Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 2. 2016

Zpráva o činnosti 2015

Zpráva o činnosti regionální organizace 03

 – SKIP Jižní Čechy za rok 2015

 

 

Počet členů :        individuálních                        94     

                                      institucionálních                    68

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                    9

dozorčí komise                                          3

počet zasedání                                          4                                

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2015

 

 • Studijní cesta Za krásami a zajímavostmi Moravskoslezského kraje a Krakova

         V dubnu 2015 jsme vyrazili za pravidelným poznáváním zajímavých knihoven, měst a památek. Tentokrát jsme se vypravili napříč celou republikou i za její hranice. Cílem byl Moravskoslezský kraj a polské město Krakov.

          První zastávka byla v Městské knihovně v Tišnově, která je vyhlášená výbornou prací s dětmi, které chodí do knihovny rády trávit volný čas. Právem byla vyhlášena vítězem při prvním ročníku soutěže Kamarádka knihovna. Nestačili jsme se divit, co všechno se dá v poměrně malé knihovně (Tišnov má necelých 9 000 obyvatel) dělat. Tolik akcí pro děti, kulturních pořadů, vzdělávání či výtvarných dílen nedělají knihovny ve větších městech.

          Dále jsme pokračovali do další knihovny vyhlášené bohatou a pestrou kulturní a vzdělávací činností, do Městské knihovny Třinec. Dorazili jsme se zpožděním, ale bez ohledu na podvečerní čas jsme byli mile uvítáni. Knihovna sídlí v rozšířených rekonstruovaných prostorech a my mohli jen závidět. Účelné vybavení, množství míst k posezení, hraní či akcím. S úžasem jsme vnímali rozsah práce s dětmi či dospívajícími. Kreativita třineckých knihovníků je neuvěřitelná. Na ubytování do Frýdku-Místku jsme dorazili skoro za tmy.

          V sobotu nás čekal výlet do krásného historického Krakova. Prohlídku jsme začali na hradě Wawel, potom procházkou do Starého města na Hlavní rynek s věží a tržnicí. Během individuálních prohlídek bylo možné navštívit množství kostelů, tržnici, obhlédnout hradby s Barbakanem či navštívit muzea, zahrady a obchody. Večerní procházka Frýdkem-Místkem dokončila poznávání měst.

          V neděli jsme zamířili směrem domů. První zastávkou byly Hukvaldy. Obec je rodištěm Leoše Janáčka a svého slavného rodáka si neustále připomíná, nejen v rodném domku a muzeu, ale také hudebním festivalem na hradě tyčícím nad obcí. Hrad Hukvaldy byl jedním z největších moravských hradů, dnes je z něj známá a hojně navštěvovaná zřícenina. Je obklopený oborou se sochou Lišky Bystroušky, plný laviček k zastavení a pozorování nádherně rostlých stromů. Na hradě se koná velké množství kulturních akcí.

          Další zastávkou byl Nový Jičín. Krásné historické město, v nedělním dopoledni tiché, upravené, zalité sluncem. Nás tentokrát nezajímala historie města či její rodáci, případně generál Laudon, který zde umřel, ale klobouky. V Žerotínském zámku je umístěno muzeum, které mapuje historii výroby klobouků ve městě. Kromě expozice mají i klobouky na vyzkoušení a tam jsme neodolali. Zkoušeli všichni, vybrali si ženy i muži a moc jsme si to užili. Pak už nás čekal jen oběd a cesta domů. Na té jsme stačili probrat navrhované změny stanov SKIP podle nového občanského zákoníku a vytipovat cíl další cesty za poznáním. Takže napřesrok plánujeme směr Východní Čechy, novou královohradeckou knihovnu, Kuks a Litomyšl. Počasí nám letos opět přálo, vrátili jsme se všichni v pořádku a včas a už se můžeme těšit na další akci.

 • V květnu se uskutečnilo první setkání seniorů – knihovníků členů SKIP v JVK České Budějovice. Seniorky, které přijaly naše pozvání se dozvěděly o plánech naší regionální organizace. Setkání pokračovalo besedováním mezi členkami SKIPu. Setkání se zúčastnily knihovnice z velkých, ale i malých vesnických knihoven.

   

 • Literární Šumava je pro jihočeský a plzeňský region SKIPu již tradiční akcí pokračující již 19 let a konající se v různých lokalitách Šumavy. Letos organizaci semináře zajišťoval Plzeňská organizace SKIP.

  Více než pět desítek knihovníků a knihovnic z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a Prahy se sešlo v Sušici, na již 19. ročníku literárně vlastivědného semináře Literární Šumava, který se konal ve dnech 28. - 30. 5. 2015. Tentokrát byla hostující knihovnou Městská knihovna v Sušici. Každý seminář má svůj koncept a ani tento nebyl výjimkou. Program byl uspořádán pod názvem Zmizelá Šumava. Díky tomu měli knihovníci možnost zhlédnout nejen některé šumavské knihovny, ale také vyslechnout zajímavé přednášky místních osobností a patriotů a navštívit kulturní instituce v regionu.

Nejprve pan Miroslav Buršík z Muzea Šumavy v Sušici provedl účastníky semináře historickým centrem města a ve své přednášce "Doteky historie" pohovořil o nejdůležitějších historických událostech a osudech jednotlivých domů na sušickém náměstí. Poté už  na milovníky Šumavy čekal v Pivovaru U Švelchů šumavský patriot Emil Kintzl s promítáním diapozitivů. S nadhledem a osobitým humorem pohovořil o životě a práci obyvatel staré Šumavy a o zaniklých šumavských obcích a osadách

Druhý den historik Jan Lhoták z Muzea Šumavy knihovníkům vyložil ve své přednášce „Tradice sušického sirkařství" taje a osudy výroby proslulých sušických sirek a pozval k prohlídce muzea. Díky tvůrčí dílně Štěpánky Balvínové, která je nositelkou certifikátu Originální šumavský výrobek, si mohly knihovnice odvézt vlastnoručně malovaný hedvábný šál a obohatit tak svůj šatník zajímavým doplňkem. Ve večerních hodinách pamětnice Marie Malá vyprávěla o svém dětství v údolí řeky Křemelné a zaniklých osadách na území centrální Šumavy.

Další den si knihovníci prohlédli expozici Horské synagogy v Hartmanicích a navštívili také Městskou knihovnu Hartmanice. V Dobré Vodě u Hartmanic se skupině knihovníků věnovala Vladěna Tesařová - autorka skleněné výzdoby v kostele sv. Vintíře. Pohovořila o jednotlivých světcích vyobrazených na oltáři. Prohlídka expozice o životě židovských komunit na Šumavě v Muzeu Dr. Šimona Adlera celý program uzavřela.

 

 • Malé podzimní setkání v Pacově

         Ve dnech  4. a   5.  září 2015 se konalo již 22. setkání jihočeských knihovníků. Tentokrát jsme se sešli v knihovně v Pacově (který dříve patřil do JČ kraje – nyní kraj Vysočina). Sešlo se nás celkem 25 knihovnic nejen z JČ kraje, ale i z Prahy.

         Knihovna v Pacově byla nově otevřena v zrekonstruovaném zámku, který dříve obývala armáda. Celý objekt byl citlivě opraven a nyní zde sídlí městský úřad, knihovna, muzeum, informační středisko. Celý areál je připravený k odpočinku a relaxaci obyvatel města. Dětská hřiště, park, zahrada, lavičky….

         Nyní k programu setkání: Po příjezdu se účastníci sešli v sále zámku, kde bylo připraveno malé občerstvení. Po oficiálním zahájení a přivítání předsedkyní JČ SKIP Ivanou Troupovou, přivítal účastníky starosta města Lukáš Vlček a ukázal malou prezentaci o městě a o opravách zámku, kde sídlí knihovna. Hovořil zasvěceně a se zájmem i o činnosti knihovny.

         Poté byla udělena z rozhodnutí RV SKIP cena Librosaurus – starostovi města Ing. Lukáši Vlčkovi za dlouhodobou podporu knihovny a dlouholeté knihovnici paní Anděle Tomanové – knihovnici z Želiva. Drobným dárkem také byly oceněny tři členky našeho SKIP, které zrovna v těchto dnech oslavovaly životní jubileum – Eva Jilečková, Karla Votřelová a Věra Měřičková. Poté jsme navštívili podzemní kryt armády, který je také zrestaurován v areálu zámku, jeho zahradu a okolí zámku…

         Po večeři jsme odešli na večerní prohlídku knihovny. Vedoucí knihovny paní Lenka Vlachová nás seznámila s činností knihovny a provedla nás všemi odděleními. Večer jsme strávili v sále zámku, kde jsme besedovali, vyměňovali si zkušenosti, ale i vzpomínali na předešlá setkání. Noc jsme strávili v ubytovně města, bylo to jako bychom opět byly na bramborách nebo chmelu se školou – spartánské ubytování (ale zažili jsme již horší).

         Druhý den jsme se po snídani sešli před muzeem u zámku. Prohlídli jsme si muzeum, expozici básníka Antonína Sovy (místního rodáka), prohlédli jsme si kostel a obešli městečko. Po příjezdu autobusu jsme vyrazili na hrad Kámen, kde je i muzeum motocyklů. Hrad je celý opravený a prohlídka nás překvapila, každý si pamatoval jen motocykly. Nyní je expozice doplněna a moc se nám prohlídka líbila. Odtud jsme přejeli na Kozí Hrádek u Tábora. Zřícenina, kde kázal Jan Hus. Zde jsme příjemně posvačili, prohlédli si hrad a vyrazil směr Tábor. V Táboře se naše cesty již rozdělili. Někteří poseděli v kavárně, někteří pospíchali na spoje domů. Takže na shledanou v příštím roce. Tentokrát v Jarošově nad Nežárkou a České Kanadě.

 • Týden knihoven – happening v Městské knihovně Vyškov

Naše družstvo se zúčastnilo zahájení Týdne knihoven v Městské knihovně ve Vyškově na happeningu. Propagovali jsme zde naši jihočeskou regionální literaturu pro děti a jejich autory.

Jihočeské klubko

V roce 2015 se konala dvě setkání Klubka

Předjarní setkání v JVK České Budějovice 10. 3. 2015

V pohostinném prostředí studovny JVK České Budějovice se nás sešlo 14 děckařek, abychom probraly novinky a plány pro nejbližší období. Informace z MT KDK SKIP se týkaly celostátních projektů, počínaje anketou SUK, přes Kamarádku knihovnu, soutěžní přehlídku OKnA, Knížku pro prvňáčka, Databanku až po Setkání s loutkou v Chrudimi. Prodiskutovaly jsme vyhlášení nadcházejícího "dvouročníku" projektu Kde končí svět a termíny ohledně další Valné hromady KDK SKIP.

         Hlavním bodem setkání bylo vystoupení hostů - jak uváděla pozvánka - s inspirací nejen na blížící se Noc s Andersenem. Z východních Čech přijeli 3 mladí nadšenci, kteří organizují zážitkové fantasy tábory inspirované literární předlohou, ať už Harry Potterem, Hunger Games, Hobitem, Hrou o trůny, Star Wars či Zombie Apokalypsou. My jsme byly vtaženy do bradavického světa Harryho Pottera - mluvící klobouk nás rozdělil do kolejí, pak jsme se snažily splynout se světem mudlů, psaly neviditelným inkoustem, byly otráveny baziliščím jedem a naučily se vyrobit protijed!

         Vstřebaly jsme množství informací, nejen jak vyrobit kouzelnickou hůlku, zlatonku nebo potřeby pro famfrpál. Zajímalo nás, jaké netradiční zdroje financí lze získat atd. Vše podstatné lze najít na www.tabory-fortescue.cz, velký dík patří Kateřině, Karolíně a Štěpánovi :-)

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

 • Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje- podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

   

 • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV)

 

 • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

·         Počtvrté seminář se starosty

Již počtvrté jsme se sešli na semináři, který jsme připravili společně s regionální organizací Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a se Školou pro obnovu venkova Radomyšl.

         Ve dnech 16. – 17. července 2015 jsme se sešli v obci Pištín u Českých Budějovic v penzionu Marislav v Češnovicích – části obce Pištín. Po zahájení a úvodních slovech starosty obce Jaroslava Havla a předsedy JČ SPOV Luboše Peterky a zároveň starostou Radomyšle, a předsedkyně JČ SKIP jsme se pustili do programu našeho setkání.

         Úvodní část programu patřila Mgr. Tamaře Pršínové z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která prezentovala přednášku na téma: Regionální autoři a literatura ze zdrojů JVK Č. Budějovice. Další část programu připravila Mgr. Hana Mrázová – ředitelka Městské knihovny v Prachaticích na téma: Husův rok. Po obědě jsme vyslechli přednášku Mgr. Aloise Sassmanna   - autora knih z oboru historie.

         Dále se účastníci rozdělili na dvě skupiny: knihovnice a starostové. Knihovnice navštívily knihovny v Češnovicích (obdivovaly knihoregál) a v Pištíně. Navštívily také hasičské muzeum v Češnovicích a včelařskou expozici v Pištíně. Prohlédly si celou obec. Při krásném počasí si i vyměňovaly svoje zkušenosti knihovnice z malých knihoven, které jinak nemají v našem regionu (pokud nejsou členky SKIP) možnost se navzájem poznávat, jen na školeních v JVK Č. Budějovice.

         Starostové v té době probírali možnosti žádostí a projektů….

         Druhý den pokračoval představením obce Pištín, jejich projekty, spolková činnost a plány do budoucna. Celého setkání se celkem zúčastnilo 17 knihovnic se svými starosty nebo zástupci samosprávy. Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře, za krásného počasí a byla možnost se navzájem poznávat a hovořit společně o své práci, vyměňovat si zkušenosti.

         Těšíme na další setkání v příštím roce 2016 – již po páté.

 

 

 • Knihovna roku 2015 – krajské kolo

 

         V jihočeské  krajské hodnotící komisi soutěže Vesnice roku  byla v tomto roce  komisařkou za SKIP Jiřina Kostková. Krajského kola soutěže se letos zúčastnilo 24 obcí. Nejlepší jihočeskou vesnicí byl vyhlášen Jarošov nad Nežárkou (okres Jindřichův Hradec). Jihočeskou knihovnou roku se stala Obecní knihovna Nerestce (okres Písek)

 

 • Jihočeský čtenář - táta - roku 2015

 

            Popáté oceňuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků čtenáře roku. V letošním roce bylo vyhodnocení zaměřeno na aktivní tatínky, kteří nejen sami čtou, ale ke čtení vedou také své děti.

          Jihočeský region se do této aktivity SKIPu zapojuje pravidelně, loni byla dokonce celostátně oceněna čtenářská rodina z Jindřichova Hradce. Poprvé v historii se letos zapojila i Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a hned vybrala nejen svého, ale přímo jihočeského čtenáře roku.

          Titul jihočeského čtenáře roku byl udělen panu Jiřímu Mertovi, který do knihovny chodí  od roku 1999. Jeho dcerka Zuzanka je žačkou druhé třídy a do knihovny začala s tatínkem chodit  již  v předškolním věku. V první třídě dostala svůj vlastní čtenářský průkaz. Oba navštěvují jak dětské oddělení Na Sadech, tak i pobočku knihovny na kraji města v Rožnově. Tatínek si v roce 2014 vypůjčil 39 knih, Zuzanka pak 23. Dalším budoucím čtenářem je i syn Jáchym.

          Pan Merta do knihovny také pravidelně vodí své svěřence z centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA. Pravidelně se s nimi účastní besed v knihovně i akcí, které knihovna pořádá jako jsou např. výstavy či Festival dětských knih, časopisů a her. "Děti z centra se díky němu
v knihovně pohybují velmi přirozeně. Také jeho zásluhou se děti z Arpidy zapojují i do výtvarných soutěží knihovny, jejich obrázky pak v knihovně vystavujeme," řekla vedoucí dětského oddělení Ludmila Talířová.

            Ocenění bylo předáno v úterý 17.3. 2015 v dětském oddělení knihovny Na Sadech za účasti celé rodiny Mertových, zástupců knihovny a regionálního výboru SKIP Jižní Čechy. Ocenění pana Mertu i jeho rodinu potěšilo, berou ho i jako závazek do dalších let. A Jihočeská vědecká knihovna je pyšná, že má takovéto čtenáře.

          Za Jihočeský kraj získali ocenění ještě pan Zdeněk Král z Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou a pan Aleš Valíček z Městské knihovny Volary. Všichni tito vyhodnocení tátové získali odměnu od svých knihoven a poukázku na knihy od jihočeského výboru SKIPu.

 

 • Hospodaření regionální organizace za rok 2015

 

Příjmy v roce 2015:

 

 • za účastnické poplatky na akcích       74 900

 • za členské příspěvky                        109 70

 • Příjmy celkem:                                  184 604,99    

 

 

Výdaje v roce 2015:

 

 • Za akce SKIP (zájezd, LŠ, MPS, Klubko)    74 900

 • Odvod členských příspěvků                         65 820

 • Klubko (lektoři, ubytování, cestovné)           14 271

 • Cestovné (VV, happening)                            11 419

 • Poplatky bance                                                  442

 • Příspěvky Jč SPOV                                         2 000

 • Daně (dohody na akcích)                                2 100

 • Materiál (kronika)                                            2 457

 • Ostatní (web…)                                              3 270

 

Výdaje celkem                                                 160 867,40                                           

 

Konečný stav financí v roce 2015:

Celkem:                                                              72 567

 

V hotovosti                                                          15 487

Na účtu                                                                57 080                                                    

 Sekce a kluby

 

         Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků (Irena Treybalová) a členkou Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (Daniela Wimmerová), podílí se aktivně na činnosti těchto sekcí.

 

Informace o činnosti regionální organizace

 

 • o své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 18 alb, které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme

 • < >, kde jsou informace o naší činnosti a akcích: https://jihoceskyskip.estranky.cz/ 

   

  • Jč SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

   

  Zpracovala: Ivana Troupová

  Dne 5. 12. 2015