen do několika bloků. První část se zaměřila na rodinu a venkovské knihovny. Je zcela jisté, že knihovny svou činností tento záměr naplňují. Jsou na venkově často jediným kulturním zařízením a  kromě klasického půjčování knih a periodik často fungují jako víceúčelové centrum poskytující místním občanům zázemí k jejich setkávání a organizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity.

Knihovny mnohdy působí jako neformální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést k posilování rodičovských kompetencí, napomáhat harmonizaci rodinných vztahů i podporovat rodiny v péči o děti. V obcích, ve kterých nefungují mateřská centra či kluby maminek, knihovny poskytují prostor k prevenci sociálního vyloučení maminek/tatínků na rodičovské dovolené. Svými programy, ve kterých aktivně propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke zkvalitnění mezigenerační komunikace i k vzájemnému porozumění a toleranci mezi generacemi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáležitosti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, vědomí svých kořenů a hrdosti na své předky. Neotřelými formami pěstují tolik potřebný pocit vlastenectví.

Jak se vzájemně prolíná Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven nastínila ve svém příspěvku Mgr. Zuzana Ježková z Národní knihovny v Praze. Konkrétními příklady z činnosti Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou, ale i z aktivit jihočeských knihoven vše doplnila ve svém vystoupení  Knihovna rodině aneb Čím nám může být knihovna užitečná a my to možná nevíme Mgr. Milena Kodýmová.

Jaké jsou podmínky k získání ocenění v soutěži Obec přátelská rodině vysvětlila přítomným paní Váchová z Borovan. Představila zajímavé akce, které město Borovany připravuje pro své obyvatele a návštěvníky. Nezapomněla také připomenout podíl městské knihovny na kulturním životě města.

První část programu uzavřelo vystoupení Hany Lukešové (O.S."CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" ), která představila zajímavé projekty Místních akčních skupin a nastínila možnost budoucí spolupráce s knihovnami. Druhá část programu byla věnována aktuální komunální tématice. Nejprve současnou situaci a aktuální problémy přiblížil Mgr. Tomáš Chmela (tajemník Sdružení místních samospráv ČR) a „jihočeské novinky“ doplnil Jiří Iral (předseda SMS JčK). Pokračovala Ing. Eva Povišerová (KÚ JčK), která seznámila účastníky s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje 2013 a Návrhem pravidel POV JčK pro rok 2014. Program prvního dne uzavřelo vystoupení PhDr. Pavla Bureše Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013.          

Druhý den pokračovalo zaměření programu na „komunální aktuality“:

Strukturální fondy a cestovní ruch, Pořizování územních plánů a jejich změn, prezentace činnosti KAZV a SZIF, úspěšné projekty úspěšných obcí ( POV, MAS, SZIF, ROP).        

Nedílnou součástí programu byla také poznávací vycházka do okolí a prohlídka místní části Kolence. Došlo i na přátelské posezení, neformální výměnu zkušeností a ochutnávku „krajových specialit“. Setkání bezesporu přispělo k dalšímu prohloubení vzájemného poznání a připomnělo zástupcům samosprávy, že mít v obci dobře fungující knihovnu se určitě vyplatí. Zároveň potvrdilo reálné snahy jihočeských knihoven být platnou součástí života v místě svého působení. 

 

·          Knihovna roku 2013– krajská kola
V jihočeské  krajské hodnotící komisi soutěže Vesnice roku byaa v tomto roce komisařkou za SKIP Jiřina Kostková, která zastoupila Ivanu Troupová (přesunutí termínu hodnocení komise). Krajského kola soutěže se letos zúčastnilo 36 obcí. Nejlepší jihočeskou vesnicí byly vyhlášeny Chelčice(okres Strakonice). Jihočeskou knihovnou roku se stala Obecní knihovna Osek (u Milevska).
 
          
    
Účast na dalších akcích SKIPu
 
 
Co venkovské knihovny umějí a mohou (19.-21. 9. 2013)
- již deváté setkání knihovníkůvenkovských knihoven se uskutečnilo v Místní veřejné knihovně Vavřinec- Veselice ( Knihovna roku 2011).Program byl zahájen v pověřené knihovně (Blansko), pokračoval v obci Vavřinec-Veselice a zakončen poznáváním krás Moravského krasu. Hlavním tématem byla "Práce s regionální literaturou". Účastníci se také zapojili do "tvořivé dílny“ a poznávací vycházky do okolí se sportovními prvky.
 
 
 
 
 
 
 
Čtenář roku 2013
 
Jihočeský čtenář roku 2013
 
V úterý 9.4. 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec slavnostně vyhlásila a ocenila vítězku krajského kola celostátní akce „ Čtenář roku 2013“ pořádanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Vítězkou za Jihočeský kraj se stala slečna Martina Zedníková. Martina byla nominována především vzhledem k počtu půjčených knih, zájmu o četbu, dění v knihovně a návštěvám knihovny. I když je Martina dívka tichá a nenápadná, čtení je její veliký koníček a určitě naší věrnou čtenářkou zůstane i nadále.
 Slavnostního odpoledne se zúčastnila Martina spolu se svou rodinou a zástupci knihovny. Pozvání přijali Ing. Bohumil Komínek, místostarosta Jindřichova Hradce, dále PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a  také Mgr. Jaromír Sváček, ředitel základní školy, kterou Martina navštěvuje. Čtenářka obdržela zajímavé dárky jako odměnu za její věrnost knihovně.
 
 
 
 
Hospodaření regionální organizace za rok 2013
 
Příjmy v roce 2013:
-          za účastnické poplatky na akcích                      42 450,- Kč
-          za členské příspěvky:                                     90 250,- Kč
-          Úroky                                                              2,52 Kč
Výdaje v roce 2013:
-          Za akce SKIP ( zájezd, LŠ, MPS, Klubko)           42 450,- Kč
-          Odvod členských příspěvků                              54 720,- Kč
-          Cestovné (VV, happening)                               21 044,- Kč
-          Ceny, odměny (valná hromada, Čtenář roku)       4 325,- Kč
-          Občerstvení (valná hromada, Klubko)                  3 117,- Kč
-           Ubytování (seminář Klubko)                                 850,- Kč   
-          Dohoda (Klubko)                                               2 040,- Kč
-          Daně                                                                  150,- Kč   
-          Poplatky bance                                                 3 184,- Kč
-          Příspěvky Jč SPOV                                            2 000,- Kč
 
-          Další výdaje (web apod.)                                 1 508,- Kč
Celkem 93 622,- Kč + 42 450,- Kč z příspěvků na akce 
 
Konečný stav financí v roce 2013:
Celkem:      15.332,43 Kč           
V hotovosti   5.866,70 Kč
účet    9.465,99                                                                                                                                        
 
Sekce a kluby
 
·        Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků (I.Treybalová) a členkou Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (D.Wimmerová),  podílí se aktivně na činnosti těchto sekcí.
 
 
Informace o činnosti
 
·                            své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolkovákronika regionální organizace. Již máme 17  albumů, které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme
·                Pravidelně aktualizujeme své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích  https://jihoceskyskip.estranky.cz/
 
·                            Jč SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.