Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 3. 2022

Zpráva o činnosti 2019-2021

Zpráva o činnosti regionální organizace 03

– SKIP Jižní Čechy za roky 2019 až 2021

 

Naše jihočeská regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků  (SKIP) má v současné době 92 individuálních členů a 75 institucionálních členů – knihoven.

 

Regionální výbor zvolený na minulé valné hromadě pracoval v počtu 9 členů.

Ve složení: předsedkyně - Ivana Troupová, hospodářka – Lidmila Švíková a další členky výboru – Irena Treybalová, Irena Plošková, Jiřina Kostková, Magdalena Hluštíková, Olga Šenoldová a Jana Pokorná a Martina Kornoušková. Každá z členek výboru zastupovala jeden z bývalých okresů Jihočeského kraje, což je výhodné k zajištění informovanosti členů spolku. Dále zajišťovaly určitý okruh činnosti – jsou členky Sekce veřejných knihoven, Klubu vysokoškolských knihovníků, organizují činnost Jihočeského klubka, spolupracují se Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského kraje, mají na starost webové stránky spolku, kroniky spolku, kontrolu a aktualizaci adresáře členů a elektronické konference členů, pracují v krajské komisi soutěže Vesnice roku ……

             Členky dozorčí komise zvolené na minulé valné hromadě byly – Marie Hejnová, Eva Jilečková a Miroslava Průchová.. Tato komise každoročně provedla kontrolu hospodaření Jč SKIPu, kontrolu dokladů a plnění placení členských příspěvků.

            Celkově se regionální výbor za celé období sešel 9x. Na svých jednáních reagoval na aktuální otázky k řešení – úkoly z Výkonného výboru SKIP a zabýval se přípravami jednotlivých regionálních akcí.

 

Realizace plánu činnosti v letech 2019–21

 

Každoročně naše JČ regionální organizace připravovala plán činnosti na daný rok. Zde jsme si určili priority naší organizace. V každém roce jsme uspořádali několik pravidelných vlastních akcí.

 

Jarní semináře a oceňování knihovníků

Pravidelně se na jaře snažíme setkávat na valné hromadě nebo semináři. V rámci těchto setkání oceňujeme ve spolupráci s JVK a Jihočeským krajem nominované knihovníky za jejich aktivitu.

V roce 2019 jsme se sešli na valné hromadě s odborným seminářem, kde byli oceněni tito knihovníci: PhDr Hana Týcová z Městské knihovny Písek, Jana Urazilová z Městské knihovny Kaplice, Vlasta Petrová z Městské knihovny Třeboň, Jana Malšovská z Městské knihovny Rudolfov a Michal Šimek z pobočky Vltava, JVK České Budějovice.

Na březen 2020 jsem měli naplánován další seminář. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci související výskytem koronaviru byl zrušen a ocenění odloženo. Nominace Moniky Šťovíčkové z Obecní knihovny Šindlovy Dvory, Jaroslavy Valtrové z Městské knihovny v Českém Krumlově, Lenky Havrdové z Městské knihovny Písek, Marcely Božovské z Městské knihovny Lomnice nad Lužnicí a Věry Samcové z Obecní knihovny v Řepici byly schváleny a k předání ocenění došlo nakonec individuálně neboť slavnostní předání nebylo možné. Konání akcí s větším počtem osob bylo zakázáno kvůli epidemii koronaviru.

 

Následující rok nebyla situace o nic lepší, takže pravidelný seminář nebyl uskutečněn a ocenění nominované Libuši Vontorové z Knihovny městyse Besednice bylo předáno na naší tradiční akci, Malém podzimním setkání v Českých Budějovicích. 

 

Další naší tradiční akcí JČ SKIP jsou studijní cesty po knihovnách, zajímavostech, pamětihodnostech, navštěvujeme památky naší republiky.

V roce 2019 jsme vyrazili za knihovnami a zajímavostmi středních Čech 2019. Pátek jsme zahájili exkurzemi v knihovnách. Centrum volnočasových aktivit spojený s knihovnou Dr. E. Biřického v Milíně bylo první zastávkou. Knihovna roku 2013 plná aktivit spojená s mateřským centrem a nízkoprahovým klubem, venkovním zážitkovým prostorem byla jasnou inspirací. Pokračovali jsme do Dobříše. Zdejší knihovna je také vyhlášená pořádáním akcí pro veřejnost, je to prostě „Fantastická knihovna“. Knihovna nemá nové prostory ani vybavení, ale umí s tím, co má, pracovat. Zajímavé prostředí, zajímavá výzdoba, skvělá podpora od paní ředitelky a přehršel zajímavých aktivit. Odpočinout jsme si zajeli do Strže, do Památníku Karla Čapka.

Druhý den ráno jsme se vraceli jsme se do Mníšku pod Brdy, na procházku městem, kolem zámku a naučnou stezku „Káji Maříka“ ke Skalce nad Mníškem. Někteří šli na prohlídku zámku. Dále nás čekali dva zřícené hrady, Žebrák a Točník. V neděli jsme vyrazili jsme na zámek Zbiroh, Cestou zpět jsme navštívili podruhé město Plasy - Centrum stavitelského dědictví.

Studijní cesta knihovníků v roce 2020 byla další akcí, která se neuskutečnila.  Měli jsme naplánováno Zlínsko, ale vzhledem k epidemiologickým opatřením nebylo možno na jaře zájezd uskutečnit. Tuto plánovanou cestu jsme uskutečnili nakonec až na podzim 2021. Po roce a půl odkládání, v nezvyklém podzimním termínu, se spoustou epidemiologických opatření jsme se vydali na další poznávací cestu na Zlínsko. První přestávku jsme naplánovali v Jihlavě. Navštívili jsme Městskou knihovnu, která sídlí v historických prostorách bývalého kláštera kousíček od náměstí.

Ve Zlíně nás čekali v Krajské knihovně Františka Bartoše, která sídlí v prostorách Baťova institutu společně s Muzeem jihovýchodní Moravy a Krajskou galerií výtvarného umění. Typicky Baťovská architektura, otevřené „tovární“ prostory zmodernizované pro krajskou knihovnu nás zaujali především rozlehlostí. Po prohlídce knihovny jsme se vypravili na nedaleký Baťův mrakodrap a jeho terasu, ze které je výhled na celé město. Poté jsme krátkou procházkou historickým centrem.

Druhý den ráno nás čekala další zlínská knihovna, knihovna Univerzity Tomáše Bati. Sídlí v nové budově navržené zlínskou rodačkou Evou Jiřičnou a je vidět, že je to opravdu moderní architektura. Studentům je v knihovně jistě dobře. Po knihovně jsme vyrazili do kopce navštívit památník Tomáše Bati, který na město zhlíží z vrchu. Zajímavě pojaté připomenutí nejznámější osobnosti města. Po obědě nás už čekala cesta do okolí po památkách. Nejprve nás čekal Svatý Hostýn, možná nejnavštěvovanější posvátné místo zdejšího kraje. Další zastávka byla ryze moderní, KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kdo neviděl, neuvěří, jak jdou ztvárnit zvířata z odpadovému materiálu. Cestou do Zlína jsme si ještě jednou připomněli jméno Tomáše Bati a navštívili lesní hřbitov.

V neděli ráno jsme vyrazili směrem k domovu. První zastávkou byl návštěva Živé vody, expozice sladkovodních ryb a archeoskanzen Modrá. Připomínka přírody kolem nás a dávné historie. A nemohli jsme minout asi nejvýznamnější křesťanskou památku Moravy, Velehrad. Odtud jsme namířili směrem k hradu Buchlov. V celé oblasti ale v tomto termínu probíhali hody, takže jsme potkávali mnoho místních v kroji. A ani náš autobus neminula „návštěva“ hodovníků s vínem, zpěvem a muzikou. A hrad Buchlov uprostřed Buchlovských vrchů a Chřibů s nádherným výhledem do krajiny byl už jen poslední tečkou velmi vydařené, netradiční podzimní cesty za knihovnami a pamětihodnostmi Zlínska.

Další naší tradiční regionální akci je seminář Literární Šumava, který připravujeme střídavě JČ a Plzeňský regionální výbor SKIPu za dotační podpory Ministerstva kultury.

V roce 2019 proběhlo již 23. setkání knihovníků jihočeského a plzeňského kraje, tentokrát s názvem Literární putování okolím Srní. Přes padesát účastníků ocenilo velmi pěkný a bohatý program tohoto setkání. Na programu byla pestrá nabídka aktivit – ve čtvrtek komentovaná procházka o historii Srní (té se dotklo několik přednášejících), autorské čtení z knihy Ing. Ivo Stehlíka – Šumava domovem. Další den jsme absolvovali instruktážní školu Nordic Walking při pěší túře k Hauswaldské kapli (Mgr. Marie Bicanová), interaktivní přednášku o šumavské flóře (botanička RNDr. Mgr. Zdenka Chocholouškova, Ph.D.), besedu s autory fotografických knih (Vltava, Vydra, Otava) o šumavských vodách (spisovatel Libor Chvojka, fotograf Jan Kavalec) a večer besedu o Karlu Klostermannovi (Václav Sklenář, Sdružení Karel Klostermann). Závěrečný den byl opět věnován turistice, návštěvě turistického centra Srní (výběh s vlky, naučná stezka).

 

Literární Šumavu 2020 pořádala  Jihočeská regionální organizace. Uskutečnění této akce bylo také poznamenáno opatřeními a zákazy v důsledku pandemie. Z tradičního květnového termínu byla přesunuta na polovinu září. Samozřejmě to obnášelo komplikace s organizací, ale vše se podařilo vyřešit. Zázemí jsme našli v penzionu U Kukačků  na Pihlově u Horní Plané. Uspořádali jsme přednášky – Pohled do minulosti (projekce filmů z Regionálního muzea v Českém Krumlově), Schwarzenberský kanál, Historie místa Seidlovým pohledem (fotografie Muzea fotoateliér Seidel z Českého Krumlova), Po stopách archeologických památek Lipenska….

Druhý den jsme měli celodenní putování po zajímavostech místa – Jelení Vrchy, Schwarzenberský plavební kanál, Rosenauerova kaple, Pření Zvonková, Zvonková kostel a fara, kde je muzeum spisovatele Johannese Urzidila… Navečer jsme putování zakončili plavbou parníkem po Lipenském jezeře a zpět jsme došli po cyklostezce podél jezera na ubytování.

V sobotu jsme po snídani odjeli do Českého Krumlova, kde jsme navštívili grafitový důl (na přenáškách jsme se seznámili s místy, kde se dříve těžilo…). Všichni účastníci vyfasovali gumáky, pláště a svítilny a vyrazili vláčkem do dolu. Část prohlídky byla i pěší.

 

V roce 2021 se Literární Šumava, tentokrát pohádková, organizovaná plzeňským regionem také posouvala na podzimní termín. Akce se konala v Úborsku u Nýrska. 

Hned první den jsme se setkali se spisovatelem Hynkem Klimkem a jeho příběhy o strašidlech, vílách a čertech; spisovatelem Josefem Peckou a jeho pohádkovou Šumavou, se Zdeňkem Zajíčkem, principálem Muzea strašidel v Plzni. Další den jsme vyrazili do Nýrska na návštěvu Městské knihovny a Muzea královského hvozdu v Nýrsku; poslechli si přednášku archiváře Jana Jiráka z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech o místních tradicích v pohostinství a navštívili tvrz a Muzeum šumavského pivovarnictví v Dešenicích; poté Hamry a Hojsovu Stráž, večer nás čekalo setkání s Kamilem Pešťákem, plzeňským hudebníkem a spisovatelem a jeho přáteli. V sobotu jsme vyrazili až za hranice do německého Lambachu a pohádkového zámku, a přes Železnou Rudu a její Městskou knihovnu a kostel P. Marie Pomocné z Hvězdy jsme se vrátili zpět do Úborska.

 

Další pravidelnou akcí jsou Malá podzimní setkání, která jsou podporována granty z programu Knihovna 21. století z MK ČR

Malé podzimní setkání se konalo již po šestadvacáté v Městské knihovně v Milevsku 6. – 7. září 2019. Dvacet dva účastníků z knihoven Jihočeského kraje přivítala ředitelka knihovny Ing. Petra Bláhová a místostarosta města. Po slavnostním zahájení a předání praporu od Městské knihovny v Kaplici, odměnila předsedkyně  JČ  SKIP cenou Librosaurus, nejlepšího čtenáře a podporovatele knihovny v Milevsku, pana Jana  Švejdu a metodičku knihovny paní Helenu Smrtovou. Následovala prohlídka celé knihovny a pak rozdělení na 2 skupiny, které se účastnily vzdělávacích lekcí pro 1. a 2. stupeň základních škol. Lekce byly zajímavé a inspirativní pro všechny kolegyně a kolegy. Pro menší děti byla připravena lekce o bájích a pro starší děti o tom, jak vnímat a přijímat děti s handicapem, k tomu se použila vydávaná současná dětská literatura. Po obědě jsme pokračovali v připraveném programu setkání, přednáškou spisovatelky a kolegyně knihovnice Olgy Černé. Představila nám své knihy, které vydala a na kterých spolupracovala s nakladatelstvím Baobab. Podvečerní zajímavá přednáška se nesla v duchu „terapeutického sezení“ s paní Evou Hulešovou, která hovořila o vztazích mezi kolegy, ale i partnery, o životních úskalích a změnách. Pořádá v tomto oboru i kurzy.  V průběhu dne bylo možné si vyzkoušet únikovou hru na půdě pod střechou knihovny. Večerní posezení se spisovatelem Vladimírem Šindelářem nás zavedlo do středověku, ke středověkým trestům a skutečným případům z Jihočeského kraje. Druhý den, jsme se sešli v Muzeu milevských maškar, maškarní průvody mají ve městě dlouhodobou tradici a zúčastňují stovky masek. Poté jsme se přemístili k nejstaršímu jihočeskému premonstrátskému klášteru. Celý areál milevského kláštera, stejně jako klášterní bazilika Navštívení Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jiljí jsou zapsány na seznamu kulturních památek píseckého okresu. Po prohlídce jsme poobědvali a pomalu jsme se rozjížděli k domovům.

 

Rok 2020 celému světu zůstane v paměti jako rok koronavirové pandemie, karantén a omezení veřejného života. Přes všechny tyto komplikace se nám v Písku se podařilo uskutečnil ve dnech 4. a 5. září už 27. ročník Malého podzimního setkání jihočeských knihovníků a jejich příznivců. Městská knihovna Písek se stala v roce 2019 Městskou knihovnou roku, sídlí v krásně rekonstruované budově bývalé školy a rozšířila svou činnost mimo knihovnické služby i o širokou škálu kulturních a vzdělávacích aktivit. Stala se tak skutečným Centrem vzdělávání ve městě. Pořady dětského oddělení knihovny mají dobrý zvuk, proto bylo Malé podzimní setkání po přivítání ředitelem zahájeno ukázkou lekce pro základní školy v podání Lucie Hrdličkové. Po obědě jsme navštívili dětskou galerii Sladovna, která v několika patrech nabízí výstavy, herny, tvořivé dílny a různé aktivity pro děti, školy, rodiny apod. Rozhodně to byla inspirativní návštěva. Poté jsme se vrátili do knihovny a prošli si všechny její prostory. Knihovna je rozlehlá, krásně nově vybavená a nabízí spoustu zákoutí pro chvilku s knihou, pro setkávání, popovídání či aktivní trávení volného času. Večer pokračoval návštěvou další kulturní instituce v Písku. Šli jsme do divadla Pod čarou na představení O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát o tom, jak v Písku v roce 1918 vyhlásili republiku o dva týdny dříve. Mezi herci byla i jedna členka jihočeského SKIPu a knihovnice Městské knihovny Písek, Jana Pokorná. Druhý den se nám věnoval historik, ředitel Prácheňského muzea a velký příznivec knihoven Jiří Prášek. Právem dostal ocenění jihočeského Librosaura. Přivítal nás v písecké knihovně, stručně pověděl něco o městě Písku a potom už jsme šli procházkou městem se zastávkami věnovanými muzeu, literární nebo filmové historii a mnoha zajímavým obyvatelům Písku. Procházka skončila návštěvou domu Adolfa Heyduka, který je proměněn v jeho památník a je součástí Prácheňského muzea.

 

Rok 2021 pokračovala koronavirová pandemie, (nemocnost, karantény) a omezení veřejného života. Přes všechny tyto komplikace se v Českých Budějovicích se podařilo uskutečnil ve dnech 10. a 11. září 2021.  už 28. ročník Malého podzimního setkání jihočeských knihovníků a jejich příznivců. Jihočeská vědecká knihovna se stala naším hostitelem, také proto, že byla otevřena přístavba knihovny v ulici Lidická, kterou jsme měli možnost si prohlédnout. Předali jsme ocenění Jihočeské knihovnice roku 2020 Libušce Vontorové z Knihovny městyse Besednice. Další na programu byl seminář Filozofie pro děti, přenáška Díla nedostupná na trhu (DNNT), prohlídka knihovny. Navečer jsme měli procházku centrem Českých Budějovic, výstup na Černou věž… Druhý den jsme městskou dopravou přejeli do Městské knihovny v Rudolfově, kde jsme si prohlédli nově uspořádanou knihovnu, které sídlí v Hornickém muzeu, přednáška o historii a místních rodácích Rudolfova. Poté jsme prošli Naučnou stezku Kolem hornického města. 

Další již pro nás celkem tradiční akcí je spolupráce s JČ SPOV (Spolkem pro obnovu venkova).

Náš regionální výbor pořádá společně s JČ SPOV (Spolkem pro obnovu venkova) semináře pro starosty a knihovníky malých knihoven. Jsme jediný regionální výbor, který takto dlouhodobě spolupracuje se starosty  a SPOV v celé České republice. Za to patří dík člence našeho výboru Jiřině Kostkové z Kaplice, která je i členkou předsednictva SPOV.

Již osmé společné setkání členů JČ SKIP a členů jihočeského SPOV se konalo tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí ve dnech 11. a 12. července 2019. Po krátkém úvodním zahájení akce starostou městyse Karlem Matějkou a předsedkyní JČ SKIP, jsme zahájili hned úvodní přednáškou – Knihovna a lokální historie (Lidmila Švíková z JVK České Budějovice). Další přednáškou Šumava domovem (Ivo Stehlík – spisovatel a nakladatel), jsme se seznámili s touto knihou, a jak vznikala… O festivalu Šumava litera (Martin Sichinger) jsme se dozvěděli z další přednášky a knihovnice byly požádány i o spolupráci při propagaci a zjišťování nejčtenějších knih s tematikou Šumavy. Poslední přednáškou v pátek bylo Šumavské povídání, aneb co v kronikách nenajdete (Jaroslav Pulkrábek). Večer pokračoval neformální besedou se starosty. V sobotu jsme se věnovali historii i současnosti městyse, prohlídce knihovny, procházce po okolí a výměně zkušeností z práce knihovnic v malých obcích. Starostové a starostky se zabývali problematikou, která trápí jejich obce, a vyměňovali si zkušenosti. Celkem se nás zúčastnilo 34 knihovnic a starostů.

 

Další společné setkání starostů a knihovníků bylo naplánováno na červenec 2020 do Jarošova nad Nežárkou, ale vzhledem k situaci s pandemií byl nakonec odvolán. Tento seminář se uskutečnil v září s názvem Komenského škola hrou ve škole i v knihovně. Na programu jsme měli seznámení s aktivitami knihoven pro návštěvníky od nejmenších po seniory: Knihožroutem od malička (MěK Milevsko), Vzdělávejme společně (MěK Prachatice), Trénování paměti – hrátky s pamětí v každém věku (Pravdova knihovna Jarošov n. Nežárkou, Obecní knihovna Benešov nad Černou), Knihovnické aktivity fungují online (JVK ČB) a představení metodického materiálu Knihovna v obci. Večer jsme měli neformální diskusi se starosty a knihovnicemi. Druhý den jsme se prošli po obci včetně seznámení s historií a současností Jarošova nad Nežárkou a navštívili místní soukromou mlékárnu. Po poledni jsme setkání ukončili.

 

Informace o práci Jihočeského Klubka – sekce dětských knihoven v letech 2019–2021

 

Jihočeské Klubko v roce 2019

Jarní setkání Klubka - 3. 4. 2019 se uskutečnilo setkání Jihočeského Klubka v Jihočeské vědecké knihovně – v přednáškovém sále – na programu jsme měli informace o dění v klubku a  přednášku na téma komiks. Na začátek jsme se informovali o dění v Klubku, které celostátní akce nás čekají, co si připravíme pro sebe v nadcházejícím období. Přednášku Průlet světem komiksu vedla Michaela Pexová – (specialistka komunikace nakladatelství CREW), která nás seznámila s historií komiksu, druhy komiksů, předvedla různé ukázky. Seznámila nás s vycházejícími tituly u nás, s jejich oblíbeností, přiblížila nebo nastínila i obsah. Celkem se zúčastnilo 18 knihovnic.

Jihočeské Klubko v roce 2020 mělo naplánované 2 vzdělávací akce, ale vzhledem k omezením se nakonec neuskutečnily. Při Malém podzimním setkání jsme měli ukázkovou lekci pro základní školy na téma poezie, která zaujala přítomné členky klubka a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

 

Jihočeské Klubko v roce 2021 mělo naplánované opět 2 vzdělávací akce, ale vzhledem k omezením se nakonec neuskutečnily. Při Malém podzimním setkání jsme měli ukázkovou lekci pro dětská oddělení na téma Filozofie pro děti, která zaujala přítomné členky klubka, a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

Další začínající spoluprací je pořádání seminářů pro knihovníky – kronikáře. Svaz knihovníků a informačních pracovníků JČ, Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni uspořádali seminář s názvem Kronikářka – kronikář obce a knihovník, který se konal dne 5. 11. 2019 v Třeboni v budově Státního oblastního archivu. Sérii přednášek doplnila komentovaná prohlídka nově rekonstruovaných prostor SOA Třeboň. Zúčastnilo se ho 53 účastníků. V roce 2020 a 2021 byli naplánované další semináře, ale vzhledem k pandemii nebylo možné je uskutečnit.

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

I v letech 2019–2021 Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje.

Podílela se

  • na propagaci činnosti knihoven regionu
  • zástupkyně SKIPu se zúčastňovaly Valné hromady jihočeského SPOV
  • regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajských kol soutěže Vesnice roku a Jihočeské knihovny roku, členkou komise byla J. Kostková. I tady se v roce 2020 a 2021 neuskutečnila soutěž, ale členky výboru se podílely na výběru knihovny nominované do soutěže Knihovna roku. V roce 2019 byla nominována Obecní knihovna Kamenný Újezd (ze soutěže Vesnice roku), v roce 2020 Obecní knihovna Vacov a v roce 2021 Knihovna městyse Malšice.

Informace o činnosti

 

  • o své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 24 alb, které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme
  • pravidelně aktualizujeme své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích https://jihoceskyskip.estranky.cz/

 

  • JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

Ve výroční zprávě byli použity jednotlivé články, které zpracovaly Ivana Troupová a kolegyně Lidmila Švíková   a zprávy z našeho webu. Tímto děkuji za jejich použití.

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne: 23.3.2022