Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 3. 2017

Zpráva o činnosti 2016

Zpráva o činnosti regionální organizace 03

 – SKIP Jižní Čechy za rok 2016

 

 

Počet členů :         individuálních                           94     

          institucionálních                                           68

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                        9

dozorčí komise                                               3

počet zasedání                                             4                                    

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2016

 

 • Regionální valná hromada

Regionální valná hromada se  konala dne 16. února 2016 v Jihočeském Muzeu    v Českých Budějovicích

Host: Mgr Jaroslava Štěrbová – přednáška ne téma: Osobnost knihovníka, čtenáři, kreativní knihovna

Byla zpracována zpráva o činnosti regionální organizace SKIP za léta 2013 – 2016; zpráva o činnosti Klubka 2013 – 2016; zpráva o hospodaření regionální organizace za roky 2013 – 2015; zpráva o činnosti dozorčí komise.

Byl zvolen nový regionální výbor. Výsledky  tajných voleb:  

Odevzdáno 72 hlasovacích lístků (3 neplatné) tj. 69 platných

do RV SKIP byly  zvoleny: (9 členů)

  Hana TÝCOVÁ……………………69 hlasů

  Ivana TROUPOVÁ   …………….. 69 hlasů     

  Irena TREYBALOVÁ……………..69 hlasů

  Lidmila ŠVÍKOVÁ…………………69 hlasů

  Olga ŠENOLDOVÁ……………….68 hlasů

 Irena PLOŠKOVÁ………………..66 hlasů

   Václava VYHNALOVÁ ………….65 hlasů

   Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ………63 hlasů

   Jiřina KOSTKOVÁ………………..59 hlasů

 

Předsedkyní byla zvolena Ivana Troupová (69 hlasů)

Členkami Dozorčí komise byly zvoleny Šárka Polatová  (66 hlasů), Eva Jilečková (65 hlasů), Marie Hejnová (55 hlasů)

Kandidátkami do VV SKIP byly potvrzeny Zuzana Hájková, Irena Treybalová, Hana Týcová.

Za kandidátku  do DK VV  SKIP byla zvolena Eva Jilečková.

 

    

 • Za knihovnami a zajímavostmi Královéhradecka

(ve dnech 15. až 17. dubna 2016)

Členky a členové jihočeského SKIPu se každoročně z jara vypravují za poznáním zajímavých knihoven a pamětihodností nejen České republiky. V dubnu byl cílem Hradecký kraj. Lákaly nás dvě knihovny - Knihovna města Hradec Králové v nových prostorách navrhovaných architektem Davidem Vávrou a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové, která je vyhlášená svojí aktivitou především v Klubku, ale nejen v něm. A obě jsme zvládli, dokonce někteří účastníci projevili zájem i o Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, takže jsme se podívali i tam.

            Pátek byl věnován pouze Hradci Králové. Začali jsme rychlým obědem a poté prohlídkou Knihovny města. Bývalá továrna přestavěná na knihovnu byla velmi pěkně navržena architektem Davidem Vávrou. Můžeme závidět dostatek prostoru, krásné stylové vybavení, jednotné barevné pojetí celé knihovny a velkorysé pojetí. Pro knihovníky je určitě těžší zvládnout tak velké prostory, ale mají možnost kromě standardních knihovnických služeb i pořádání mnoha kulturních a vzdělávacích akcí. Po prohlídce jsme využili také literární kavárnu, která je součástí knihovny. Po ubytování jsme se vypravili na procházku městem, kterou nám trochu pokazil déšť. Přesto jsme střed města prošli, památky prohlédli a v malé skupince navštívili i Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Večer už měl každý svůj program.

            V sobotu nás kromě knihovny čekaly i zajímavosti. První byla na řadě návštěva hospitalu Kuks, který se po nákladné rekonstrukci rozsvítil do krásy. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale už příchod k hospitalu je monumentální. Prohlídka byla zajímavá, měli jsme štěstí na mladého, příjemného průvodce, který uměl historii i výklad oživit humorem. Po přejezdu do Dvora Králové nad Labem jsme začali v knihovně. Při povídání o jejích aktivitách jsme jen zírali, co se dá v tak málo lidech stíhat. Energie ředitelky knihovny Marty Staníkové byla nakažlivá a nabíjela nás. Je krásné, že máme v oboru kolegy, kteří svou práci dělají s takovým elánem a nadšením. Jako překvapení nám připravila prohlídku místního kostela sv. Jana Křtitele, kde byl ve věžní kopce nalezen Rukopis královédvorský. A co by byla návštěva Dvora Králové bez návštěvy vyhlášené ZOO. Bez ohledu na počasí jsme v ní strávili příjemné odpoledne.

            Neděle nás přivítala sluníčkem, takže nálada byla příjemná. Bez ohledu na jarní termín jsme zahájili den v Muzeu betlému v Třebechovicích pod Orebem. Nejznámější třebechovický právě prochází rekonstrukcí, takže jsme ho neviděli kompletní a v provozu, ale zase bylo zajímavé sledovat, jak složitý mechanismus takový betlém je. A viděli jsme také množství dalších jiných betlémů. Z Třebechovic jsme vyrazili do Litomyšle, kde jsme strávili čtyři hodiny. Na prohlídku tak krásného města plného krásně zrekonstruovaných památek, parků a zajímavostí to nebylo moc, ale čekala nás ještě cesta domů, takže víc času nebylo.

            Cesta za knihovnami a zajímavostmi se i letos vydařila, počasí nám náladu nezkazilo, program jsme zvládli. Inspirovali jsme se v navštívených knihovnách i při vzájemném povídání, získali náměty na další práci a opět jsme se ujistili, že naše republika je plná krásných míst. Těšíme se napřesrok, kdy plánujeme vyjet západním směrem.

 • Literární Šumava podvacáté!

Nezasvěcený člověk by mohl říci, že jede-li podvacáté na stejnou akci, nemůže být překvapen. Opak je pravdou – knihovníci jsou národ kreativní a každý ročník vzájemného setkání jihočeských a západočeských knihovníků (s tradičními pražskými účastnicemi) je neopakovatelný a zaslouží si připomenutí. Organizátorky jubilejního ročníku konaného ve Vyšším Brodě 26. – 28. května 2016 nám hned první večer představily vzpomínku na uplynulá léta shrnutou do brožury s názvem Ohlédnutí za Literární Šumavou (20 let literárně zeměpisného semináře), kterou vzápětí pokřtily a rozdaly účastníkům.  Na nostalgické zaslzení však moc času nebylo! Vzápětí jsme byli pohlceni smrští informací doprovázející promítání starých fotografií Vyššího Brodu, dříve nazývaného Hohenfurt. Seznámení s Vyšším Brodem a okolím, jak zněl název večerního programu, prostřednictvím starých pohlednic a zároveň výklad, jak to vlastně bylo s vytvářením a posíláním pohlednic, mělo v podání Jiřího Anderleho úžasnou dynamiku. Zazněla řada překvapivých informací. Věděli jste například, že cisterciácký klášter byl za 2. světové války natřen „khaki“ barvou a shromažďovala se tam umělecká díla, která chtěli nacisté v budoucnu umístit ve svých muzeích? Nebo že klášter v době panování Josefa II. zachránily od zrušení dluhy? A už jste slyšeli pojem „dlouhá adresa“ na pohlednici?  Bylo o čem přemýšlet … Páteční program zahájila procházka městem, na kterou navázala návštěva kláštera s průvodci více než povolanými. Mag. Phil. Jiří Franc je neuvěřitelná studnice vědomostí s darem předávat je posluchačům. Ať už se jednalo o zajímavé stavby města, tzv. „právovárečnou komunitu“, historii a události, které vývoj města utvářely, proč se jedna část náměstí nazývala bramborová a druhá pečínka, či se jednalo o česko-německé soužití obyvatel, statečnost německého starosty za války atd. Stejně fundovaným výkladem byla doprovázena prohlídka kláštera se zastavením v kostele, obrazové galerii, kapitulním sále. Srdce knihovníkovo plesalo v úžasném prostoru malého a velkého (Teologického) sálu – knihovny s rokokově zdobenými regály, jež byly zaplněny dokonale vázanými knihami -  výsledkem práce vyšebrodské dílny. Třešničkou na dortu bylo zastavení u makety slavného Závišova kříže, jež patří stejně jako korunovační klenoty ke skvostům zlatnického umění nedocenitelné hodnoty. Jiřího France doplňoval Jiří Anderle, který s námi ještě před obědem stihl vyšlápnout lesní pěšinou k romantickým Wolfgangovým vodopádům a dále až k pseudorománskému poutnímu kostelíku Maria Rast am Stein (neboli Zastavení Panny Marie na kameni). Krásné spočinutí zadýchaných poutníků pod korunami stromů, společné foto a sestup křížovou cestou zpět na zasloužený oběd. Výlet na Lipno nad Vltavou a návštěva Stezky v korunách stromů bylo náplní slunečného odpoledne. Po 675 metrech stezky s vědomostními či „adrenalinovými“ odbočkami se nám ze 40 metrové vyhlídkové věže naskytl jedinečný pohled na Lipenské jezero a okolí. Po návratu a výtečné večeři nás čekala ještě přednáška Jána Trnky o historii a pokladech vyšebrodské klášterní knihovny, kdy jsme se mj. dozvěděli, že řád cisterciáků měl ve zvyku do nového kláštera vyslat komunitu 12 mnichů s opatem a museli si s sebou přinést knihy, stejnou měrou měli mniši vykonávat fyzickou práci jako se oddávat modlitbám, známé motto ora et labora (modli se a pracuj) bylo rozšířeno o … et lege (čti) a že dodnes většina klášterů zachovává společné večerní čtení (kolace). V prezentaci jsme si mohli prohlédnout vzácné iluminace a zjistit, že na začátku 15. století byl zde sepsán Vyšebrodský kancionál s novou notací udávající i délku tónu nebo že výraz armarium znamenal původně zbrojnice, teprve později měl přenesený význam skříň (na knihy), vždyť knihy jsou vlastně duchovní zbraní. Závěrečné – sobotní dopoledne jsme věnovali návštěvě zámku Rožmberk nad Vltavou. Za stále krásného počasí jsme vyšplhali na věž a rozhlédli se po okolí, absolvovali dva prohlídkové okruhy s usměvavou průvodkyní, kterou početný zástup knihovnic neuvedl do rozpaků a obsáhle nás seznámila s byvšími obyvateli zámku od Rožmberků k Buquoyům i s úpravami prostor v průběhu dějin. Bylo to krásné a bylo toho tak akorát, takže nezbývalo než se po obědě rozloučit, zamávat a začít se těšit na 21. Literární Šumavu, příště prý na Rokycansku. Díky Romčo, Ivano, Lído a všichni ostatní, kteří jste nám připravili další příjemné setkání nejen s literaturou a kolegyněmi knihovnicemi, ale také s malebným koutem naší republiky!

 • Valná hromada SKIP v Hradci Králové

  Celostátní valné hromady v Hradci Králové se zúčastnila početná delegace členů regionální organizace .

   

 • Malé podzimní setkání v Jarošově nad Nežárkou

 Na čtyřicet knihovníků z celých jižních Čech, mezi nimi i tři kolegyně z Prahy, zavítalo v pátek 9. září 2016 do Jarošova nad Nežárkou. Důvodem byla tradiční akce jihočeské regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků s názvem Malé podzimní setkání, jejíž účastníky v letošním roce měla tu čest hostit Pravdova knihovna. Přivítala je v roce 130. výročí své existence a v renovovaných prostorách, které ke svému významnému jubileu dostala jako dárek od své obce. Účastníci setkání s uznáním oceňovali příjemné prostory i činnost knihovny a chválili bohaté občerstvení, které pro ně připravily členky Klubu čilých seniorů. V přátelské atmosféře došlo i na vážnou chvilku, ve které byl jarošovské knihovně za velebných tónů Smetanovy Vltavy předán spolkový prapor. Ten bude její prostory zdobit po celý rok až do dalšího setkání v jiném místě jižních Čech. Mezi účastníky přišel i starosta obce Bohumil Rod, který se jim jako průvodce obětavě věnoval po celý další program. Po skončení oficiální části následovala vycházka do keramické dílny Jihotvaru v blízkém Hlubokodolu, kde knihovníci nejen ocenili šikovné ruce tamních pracovnic, ale při prohlídce skladu výrobků i rádi ulehčili svým peněženkám. Prosluněnými loukami a lesy jsme se pak vrátili zpátky do Jarošova. V příjemném chládku kostela sv. Prokopa po duši pohladily tóny varhan, které jen pro nás rozezněly šikovné ruce Vendulky Vrbové. Poté jsme se zastavili v místě, kde soutokem Kameničky a Žirovničky vzniká řeka Nežárka. Tam totiž od roku 2013 stojí její kamenný symbol, vytvořený jindřichohradeckým akademickým sochařem Vladimírem Krninským při příležitosti 90. výročí rozšíření názvu obce o přídomek „nad Nežárkou“. Naše kroky dále vedly do usedlosti k Nejedlým, kde paní Vlasta s pietou uchovává sbírku starožitností po svém otci panu Miklovi a sama ji dále rozšiřuje. Knihovníky zavedla i do své zahrady. Ti byli její krásou naprosto fascinováni. Potom už byl čas na vynikající večeři v Hospodě Pod Kostelem. Ani ta ale neznamenala konec zajímavého programu. Ten vyvrcholil turnajem v jarošovské specialitě Káče. Pánové „Káčaři“ se nám obětavě věnovali coby instruktoři a naši hosté se s chutí vrhli do soutěžení o velmi hodnotné ceny, které pro ně připravili pan Vlastimil Lukš, zvaný „táta jarošovské Káči“ a také sám pan starosta Bohumil Rod. Všichni soutěžící se s vervou vrhli do hry a o některých z nich se naši odborníci vyjadřovali velmi pochvalně. První cenu si do Pelhřimova odváží paní Věra Doskočilová, která s naprostým klidem nejlépe zvládla emočně vypjaté finále a přesvědčivě zvítězila. Potom jsme ale už pospíchali do postelí, protože druhý den nás čekal výlet do České Kanady. Tam nám byl opět velmi zasvěceným průvodcem pan starosta Bohumil Rod. Na zastávce úzkokolejky v Kaprounu jsme si připomněli Járu Cimrmana, na Landštejně vystoupali na hradní věž i sestoupili do sklepení, v Klášteře jsme nahlédli do úžasného prostoru tamního kostela Nejsvětější trojice a pronikli i do katakomb, v Nové Bystřici se nám obětavě věnovala paní Miluše Malinová, bývalá knihovnice i chodící kronika města. Potom byl už čas na oběd v restauraci Na bojišti. Byl vynikající, stejně jako perfektní a vstřícná obsluha. Díky tomu jsme včas dorazili do Jindřichova Hradce, odkud se účastníci právě skončeného setkání mohli rozjet všemi směry do svých domovů. Podle jejich slov se jim u nás moc a moc líbilo. Zbývá tedy ještě poděkovat všem, kteří se o úspěch letošního jihočeského knihovnického setkání zasloužili. Jsou to starosta obce Bohumil Rod, členky Klubu čilých seniorů, paní Dagmar  Doležalová, Vendulka Vrbová, paní Vlasta Nejedlá, členové Jarošovské Káči, personál Penzionu Samorost a personál Hospody Pod Kostelem v čele s panem Karlem Kadlecem.   Veliké díky vám všem

 

 

 • Jihočeské

V roce 2016 se konala dvě setkání Klubka a regionální přehlídka projektu Kde končí svět.

 

Setkání Klubka v MěK Tábor 22.2.2016

Po regionální valné hromadě SKIPu se děckařky + jeden knihovník sešli v táborské knihovně, aby přivítali hosta - kolegyni Alenu Budkovou z MěK Sedlčany s ukázkovou lekcí na téma "Uprchlíci". Klobouk dolů - perfektně připravený program nás velmi rychle vtáhl do děje a všichni jsme si to užili jaksepatří (viz fotogalerie).

Následovalo proškolení v programu inscape, ve kterém je možné kreativně si připravit např. plakáty či pozvánky na akce. Dík patří táborské kolegyni Jarce Kratochvílové.

Po informacích z VH KDK SKIP a regionální VH SKIP proběhla na žádost dosavadní předsedkyně jihočeského Klubka Václavy Vyhnalové volba předsedkyně nové - stala se jí knihovnice MěK Tábor Barbora Jůzová a všichni jí přejeme dost energie a vytrvalosti do nadcházejícího období!.

 

Regionální přehlídka projektu Kde končí svět

Projekt Kde končí svět s mottem "Jak je to s králem?" je ve finále! Tentokrát je počet zapojených knihoven nezvykle nízký - že by se knihovnice zalekly velikosti "Otce vlasti", jehož 700. výročí narození královské téma iniciovalo?

Každopádně se regionální přehlídka uskutečnila v úterý dopoledne 26. dubna 2016  v dětském oddělení MěK Kamenice nad Lipou.

Knihovnice Majka Zbudilová nás přivítala domácím chlebem a solí, k němuž jsme mohly též přikousnout vynikající sýr ze Žirovnice :-) Než jsme přistoupily k hodnocení předvedených prací, obdivovaly jsme v knihovně vystavené miniaturní výrobky z ořechových skořápek a před odjezdem nás knihovnice nechala nahlédnout do budoucích prostor dětského oddělení, které by zde mělo začít fungovat po letních prázdninách.

 

 

Podzimní setkání Klubka v MěK Kamenice n.L. 22.11.2016

 

Druhé letošní setkání jsme nasměrovali do Městské knihovny v Kamenici nad Lipou, jejíž dětské oddělení je čerstvě přestěhováno do krásných přízemních prostor v budově bývalého gymnázia, dnes základní školy. Už při příchodu všechny účastnice vzdychaly obdivem. Knihovna září novotou, ale především je v ní velmi útulno a milo. Stavební práce jsou jedna věc a určitě ne jednoduchá, ale knihovnice Majka Zbudilová zde odvedla neuvěřitelný kus práce při zařizování a vyladění všech detailů. Nejde jen o knihovnický nábytek, knihovna (a zejména oddělení pro děti) by měla mít své osobité kouzlo, kterým osloví návštěvníky. To se zde daří měrou vrchovatou – od veselých rolet na oknech po barevnost doplňků všeho druhu, výzdobu na stěnách či na parapetech atd. Zvláštní pozornost si jistě zaslouží úžasné dřevěné patro, které si mohli dovolit vybudovat, jelikož jsou zde dost vysoké stropy. Několik pohodlných válecích pytlů nás všechny svádělo, abychom si sem zalezly s knížkou a nikdo nás nevyrušoval!!! Avšak nebylo nám přáno, k naší velké lítosti… Náš program byl nabitý a bylo třeba dát se do práce. Tu nám zpestřilo výtečné pohoštění, jemuž vévodil výborný domácí chleba hostitelky a výtečný žirovnický sýr!  Informace z nedávno proběhlé celostátní valné hromady Klubka v Hodoníně i z doprovodného semináře a dílen předala kolegyním Vendula Vyhnalová, hodnotili jsme rok uplynulý a přemýšleli o náplni roku následujícího, vyslechli jsme zajímavosti z akcí kamenické knihovny a také jsme si předali tipy na zajímavé autory Překvapením číslo jedna bylo vystoupení páťáků ze zdejší školy, kteří odehráli svěrákovskou verzi pohádky o dvanácti měsíčkách a sklidili zasloužený potlesk. Nejedné kolegyni se v oku zaleskla i dojatá slza. Překvapením číslo dvě byla návštěva kamenického zámku v doprovodu úžasného průvodce, který nám nejen přiblížil historii zámku a muzea, ale také nám v tajemném sklepení zahrál na kytaru. Expozice muzea – to je pastva pro oči holčičí i klukovské – historické pokojíčky pro panenky i sbírka pravých „angličáků“ nadchne samozřejmě i dospělé, kteří jsou v dalších prostorách navíc okouzleni výtvory uměleckého kovářství. Čas velice rychle uběhl a jelikož dopravní spojení do a z Kamenice je celkem komplikované, novou volbu předsedkyně jihočeského Klubka jsme protentokrát odložily a budeme ji řešit jinak, aby i nepřítomné kolegyně mohly vyjádřit svůj názor. Každopádně vám všem jednoznačně doporučujeme navštívit Kamenici nad Lipou se všemi jejími krásami a své kroky nezapomeňte nasměrovat zejména do dětského oddělení zdejší knihovny

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

 • Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje- podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

   

 • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV)

 

 • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

·Popáté seminář se starosty

Již popáté jsme se sešli na semináři, který jsme připravili společně s regionální organizací Spolku pro obnovu venkova (SPOV)  

          Ve dnech 21. – 22. července 2016 jsme se sešli ve městě Hluboká nad Vltavou. Tématem semináře bylo výročí Karla IV.

Úvodem přítomné přivítala předsedkyně regionální organizace SKIP p. Ivana Troupová a předseda JČ SPOV p. Luboš Peterka.

Za hosty semináře jsme měli pozvané spisovatele O.K.Koláře

( http://www.ctenizpisku.cz/index.php/autori/14-k/179-kolar-ondrej)

a Vladimíra Šindeláře - Stolování ve středověku

http://www.kultura-milevsko.cz/lit_faktu/vladimir_sindelar.html )

Odpolední program zahájila beseda Cestování po Japonsku  - Japonskem známým a neznámým  - Dita Nymburská; návštěva městské knihovny, neformální diskuse účatsníků semináře.

Druhý den přejezd do Úsilného – Jihočeské Vesnice roku 2014

prohlídka obce, obecní knihovny, návštěva dolu…..

                             

 

 

 

 

 

 • Knihovna roku 2016 – krajské kolo

 

          V jihočeské  krajské hodnotící komisi soutěže Vesnice roku  byla v tomto roce  komisařkou za SKIP Jiřina Kostková. Krajského kola soutěže se letos zúčastnilo 22 obcí. Nejlepší jihočeskou vesnicí byla vyhlášena Cehnice (okres Strakonice). Jihočeskou knihovnou roku se stala Obecní knihovna Boršov nad Vltavou

 

Místní lidová knihovna v Boršově nad Vltavou

          Obec Boršov nad Vltavou je obcí v dosahu MHD z Českých Budějovic. Díky tomu se stala částečně satelitním městečkem Českých Budějovic. Za posledních 20 let se počet jejích obyvatel zdvojnásobil, z 900 v roce 1995 se dostala přes 1 800 obyvatel. Většina z nich ale ráno odjede do ČB a večer se vrací. Přesto obec kvůli nim musela přikročit k rozvoji služeb. Po rekonstrukci školy a mateřské školy přišlo na řadu také rozšíření knihovních služeb.

          Obec se rozhodla pro stavbu nové knihovny. Zrušila nevyužívanou garáž vedle obecního úřadu a její přestavbou a přístavbou získala hezké bezbariérové prostory. Nová knihovna byla dostavěna v roce 2015 a v listopadu téhož roku slavnostně otevřena. Knihovnice Mgr. Romana Rýcová v té době již zpracovávala fond knihovny do automatizovaného knihovního systému Clavius, který obec pro knihovnu zakoupila díky dotaci VISK3. Knihovna není pouze půjčovnou, je v ní i prostor na pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Od zahájení provozu se v ní začaly pořádat. Dostávají zde prostor hlavně místní, ať už pro prezentaci své tvorby, různé přednášky či vyprávění z cest. V knihovně byla uspořádána např. přednáška o upírech, beseda s J. Březinou, křest Kalendáře příběhů spojený s autogramiádou a autorským čtením, výstava obrazů pana starosty, rukodělné dílny apod.

          V knihovně je k dispozici i klavír nebo dětský koutek plný darovaných hraček a navazuje na ní venkovní uzavřená terasa, která umožňuje přenést aktivity i pod širé nebe. Čtenáři se mohou posadit venku s knihou, děti si zde mohou zahrát, sklouznout se na klouzačce nebo se také usadit a číst či malovat. Knihovna samozřejmě spolupracuje také s místní základní a mateřskou školou.

          V rámci rozšíření služeb  je od 1. července 2016 knihovnice zaměstnaná na celý úvazek. Tím se zvýšil počet otevíracích hodin pro veřejnost i rozšířila nabídka služeb. Knihovna se stala taktéž informačním centrem obce. Obec využívá bezbariérovosti knihovny a nabízí imobilním občanům vyřídit úřední záležitosti přímo v knihovně s tím, že pracovníci sousedního obecního úřadu přijdou za občanem a on nemusí po schodech za nimi.

 

 

 

 

Sekce a kluby

 

·         Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (D.Wimmerová),  podílí se aktivně na činnosti těchto sekcí.

 

 

Informace o činnosti organizace

 

 • o své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 19 alb,které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme

 • webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích   https://jihoceskyskip.estranky.cz/

  Jč SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2016:

 

 

Poč. roku 2016 – celkem – 72.567,- Kč

 

Celkem příjmy – 335 476,- Kč

 • členské příspěvky – 116 500,- Kč,

 • účastnické poplatky – 154 350,- Kč,

 • dotace – 64 620,-Kč)

  Celkem výdaje: 329 586,- Kč

 • odvod členských příspěvků – 85 660,-Kč

 • výdaje na akce – 221 069,- Kč

 • cestovné 6 569,- Kč

 • dohody (Klubko), účetnictví – 5 610,- Kč

 • Klubko – 859,- Kč

 • valná hromada 3969,- Kč,

 • příspěvky SPOV – 2 000,- Kč

 • ostatní – 2 197,- Kč

  Hotovost na konci roku 2016 : 8. 656,- (zaokrouhleno)

   banka 69.802,- Kč.             CELKEM:  78. 458,- Kč

Bude provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 4.1.2017