Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 10. 2018

Zpráva o činnosti 2017

 

 

Počet členů      :           individuálních                                    91       

                                   institucionálních                                   71

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                                        9

dozorčí komise                                                            3

počet zasedání                                                            4                                             

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2017

 

JIHOČESKÝ KNIHOVNÍK ROKU 2016

Slavnostní chvíle nastala pro Jihočeskou regionální organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ve středu 15. března 2017.  Sešli jsme se v sále Jihočeského muzea na vyhlášení  JIHOČESKÉHO KNIHOVNÍKA ROKU 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje.

Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice:

Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice

Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou

Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově

Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích

Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí

Všechny oceněné knihovnice kromě běžné knihovnické práce,  pracují aktivně s dětmi a mládeží, pořádají řadu rozmanitých akcí, patří mezi nejaktivnější knihovníky regionu, za svou záslužnou  práci pro knihovnu, ale i pro obce a města byly proto oceněny.

Ocenění knihovníkům  předala předsedkyně JČ regionální organizace SKIP – Ivana Troupová a radní pro kulturu JČ kraje pan  Pavel Hroch. Oba knihovnicím  za jejich práci poděkovali.

O přestávce v programu  při malém pohoštění, které připravily členky regionálního výboru, se diskutovalo o práci knihovnic, vyměňovali se zkušenosti, navazovali kontakty….

Další součástí programu byl seminář na téma: Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven. Účastníci si vyslechli přednášky: Kohoutí kříž (Mgr. Ivo Kareš, ředitel  JVK České Budějovice), Čtení z Písku (Mgr. Věra Matoušová z Prácheňského muzea v Písku), Šumavské pověsti (Ondřej Fibich), Regionální osobnosti zpracovávané v JVK České Budějovice (Lidmila Švíková, JVK České Budějovice).

Seminář byl účastníky kladně hodnocen a tak v příštím roce uskutečníme pokračování vzdělávání na jiné téma.

 

·Za knihovnami a zajímavostmi Západních Čech

2017 Plasy

 

 

 

Jako každoročně po 20. dubnu připravila jihočeská organizace SKIP cestu za poznáním knihoven a zajímavostí naší republiky. Tentokrát jsme zamířili směrem na západ. Trošku jsme se báli počasí, protože zima byla hodně dlouhá. Vytáhli jsme tedy zimní oblečení i boty, připravili se na případný déšť nebo sníh a vyrazili jsme.

            Pátečním cílem bylo město Plasy. Ze setkání na Literární Šumavě jsme věděli, že mají knihovnu přestěhovanou do rekonstruovaných prostor hospodářských budov bývalého kláštera. Protože i klášter Plasy známe z vyprávění kolegyň, chtěli jsme navštívit i konvent. Cesta z jižních Čech se trošku protáhla, takže jsme v Plasích začali obědem v rekonstruovaném pivovaru. S plnými žaludky jsme vyrazili do konventu a poté nedočkavě do knihovny. Ještě jsme si připomněli, že kolegyně mají za sebou, že ani ne po roce provozu v novém museli zase vše stěhovat, protože jim dřevo v podlaze napadla dřevomorka. Ale v době naší návštěvy bylo vše již opravené a úžasné. Prostory knihovny nás nadchly. Rekonstrukce prostor knihovny byla spojena s rekonstrukcí Centra stavitelského dědictví. Knihovna je vybavena úžasnými regály, které evokují historické stavby. V dětském oddělení mají dokonce podobu jednotlivých domů. Navíc jsou variabilní pro možné uvolnění prostor na akce. 

            Už když jsme plánovali trasu a program, upozorňovaly nás kolegyně z Plas, že když už budeme u nich, musíme i do Mariánské Týnice. Tu si prý nesmíme nechat ujít. Tak jsme tam zajeli, byl to jen kousek cesty. A dobře jsme udělali. Krásně zrekonstruovaná Santiniho stavba s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic a dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Záchranu a obnovu zahájil Spolek na záchranu Mariánské Týnice, dnešní nádherná stavba tak byla zachráněna díky skupině nadšených lidí, kterým nebylo jedno, že taková stavba chátrá. Současné využití jako muzea a galerie láká spoustu návštěvníků. Nechali jsme se nalákat správně. Z Mariánské Týnice nás už čekala jen cesta na ubytování do Karlových Varů. Nocovali jsme v hotelu Domova mládeže v Drahovicích, jen čtvrt hodinky nad centrem města.

            Druhý den jsme zamířili do dalšího malého města s vyhlášenou knihovnou a historickým centrem, do Lokte. Hned po ránu jsme přišli do malé Městské knihovny spojené s muzeem knižní vazby. Kromě milého přivítání ještě před otevírací dobou nás čekal horký čaj nebo káva na zahřátí. A potom již povídání o všem, co se v knihovně děje a prohlídkou stísněných prostor v přízemí radnice, které jsou naplněny knihami novými, umělecky zpracovanými, moderní technikou i historickými nástroji na vázání knih. Moc místa pro plný autobus knihovníků nebylo, ale vešli jsme se a každý (i rodinní příslušníci) si našel něco zajímavého. Po knihovně jsme si chtěli prohlédnout historické centrum a hrad. Zastihl nás déšť a studený vítr, takže prohlídka hradu byla lákavá. A restaurací bylo také dost, takže každý našel teplý azyl v nevlídném počasí.

            Odpoledne nás čekaly Karlovy Vary. Nejprve Krajská knihovna, která je umístěna v bývalých kasárnách za městem. Aby přilákala čtenáře do vzdálenějších prostor pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Čtenáři si nechodí pouze půjčovat knihy, ale strávit v knihovně příjemnou hodinku či víc, prostě "pobejt". Sen mnoha knihovníků. A z knihovny jsme se vrhli do centra světoznámých lázní. Každý po svém, někdo vylezl ke kamzíkovi a podíval se na město svrchu, někdo se prošel po kolonádě, jiní šli jen na kávičku a příjemné posezení. Každý si našel program podle svého zájmu.

            V neděli už nebyla žádná knihovně na cestě otevřena, tak jsme se věnovali jen památkám. Začali jsme kousek za Karlovými Vary v Bečově nad Teplou. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Kdo ještě neviděl, tak si šel prohlédnout relikviář sv. Maura, kdo už ho viděl při minulé návštěvě v roce 2004, prohlédl si zámecké prostory. A abychom se necítili ošizeni, viděli jsme i zámeckou knihovnou, která svou útulností předčila mnohou obecní. V Bečově bylo hezky, ale zima, tak jsme s chutí zamířili na jih. Cestou nás ještě čekala návštěva zámku Manětín, barokní jednopatrová stavba uprostřed malého městečka. Kdo neznal, byl překvapen. Jednak hezky upraveným zámkem, jednak množstvím barokních soch před ním a také krásně upravenou zahradou. Domu jsme se vraceli zahřáti teplým obědem a už se těšíme na příští rok, kdy chceme zamířit do Olomouce. Počasí nám tentokrát úplně nepřálo, byla zima, dokonce jsme i na Lokti zmokli, ale náladu to určitě nezkazilo. Ti, kteří jezdí pravidelně, chválili a říkali, že se každoročně těší. Ti, kteří jeli prvně se už také těší na příště, že pojedou zase. Milé je i to, že s námi jezdí také rodinní příslušníci, příznivci knihoven a absolvují s námi celý program. Letos vyjelo dokonce pět mužů, kteří se nebáli přefeminizovaného osazenstva. Tak hurá příští rok zase.:-)

 • Literární Šumava 2017  -  Putování po Radnicku a Rokycansku

(25. – 27. května 2017  Radnice) – organizace plzeňský region

Pořadatelem mezikrajového literárně-vlastivědného semináře Literární Šumava ve dnech 25. až 27. 5. 2017 byla regionální organizace SKIP Plzeňského kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou A. J. Puchmajera v RadnicíchMěstskou knihovnou Rokycany, grantovou podporu poskytl projekt Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR. Zúčastnilo se 40 knihovníků z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.

Účastníky slavnostního zahájení 21. ročníku semináře pozdravil místostarosta Radnic František Blovský. Své město a knihovnu, nesoucí jméno Antonína Jaroslava Puchmajera, zakladatele první České čtenářské společnosti radnické, představila kolegyně Alena Kratochvílová. Od svého založení v roce 1818 knihovna několikrát změnila jméno i umístění. Dnes poskytuje moderní knihovnické a informační služby v prostorách na náměstí K. Šternberka 533, spravuje ji Město Radnice a metodicky ji vede Městská knihovna Rokycany. Pro zajímavost lze dodat, že knihovna dodnes opatruje několik tisků orazítkovaných původním razítkem (i samotné razítko) s textem Jsem česká kniha. Posilovala jsem český národ v těžkých dobách. Chci mu ještě dlouho sloužit, a proto mě šetři! – Děkuji!

S průvodcem v osobě pana Kellera, bývalého starosty města, jsme navštívili expozici v Muzeu Josefa Hyláka a prošli městem, o němž jsou dochovány nejstarší zmínky už z roku 1336. Pamětní desky na domech připomínají působení známé léčitelky Boženy Kamenické, cestovatele RNDr. Josefa Kořenského nebo místo narození operní pěvkyně Gabriely Roubalové, která přijala umělecké jméno La Boema (italsky Češka). Program prvního dne uzavřela večerní přednáška Mgr. Jiřího Hlobila ze Západočeské galerie v Plzni na téma významné kulturní osobnosti Rokycanska, Zbirožska a Podbrdska.

Druhý den jsme společně navštívili zříceninu hradu Krašov s jedinečným výhledem na řeku Berounku. Hrad Krašov byl jedním z nejstarších šlechtických hradů u nás. Někdy před rokem 1232 jej nechal postavit Jetřich z rodu Hroznatovců. Sloužil zejména k ochraně královského hradu Týřov, později byl přestavěn renesančně, s bohatě vybaveným zázemím v předhradí. Po roce 1785 hrad ztratil hospodářský význam a zpustl. Nyní je v péči Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, který se jako nezisková organizace stará o opravy zdiva, údržbu okolí a zajišťuje průvodcovské služby.

Sluncem prozářenou krajinou nás následně autobus odvezl do obce Svinná, části obce Hlohovice. Tvrz ve Svinné pochází ze 14. století. Původně gotická tvrz byla renesančně přestavěna rodem z Běšin a od roku 1725 přináležela k liblínskému panství. Ke konci 18. století byl v jejím sousedství postaven nový zámek a tvrz přestala sloužit svému účelu. Po druhé světové válce byla tvrz ve správě zemědělského družstva, zchátrala a nakonec byla málem zbořena, neboť její stav byl v roce 1960 žalostný. Naštěstí byl majetek v 90. letech 20. století navrácen potomkům původních majitelů. Ti ji od roku 2000 postupně opravují a při naší návštěvě nám naznačili, co vše se skrývá za rekonstrukcí historického objektu.

Další zastávkou se stala středisková knihovna ve Stupně, která opakovaně reprezentovala kraj v soutěži Knihovna roku. Stále vylepšuje vybavení prostor pro své čtenáře i nabídku pořadů pro veřejnost. Pod vedením knihovnice Jaroslavy Kiršové je tak skutečným kulturním centrem obce.

 

 • Malé podzimní setkání po dvacáté čtvrté tentokrát ve Vimperku

     Zní to takřka neuvěřitelně, již čtyřiadvacetkrát se jihočeští knihovníci sešli v některé z knihoven kraje, aby se poučili, potkali, seznámili a pobavili. Každý rok se setkání koná v jiném městě, každý rok se dozvíme, že všude je hodně zajímavého a že nikdo z nás ještě neviděl všechno. A nikdy to není jenom čistě knihovnické setkání, pravidelně ho doplňujeme i poznáním historie a literatury. Vimperk je město vyhlášené tiskárnami. Pravděpodobně bylo po Plzni druhým místem, kde byla v Čechách v 15. století vytištěna kniha. A knihtiskařská historie se psala až do devadesátých let 20. století. Takže bylo jasné, že bude o čem mluvit.

     Setkání ale začalo v Městské knihovně, která před několika lety získala pěkné zrekonstruované prostory bývalé české školy. Město Vimperk je knihovně nakloněné, takže knihovna dostala nejen nové prostory, ale také nové vybavení. A v letošním roce jako druhá jihočeská knihovna zakoupila AKS Tritius. Zkušenosti s ním nás také zajímali. Knihovna se nám líbila, ocenili jsme bývalou starostku Librosaurem za podporu knihovny, předali vlajku, ujedli něco z připravených pochoutek a vydali se na procházku městem. Vimperkem většina z nás projede cestou k hranicím, ale překvapivě málo z nás ho někdy prošlo procházkou. Se zasvěceným průvodcem, místním učitelem, jsme poznali, že je to město pěkné, kopcovité a určitě stojí za další poznávání. Návštěva Lampárny nás přímo nadchla. Večer už jsme se věnovali historii rodiny Steinbrenerovy, majitelů knihtiskárny ve Vimperku.

     Ráno jsme se ještě zašli podívat na vimperský zámek těsně před rekonstrukcí. O zámek přišla rodina Schwarzenbergů brzy po válce a využívali ho nejprve je již mnoho let nejprve Jihočeské státní lesy, později CHKO Šumava. Zámek nebyl udržován a chátral. V roce 2015 přešel pod správu Národního památkového ústavu, který chystá jeho rekonstrukci. Využili jsme možnost prohlídky před rekonstrukcí a bylo jistě zajímavé po mnoha prohlídkách načančaných zámků vidět jeden takřka zdevastovaný. Vždyť kolikrát se nám naskytne možnost vidět, jak se zkoumají vrstvy omítky, jednotlivé malby. Vidět průzkum stropů, podlah, zdí. Částečně odkryté trámy, kousky fresek před rekonstrukcí, prostě zase úplně jiná prohlídka. Zaujala nás natolik, že již nezbyl čas na návštěvu muzea, chvátali jsme dál. Čekala nás rozhledna Javorník. Zase jsme chtěli vidět hodně zajímavostí za krátký čas a něco jsme museli oželet. Díky vstřícnosti knihovnice Pavly Valtové z Vacova jsme směli výjimečně dojet až na kopec k rozhledně. Výhled do všech stran se líbil, počasí nám vyšlo a Šumavu jsme si prohlédli pěkně z vysoka. Ale čekala nás ještě návštěva Obecní knihovny Vacov. Dopředu jsme viděli vstřícnost a ochotu paní knihovnice, takže jsme tušili, že nás čeká knihovna, která bude stát za to. Knihovna je nově zrekonstruovaná, krásně vybavená, barevně vyladěná, prostě super. Nezbylo než chválit a obdivovat. Dokonce jsme dostali i kafíčko a zákusek. Ani se nám nechtělo odjíždět. Ale čekali nás různě dlouhé cesty domů, takže nezbylo než poděkovat za pohostinnost a rozloučit se.

    Už se těšíme na příští rok na jubilejní 25. setkání do nových prostor Městské knihovny Kaplice.

 

·2017 Setkání knihovníků z míst UNESCO

Setkání knihovníků z míst České republiky zapsaných do seznamu památek UNESCO.

 

Město Český Krumlov slavilo v prosinci 25 let od zapsání do seznamu památek UNESCO. V rámci připomínání tohoto zápisu vznikla myšlenka pozvat do Českého Krumlova knihovníky z knihoven České republiky z míst zapsaných do stejného seznamu. V České republice je takovýchto míst 12 a jejich představitelé se pravidelně scházejí, protože řeší podobné radosti i starosti s ochranou míst a památek, které jim k zápisu pomohly. Nápad pozvat také knihovníky uchopil regionální výbor jihočeského SKIPu a setkání se uskutečnilo ve dnech 5. – 7. prosince 2017.

Setkání se zúčastnilo 28 knihovníků z 11 míst, nepřijeli pouze kolegové ze Žďáru nad Sázavou. Ne všichni účastníci zůstali po celé tři dny, ale doplnili je Jihočeši, které program setkání zaujal a měli chuť poslechnout si některé přednášky nebo se podívat na zajímavá místa. O Českém Krumlově, jeho zápisu a památkách a o starostech s tím spojených nám povídal starosta města Dalibor Carda a radní Jitka Zikmundová. Oba hodnotili přínos zápisu do seznamu památek, ale také nároky na město a jeho obyvatele. Českým Krumlovem, který má necelých 13 tisíc obyvatel, ročně projde přes 1 milion turistů a je to znát na každém kroku. I v prosinci jsme potkávali skupiny turistů a vlastně už neexistuje období, které by bylo mimo sezónní. Přesvědčit občany, že radnice nemyslí jen na turisty, ale i na ně patří k úkolům, se kterými se zastupitelé stále potýkají.

I knihovníci se samozřejmě chtěli podívat, čím je Český Krumlov proslulý. Navštívili jsme prostory zámecké knihovny, barokního divadla, opravených klášterů minoritů a klarisek nebo Museum fotoateliér Seidel. Prošli jsme se podvečerním městem. Samozřejmě jsme navštívili i Městskou knihovnu v Českém Krumlově, která je jednou z mála kulturních institucí právě v centru města. Knihovna sídlí v budově bývalé prelatury a chce být právě místem, které bude otevřené především místním občanům.

Setkání jsme ukončili v oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny ve Zlaté Koruně. Přeci jen jsme byli samí knihovníci, takže možnost podívat se na poklady z historických fondů všechny lákalo. A kolega Jindřich Špinar o svých fondech umí moc hezky povídat.

Jsme rádi, že jsme se setkali, měli jsme možnost se blíže poznat a vyměnit si zkušenosti. Nevadilo ani, že jsme byli namícháni z velkých (Praha, Brno, Olomouc) i malých (Lednice, Holašovice) míst, základní zkušenosti máme podobné. A budeme moc rádi, když se setkání zopakuje na dalších místech, stejně zajímavých jako je Český Krumlov. Děkujeme také za podporu z dotačního programu Ministerstva kultury.

 

 • Jihočeské Klubko v roce 2017

V roce 2017 se konala dvě setkání Klubka a letní dílna.

Jarní setkání Klubka v JVK České Budějovice 30. 3. 2017

Hlavním bodem setkání byla přednáška Mgr. M. Hrdličkové o současné literatuře pro  –náctileté,   přítomné knihovnice zaujala a jistě může být zdrojem inspirace při přípravě programů pro tuto věkovou skupinu.

Informace z MT KDK SKIP jsme probrali velmi stručně –  byly připomenuty celostátní projekty, termíny atp. Stejně zběžná informace se týkala i ostatních projektů a seminářů, knihovnice jsou informovány v konferenci andersen nebo krajskou metodikou, dobré je sledovat program Centra dětského čtenářství KJM v Brně stejně jako Databanku

Plány na rok 2017 – předběžně je plánováno letní setkání na chalupě v Chrástově, uvidíme podle možností hostitelky a zamýšleného hosta; podzimní setkání proběhne pravděpodobně po Valné hromadě KDK SKIP v listopadu

Volba nové předsedkyně jihočeského Klubka – konečně jsme dospěli k závěru – každá z vytipovaných kandidátek měla své důvody, proč nemůže tuto funkci vykonávat, nakonec navrhly děckařky z Krumlovska, které jsou v Klubku zastoupeny nejpočetněji, že překleneme období „bezvládí“ kolektivním předsednictvím, aby Klubko zůstalo zachováno a až pominou překážky, zvolíme konkrétní osobu.

 

(Babo)letní dílna v Chrástově 15.-16.9.2017

Stejně jako v roce 2014 se stala krásná chalupa na Vysočině cílem pro účastnice příjemného setkání jihočeského Klubka. A stejně jako tenkrát jsme byly pojaty do široké hostitelské náruče majitelky chalupy, Jarky, které i touto cestou posíláme velký dík. Procházkou po okolí, kolem historických božích muk k nedalekému rybníku jsme začaly, prohlídkou místní kapličky a nádherné přírodní zahrady u chalupy pokračovaly, abychom následně zasedly do hodovny a věnovaly se programu. Místnost zvaná "hodovna" dostála svému jménu, hodovaly jsme doslova, ale nebyly to jen dobroty pro mlsné jazýčky, hody by se dala nazvat i spousta inspirace, kterou jsme zde načerpaly od sebe navzájem a zejména od pozvaného hosta, kterým byla Mgr. Alena Vorlíčková. Paní Alena Vorlíčková je autorkou projektu na podporu čtenářství Pohádky pro společné čtení, zaměřeného především na rozvoj aktivního společného čtení, kdy je kladen důraz na pozornost dítěte i dospělého. Své pohádkové dílny, publikace i odborné semináře prezentuje již řadu let po celé republice, její práce je podporována prestižními kampaněmi Celé Česko čte dětem a Rosteme s knihou. Dlouhodobě se zabývá problematikou dyslexie a jiných speciálních čtenářských potřeb. Překládá slovinské pohádky a začleňuje je do svého projektu spolu s metodikou, jak s pohádkami pracovat. To všechno bylo hlavním předmětem našeho zájmu i diskusí. V pátek jsme končily o půlnoci, abychom navázaly hned po brzké snídani v sobotu a využily společný čas co nejlépe. Všechny přítomné děckařky se shodly na tom, že (babo)letní dílna byla velice přínosná a kromě dobrého pocitu ze setkání si odvážíme "nabité baterky", chuť realizovat nápady a náměty zde získané. Kdo nepřijel, může jen litovat :-)

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ JIHOČESKÉHO KLUBKA 2017

            Podzimní Klubko se sešlo v oddělení pro děti JVK České Budějovice. První část byla věnována dění kolem Klubka. Projednávala se zpráva o činnosti za rok 2017, dále byla na programu informace o setkání celostátního Klubka v Praze a o 21. knihovnické dílně v Jičíně. Sbíraly jsme také náměty pro setkání Klubka na příští rok 2018 pro přípravu plánu regionální organizace SKIP.

Hostem tohoto Klubka byl významný malíř a ilustrátor Jindra Čapek. Vyprávěl o svém životě a hlavně o své práci, různé zajímavosti kolem ilustrování knih pro děti u nás i ve světě. Myslím, že všech 16 účastnic Klubka velmi zaujal a určitě budeme ve spolupráci s ním pokračovat – některé členky Klubka si už předběžně domlouvaly besedu ve své knihovně.

 

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

 • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) 

 

 • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

Pošesté seminář se starosty

Jihočeský SKIP a Škola obnovy venkova v Radomyšli uspořádali ve dnech 20. – 21. července 2017 společný seminář pro starosty a knihovníky malých knihoven. Tématem již 6. ročníku bylo vzdělávání v knihovnách.

Názvy přednášek – Vzdělávání pro školy (L. Hrdličková z Městské knihovny Písek), Děti čtou dětem (R. Ouředníková z Městské knihovny Vyšší Brod), Práce se středoškolskou mládeží (L. Švíková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích), Akademie umění a kultury – vzdělávání 3. věku (D. Wimmerová z Městské knihovny Kaplice). Každá z přednášek přinesla nové náměty, nápady a zkušenosti se vzděláváním všech věkových kategorií návštěvníků knihoven.

Další část programu byla zaměřena na návštěvu Knihovny městyse Radomyšle a prohlídka památek. Ubytováni jsme byli v areálu nově opraveného koupaliště v Radomyšli. V parném letním dni jsme rádi využili možnost koupání. Večer byl ve znamení neformálních rozhovorů, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů.

Druhý den byl zaměřený především na program pro starosty. Knihovnice byli informováni o možnostech financování knihoven z Programu obnovy venkova JČK. Kolem poledne byl seminář ukončen. Celkem se ho zúčastnilo 32 knihovnic z malých knihoven a starostů.

 

 

 

 

 • Knihovna roku 2017 – krajské kolo

 

V jihočeské  krajské hodnotící komisi soutěže Vesnice rokubyla v tomto rocekomisařkou za SKIP Jiřina Kostková. Krajského kola soutěže se letos zúčastnilo 16 obcí. Nejlepší jihočeskou vesnicí byla vyhlášena Pištín (okres České Budějovice). Jihočeskou knihovnou roku se stala Branická obecní knihovna - HUSMÍL, obec Branice (okres Písek),kde působí knihovník Pavel Zeman. Knihovna byla oceněna v rámci vyhlášení krajské soutěže Vesnice roku již podruhé (byla již v roce 2012). Knihovna je centrem veškerého dění v obci….

 

 

Sekce a kluby

 

·           Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků  (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (D.Wimmerová),  podílí se aktivně na činnosti těchto sekcí.

 

 

Informace o činnosti

 

 • své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin  SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 20  alb,  které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme
 • pravidelně  aktualizujeme  své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích   https://jihoceskyskip.estranky.cz/

 

 • JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2017:

 

 

Poč. roku 2017 – celkem –    77 437, 22 Kč       

 

Celkem příjmy –                274 855,68 Kč      

 • členské příspěvky –         111 200,00 Kč               
 • účastnické poplatky –      118 650,00 Kč,
 •  dotace –                            45 000,00 Kč

Celkem výdaje:                  289 879,13 Kč       

 • odvod členských příspěvků                            66 720,00 Kč
 •  výdaje na akce                                            118 650,00 Kč
 •  cestovné                                                        5 525,00 Kč
 •  dohody (Klubko), účetnictví                         14 000,00 Kč
 •  Klubko                                                           6 500,00 Kč
 •  příspěvky SPOV                                           2 000,00 Kč
 • Jihočeský knihovník - ocenění, občerstvení   5 795,93 Kč
 • poplatky bance                                                   583,00 Kč
 • dotace (příspěvky na akce)                            45 000,00 Kč
 • ostatní                                                         25 105,20 Kč        

Hotovost na konci roku 2017 :   6 105,-Kč      (zaokrouhleno)

 Banka    56 309,- Kč    ,- Kč.             CELKEM:   62 414,- Kč        

Bude provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 10.1.2017