Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 4. 2019

Zpráva o činnosti 2018

Zpráva o činnosti regionální organizace 03

 – SKIP Jižní Čechy za rok 2018

 

 

Počet členů  :         individuálních                                       90     

                              institucionálních                                    71

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                              9

dozorčí komise                                                   3

počet zasedání                                                   4                                

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2018

 

  V roce 2018 jsme žádali o 3 granty z MK ČR  na vzdělávací akce pro náš region:

Seminář Literární Šumavu, Setkání knihovnických senior v Českém Krumlově a Malé podzimní setkání v Kaplici. Všechny tyto akce byli těmito granty podpořeny.

 

 

 

JIHOČESKÝ KNIHOVNÍK ROKU 2017

 

Ve středu 14. března 2018 se sešli zástupci knihoven, členové regionální jihočeské organizace SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) na slavnostním vyhlášení Jihočeského knihovníka roku 2017 spojené se seminářem – Muzejní knihovny a jejich on-line služby. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích s jeho muzejní knihovnou.

Z došlých nominací vybral regionální výbor SKIP – 5 knihovnic obecních nebo městských knihoven, 1 cenu – Skokan roku (zdvojnásobení ukazatelů knihovny během roku 2017) a cenu pro mladou knihovnici do 35 let – Jihočeský MARK 2017.

Jihočeský knihovník roku 2017 - ocenění převzaly tyto knihovnice:

Milada Bošková – Obecní knihovna Chlumany (region Prachatice)

Anna Mezerová – Obecní knihovna Hrejkovice (region Milevsko)

Romana Ouředníková – Městská knihovna Vyšší Brod (region Český Krumlov)

Mgr. Romana Rýcová – Obecní knihovna Boršov nad Vltavou (region České Budějovice)

Ing. Zdeňka Šašková – Obecní knihovna Dřešín (region Strakonice)

Skokan roku:

Kristýna Mrázová – Městská knihovna Sezimovo Ústí 2 (region Tábor)

Jihočeský MARK 2017:

Mgr. Pavlína Haršová – Městská knihovna Český Krumlov

Všem oceněným byl předán diplom, poukázka na zakoupení dárku, květiny a dárková taška z krajského úřadu. Všem zástupci SKIP a krajského úřadu poděkovali za dosavadní aktivní práci a popřáli mnoho úspěchů do další práce a v osobním i pracovním životě.

 

V druhé části programu jsme se věnovali semináři Muzejní knihovny a jejich on-line zdroje.

Dopoledne jsme vyslechli přednášku PhDr. Štěpánky Běhalové – Muzejní knihovny, jejich služby včetně on-line zdrojů;  odpoledne Knihovna Jihočeského muzea a publikační činnost českobudějovických tiskáren – náměstkyně ředitele muzea Mgr. Helena Stejskalová.

Další přednášku na téma: Mezinárodní zkušenosti SKIP, IFLA…. Ing. Libuše Nivnická.

Setkání se zúčastnilo více jak 60 knihovnic a hostů.

 

 

Za knihovnami a zajímavostmi Olomoucka

 

Studijní cesta jihočeské regionální organizace SKIP v roce 2018 zamířila ve dnech 20. – 22. dubna na Olomoucko.

 V pátek jsme na cestě navštívil Městskou knihovnu Pelhřimov. Odpoledne jsme již byli přivítáni RNDr. Lenkou Pruckovou – ředitelkou Městské knihovny v Olomouci a její neutuchající energie a informace zaplavili všechny účastníky cesty. Na noc jsme byli ubytováni na koleji Univerzity Palackého.

V sobotu jsme navštívili Vědeckou knihovnu v Olomouci – její studovny a depozitáře…

Poté jsme navštívili Svatý kopeček u Olomouce, prošli se po ZOO a vrátili se zpět do města, kde v těchto dnech probíhal Olomoucký tvarůžkový festival. Festival spojený s ochutnávkou tvarůžkových specialit a regionálních piv.

V neděli jsme navštívili pamětihodnosti v okolí – hrad BOUZOV a na cestě zpět jsme ještě navštívili hrad PERNŠTEJN.

Studijní cesty se zúčastnilo 45 účastníků a načerpali jsme nové poznatky o knihovnách a jejich činnostech. Poznali jsme další část historie regionu, jejich přírodních a kulturních krás.

 

 

 

 

Literární Šumava 2018 – Hornoplánsko

 

 

Ve dnech 24. – 26. května 2018 se uskutečnil již 22. ročník semináře Literární Šumava, kterou pořádají střídavě regionální výbory jihočeských a plzeňských knihovníků. V roce 2018 byla organizace na Jihočeších a ti připravili pro účastníky opravdu bohatý program.

Sešli jsme se v rekreačním zařízení Vojenských lesů a statků Horní Planá na Olšině. Vlastně na okraji Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Je zde nedotčená příroda a krásné okolí.

Hned na začátek postihla část výpravy nepříjemnost. Vzhledem k výlukám na tratích od Plzně nestihli vlak do Hodňova, odkud bylo na ubytování, co by kamenem dohodil. Museli čekat na další spoj. Mezitím se na Olšině spustila bouře a přílivový liják, takže nešlo od vlaku dojít k rekreačnímu středisku. Vše jsme ale zvládli a kolegyně postupně osobními auty opozdilé účastnice dopravili na místo.

Program jsme s malým zpožděním posunuli a nikdo nebyl o nic ochuzen.

Zahájili jsme přednáškou o Historii místa- genius loci (přednášela R. Heřmánková), kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o území spravovaném podnikem Vojenské lesy a statky v Horní Plané, o jejich aktivitách, vzdělávání, hospodaření…

Následovalo představení knih Lipno krajina pod hladinou a Šumava krajina pod sněhem, které nám přiblížili a ještě doplnili bohatou fotodokumentací z míst, Muzeum Fotoateliér Seidel z Českého Krumlova (Ing. Petr Hudičák, Mgr. Zdena Mrázková MBA).

Celý čtvrteční program uzavřel Mgr. Martin Nechvíle přednáškou Středověké hrady na Českokrumlovsku.

V pátek jsme po snídani zahájili program přednáškou o knize z historie – 200. výročí Hořické pašijové hry (Bc. Ivo Janoušek) a přednáškou o životě a díle Adalberta Stiftera – spisovatele narozeného v Horní Plané (Lenka Hůlková).

Po obědě jsme odjeli do Hořic na Šumavě, kde jsme navštívili areál divadla pašijových her, prohlédli jsme si náměstí s rekonstruovanými kašnami a navštívili knihovnu městyse.

Odtud jsme přejeli do Horní Plané a navštívili jsme městskou knihovnu, Muzeum – rodný domek Adalberta Stiftera, pomník Adalberta Stiftera a prošli jsme parkem ke kapli na Dobré Vodě. Někteří navštívili i rozhlednu nad Horní Planou. Ale začalo opět pršet a po předešlých přívalových deštích byly cesty hodně rozbahněné, takže plánovaná cesta naučnou stezkou se neuskutečnila. Vrátili jsme se na ubytování. Podvečer nám všem zpříjemnil regionální výrobce dřevěných Šumavských holubiček (Ing. Pavel Sarauer). Je pokračovatelem stoleté rodinné tradice, tradičního řemesla.

V pátek jsme se vydali do Českého Krumlova, kde jsme navštívili městskou knihovnu, poté jsme pokračovali prohlídkou Českokrumlovských klášterů s komentovanou prohlídkou (Ing. Kateřina Slavíková).

Po obědě jsme byli účastníky představení Pašijové hry na nádvoří prelatury, kterou pro nás připravili amatérští herci ze Společnosti pro zachování Hořických Pašijových her.

Tímto byl uzavřen program letošní Literární Šumavy a příští rok na shledanou v plzeňském kraji.

 

 

 

 

 

 

 

Setkání knihovnických seniorů

 

Setkání knihovnických seniorů v roce 2018 pořádala ve dnech 26. – 28. června 2018 Jihočeská regionální organizace SKIP v Českém Krumlově. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově p. ředitelem Mgr. Martinem Nechvíle byl připraven pestrý program.

Účastníci setkání byli ubytováni v penzionu Rosa, již sehnat ubytování v jednom penzionu pro 40 osob a za přijatelnou cenu a v takto exponovaném termínu, je oříšek, který musel regionální výbor rozlousknout již rok předem a ubytování sehnat, domluvit cenu a rezervovat…

Následovala pečlivá příprava programu a domluva s přednášejícími, zamluvení exkurzí – prohlídek pamětihodností….

Po Velikonocích byla zveřejněna přihláška na toto setkání a to bylo již během 2 dnů obsazeno, měli jsme i 6 náhradníků.

S blížícím se termínem se část seniorů omlouvala, byli využiti i náhradníci a přesto byli ještě osloveni senioři z Jihočeského kraje pro doplnění stavu a využití objednaných noclehů. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda vše klapne. Nakonec se setkání seniorů zúčastnilo 38 účastníků a část programu s námi absolvovalo dalších 5 kolegyň.

Program setkání byl zahájen v Prokyšově sále u Městské knihovny v Českém Krumlově p. ředitelem Mgr. Martinem Nechvíle a předsedkyní JČ SKIP Ivanou Troupovou.

Po slavnostním zahájení následovala prohlídka městské knihovny, která sídlí v areálu Prelatury a prohlídka historických sálu v tomto areálu, které knihovna získala do své správy.

Po kratičké přestávce následovala přednáška Ing. Petra Hudičáka a Mgr. Zdeny Mrázkové MBA, kteří nám představili českokrumlovské Muzeum fotoateliér Seidel, seznámili s knihami fotografii, které vydali – Šumava; Krajina pod sněhem a Lipno; Krajina pod hladinou. Ve své prezentaci přiblížili fotografiemi Český Krumlov dříve (na poč. 20 století) a nyní….

Pak následovala večeře v restauraci Eggenberg, večerní program byl v režii manželů Bláhových a promítáních jejich videa z minulého setkání.

Další den ve středu jsme měli dopoledne na programu prohlídku Muzea fotoateliér Seidel a komentovanou prohlídku Ing. Kateřiny Slavíkové (manažerky klášterů) do nově opravených českokrumlovských klášterů – tzv. trojklášteří minoritů, klarisky a laických sester bekyní.

Po obědě následoval volný program pro účastníky a v 16 hodin jsme se sešli na komentovanou prohlídku středu města, kterou nás provázela Mgr. Marie Kalistová.

Večerním programem bylo krátké vystoupení souboru Krumlovští pištci - kteří nejen hrají na všechny druhy zobcových fléten, ale i v renesančních kostýmech tancují a zpěvem doplňují svá vystoupení.

Ve čtvrtek poslední den setkání, jsme odjeli za deště do  Kaplice, nově adaptovaných prostor kulturního domu pro Městskou knihovnu v Kaplici. Zde nás kolegyně přivítali krátkou prezentací o knihovně a vedoucí knihovny nás seznámila s úpravami prostor pro knihovnu a s jejím stěhováním…

Po malém občerstvení jsme odešli za velkého deště na prohlídku Galerie Krampus -  do rekonstruovaných sklepních prostor bývalého rožmberského pivovaru, kde je výstava démonického světa „Neživých“ tzv. Krampusů a Percht. Jsou zde vidět dokonale zpracované masky vyřezávané ze dřeva či kůže i originální Krampus odění a výbava. Součástí je i působivá portrétní galerie, fotografie z kaplických Krampus show a filmová ukázka, sestřih z Krampus běhů z minulých let….

Po obědě se již blížil závěr setkání. Odjeli jsem autobusem do Českých Budějovic a odtud se účastníci vydali na cestu ke svým domovům.

Doufáme, že se Setkání knihovnických seniorů vydařilo, přispělo k setkání bývalých kolegyň….. a i když nám počasí úplně nepřálo, tak jsme si ho jistě užili.

 

 • Malé podzimní setkání v Kaplici

Už po pětadvacáté se jihočeské knihovnice sešly v jedné z knihoven na Malém podzimním setkání. A jako tradičně se k nim přidaly návštěvnice z Prahy. Tentokrát byla jako místo setkání vybraná Městská knihovna Kaplice. Především proto, že se po letech přání a slibů a osmi stěhování konečně dočkala nových krásných prostor.

Zahájení bylo klasické, po uvítání předsedkyní jihočeského SKIPu Ivany Troupové byl za zvuku Smetanovy Vltavy předán prapor naší organizace vimperskými kolegyněmi a tento rok bude umístěn v Kaplici, odkud se příští rok přesune do další navštívené knihovny. Předsedkyně také předala místostarostovi města Kaplice cenu jihočeských knihovníků Librosaurus za přízeň, kterou město knihovně projevuje. Místostarosta nás přivítal ve městě i v knihovně a doufal, že se nám tam bude líbit. I on pochválil činnost knihovny. Po té jsme vyslechly přednášku pana Pavla Mörtla, místního amatérského historika o vzácných návštěvách města Kaplice.  Po přednášce jsme chvátaly do kostela sv. Petra a Pavla na koncert souboru Žestě 200. Nádherná atmosféra hudby v kouzelném prostředí. A abychom netrpěly hlady, honem na večeři. Kaplická cmunda byla hitem. Poté jsme přešly nově rekonstruované náměstí do galerie Krampus. Město Kaplice bylo první, které uspořádalo pochod těchto mystických bytostí. Aby to nebyla jen záležitost jednoho víkendu, město v upravených prostorách provozuje galerii, kde jsou masky vystaveny dlouhodobě. Jaké bylo překvapení kolegyň, když se ukázalo, že jedna z masek není figurina, ale živá. A co by to bylo za návštěvu města, kdybychom si ho pořádně neprošly. Takže rovnou z galerie jsme si to namířily na večerní procházku po městě se zasvěceným výkladem Magdaleny Špičákové. A potom ještě jednou do knihovny popovídat a spát.

Druhý den jsme opustily Kaplici a zamířily do nedalekých Nových Hradů. Terčino údolí je krásné a známé, počasí bylo také příjemné. Jen předcházející deště a bouřky trošku ztížily terén. Přesto procházka stála za to, všechny jsme obdivovaly vodopád, tvrz Cuknštejn, lázničky i park jako takový. Krásně opravený hrad v Nových Hradech byl další zastávkou. A protože knihovnice nejsou troškaři, prošly jsme si hned dvě trasy. No a co by to bylo za setkání bez příjemného posezení nad kávou a zákuskem. Předvedly se nejen kolegyně z Městské knihovny Kaplice, ale i cukrárna v Nových Hradech. Pětadvacáté malé podzimní setkání se vydařilo, počasí nám přálo a nezbývá se těšit na další. Snad letos v Milevsku.

 

 

 

 

 

 • Jihočeské

V roce 2018 se konala dvě setkání Klubka

Jarní setkání Klubka v Městské knihovně v Českém Krumlově

          V úterý 10. 4. 2018 se v oddělení pro děti Městské knihovny v Českém Krumlově sešly knihovnice z jiných knihoven našeho kraje, které pracují s dětmi a mládeží. Po informacích o různých akcích, které již proběhly nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti, přednášela Mgr. Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany o informační etice. Týká se to rovného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, různých typů šikany, kyberšikany apod. A. Budková na toto téma pravidelně přednáší středoškolákům. Na závěr setkání následovala prohlídka naší knihovny s výkladem pana ředitele Mgr. M. Nechvíle.

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ JIHOČESKÉHO KLUBKA 2017

            Podzimní Klubko se sešlo v JVK České Budějovice dne 23. listopadu 2018. První část byla věnována dění kolem Klubka. Celostátním akcím a informacím z regionu. Hlavním námětem setkání byla přednáška p. Zuzany Kupcové z Pelhřimova, která je lektorkou na JČU v Českých Budějovicích - Současná literatura pro nejmenší.

Paní lektorka je též učitelkou v mateřské škole a odtud má velké množství zkušeností s čtením pro nejmenší, výběrem literatury, zapojením dětí aktivně do práce s knihou…. Ukázala nám množství knih  se kterými pracuje s dětmi a doporučila i tituly o které mají děti zájem.

Seminář knihovníků – kronikářů

Dne 18. října 2018 uspořádala jihočeská regionální organizace SKIP ve spolupráci s Jihočeským muzeem seminář pro knihovníky, kteří jsou zároveň kronikáři obcí. Seminář s názvem Kronikáři a kronikářky na prahu roku 2019 jednak připomněl 100. výročí vzniku Československa a jednak účastníky seznámil se změnami, které souvisí s novou legislativou k ochraně osobních údajů. Na semináři vystoupili čtyři historici a archiváři, PhDr. Jiří Bartoň, Mgr. Helena Stejskalová, PhDr. Jiří Cukr a PhDr. Laděna Plucarová. Kromě změn souvisejících s ochranou osobních dat se účastníci dozvěděli také o uložení kronik, jejich digitalizaci a zpřístupňování veřejnosti.   Všech 27 účastníků odcházelo spokojených se seminářem i přívětivou atmosférou v Jihočeském muzeu.

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

 • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV)

 

 • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ JČ SKIP a SPOV

 

 

Společný seminář v Sudoměřicích u Bechyně

 

             Již 7. ročník společného semináře, který pořádal regionální výbor jihočeského SKIP a Spolek pro obnovu venkova Jižní Čechy se konal v Sudoměřicích u Bechyně ve dnech 12. a 13. července 2018. Seminář se konal na Farmě u lesa a celkem se nás sešlo 42 knihovníků, starostek a starostů obcí. Po úvodu starosty obce p. Stanislava Houdka a předsedkyně JČ SKIP Ivany Troupové již následoval pestrý program.

S programem letošního festivalu Tabook, s jeho historií a informacemi o něm vystoupila ředitelka Městské knihovny v Táboře Mgr. Eva Měřínská.

Další přednášející Bc. Eva Havlín knihovnice z Městské knihovny v Milevsku a ředitelka této knihovny Ing. Petra Bláhová, nám přiblížili akce pro nejmenší, které v knihovně připravují, a také jsme část takové lekce absolvovali.

Třetí přednáškou nám přiblížila knihovnice Dana Křížovská akce knihovny městyse Malšice. Většina knihovnic byla překvapená, co vše se v této knihovně děje, jaké akce se připravují. Knihovnice je neutuchající zdroj energie, nápadů a elánu….

Samozřejmě nechyběla ani prohlídka knihovny, obce, naučné stezky…

Hlavně, ale při neformálním besedování mezi knihovníky a starosty docházelo k výměně zkušeností, nápadů, navázání nových kontaktů, spolupráce….

Starostky a starostové měli část programu samostatně.

Doufáme, že i v příštím roce 2019 se v červenci sejdeme v některé obci Jihočeského kraje.

 

 

Knihovna roku 2018 – krajské kolo

 

            V jihočeské  krajské hodnotící komisi soutěže Vesnice roku  byla v tomto roce  komisařkou za SKIP Jiřina Kostková. Krajského kola soutěže se letos zúčastnilo 32 obcí. Nejlepší jihočeskou vesnicí byla vyhlášena Svatý Jan nad Malší (okres České Budějovice). Jihočeskou knihovnou roku se stala knihovna Bernartice (okres Písek), která byla již vyhodnocena podruhé.

Do celostátního kola soutěže Knihovna roku jsme nominovali Městskou knihovnu v Borovanech s vedoucí Magdalenou Hluštíkovou. Knihovnu navštívila soutěžní komise. Zástupci knihovny a města se zúčastnili na slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli v Klementinu v Národní knihovně ČR.

 

 

 

 

Sekce a kluby

 

·           Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků  (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven a Sekce dětských knihoven je Ivana Troupová.

 

 

Informace o činnosti

 

 • své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise BulletinSKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolkovákronika regionální organizace. Již máme 21 alb,které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme

 • < >, kde jsou informace o naší činnosti a akcích   https://jihoceskyskip.estranky.cz/

  JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2018:

 

 

Počátek roku 2018 :

Pokladna     6 105,-

Banka        56 308,-

celkem –    62 412,-  Kč       

 

Celkem příjmy –               414 645,-Kč      

 • členské příspěvky         101 850,- Kč               
 • účastnické poplatky      197 990,- Kč,
 •  dotace                          114 800,- Kč
 •  Úroky                                                 5,-Kč

 

 

Celkem výdaje:                  449 288,-  Kč       

 • odvod členských příspěvků                           72 090,- Kč
 • výdaje na akce SKIP                                   197 900,- Kč
 • výdaje na akce SKIP (dotace)                     114 800,- Kč  

celkem     384 790,- Kč

z příspěvků:         

 •  cestovné                                                              4 799,- Kč
 •  dohody (Klubko), účetnictví                               13 890,- Kč
 •  materiál                                                          21 226,- Kč         
 •  Jihočeský knihovník - ocenění, občerstvení        8 000,- Kč
 •  poplatky bance                                                        952,-Kč
 •  služby                                                                 13 631,-Kč 
 • Členský příspěvek SPOV                                   2 000,-Kč

celkem   64 498,- Kč

 

 

 

 

 

Hotovost na konci roku 2018 :   

 Pokladna – hotovost :       300,-Kč      (zaokrouhleno)

 Banka                           30 524,- Kč                

CELKEM:                     30 824,-Kč        

 

Utraceno více než bylo přijato. Byla použita rezerva z předchozích let. Použito na doplatky akcí – vstupy – zájezd a nakoupení „ plackovače“ (k zapůjčení pro knihovny).

 Bude provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 29. 1. 2019