Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 3. 2021

Zpráva o činnosti regionální organizace 03 – SKIP Jižní Čechy za rok 2020

 

 

 

Počet členů  :         individuálních                                       93     

                              institucionálních                                    74

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                              9

dozorčí komise                                                   3

Počet zasedání                                                   2                      

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2020

 

  V roce 2020 jsme žádali o 2 granty z MK ČR v rámci SKIP na vzdělávací akce pro náš region: Literární Šumava-Lipensko a  Malé podzimní setkání v Písku. Tyto akce byli grantem podpořeny.

          Celá činnost organizace byla utlumena vzhledem k protiepidemiologickým opatřením proti covidu-19 – nemožnost shromažďování, uzavírání knihoven a z toho plynoucí nemožnost uspořádání akcí.

Na březen 2020 jsem měli naplánováno vyhodnocení aktivních knihovnic za rok 2019  a udělení titulu Jihočeský knihovník 2019. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci související s prokázáním výskytu koronaviru bylo ocenění odloženo. Nominace Moniky Šťovíčkové z Obecní knihovny Šindlovy Dvory, Jaroslavy Valtrové z Městské knihovny v Českém Krumlově, Lenky Havrdové z Městské knihovny Písek, Marcely Božovské z Městské knihovny Lomnice nad Lužnicí a Věry Samcové z Obecní knihovny v Řepici byly schváleny a k předání ocenění mělo dojít na podzim.

Nakonec tato akce musela být odvolána pro nemožnost konání akcí již nebyla uskutečněna.

Pamětní listy a malá ocenění nakonec byla předána knihovnicím individuálně ke konci roku 2020.

Další akcí , která se neuskutečnila byl pravidelný zájez po knihovnách. Měli jsme naplánováno Zlínsko, ale pro opatření nebylo možno na jaře zájezd uskutečnit.

 

Literární Šumava 2020 – pořádala  Jihočeská regionální organizace.

Uskutečnění této akce bylo také poznamenáno opatřeními a zákazy v důsledku pandemie.

 Z květnového termínu, kdy nebylo možno vyjíždět a ubytovávat se v hotelích. Jsme přesunuli akci na termín 17. – 19. Září 2020. S tím bylo spojené, ale nové shánění ubytování, stravování, přednášejících atd.

Nakonec se akce v tomto termínu uskutečnila i když bylo méně účastníků – 32 ubytovaných a dalších 10 z regionu , kteří se zúčastňovali přednášek a doprovodného programu.

Celá příprava teda probíhala nadvakrát. Na podzimní termín byl problém i sehnat ubytování ve stejné lokalitě, a tak jsme se posunuli z původní Černé v Pošumaví do penzionu na Pihlov u Horní Plané.

V penzionu U Kukačků jsme celý seminář zahájili a uspořádali i přednášky – Pohled do minulosti (projekce filmů z Regionálního muzea v Českém Krumlově), Schwarzenberský kanál, Historie místa Seidlovým pohledem (fotografie Muzea fotoateliér Seidel z Českého Krumlova), Po stopách archeologických památek Lipenska….

Druhý den jsme měli celodenní putování po zajímavostech místa – Jelení Vrchy, Schwarzenberský plavební kanál, Rosenauerova kaple, Pření Zvonková, Zvonková kostel a fara, kde je muzeum spisovatele Johannese Urzidila…

Navečer jsme putování zakončili plavbou parníkem po Lipenském jezeře a zpět jsme došli po cyklostezce podél jezera na ubytování. Večer jsme zakončili přátelskými debatami, výměnou zkušeností a informacemi ze svých regionů.

 V sobotu jsme po snídani odjeli do Českého Krumlova, kde jsme navštívili grafitový důl (na přenáškách jsme se seznámili s místy, kde se dříve těžilo…). Všichni účastníci vyfasovali gumáky, pláště a svítilny a vyrazili vláčkem do dolu. Část prohlídky byla i pěší. Všem se líbilo i když nás bylo méně. Příští rok zase do Plzeňského kraje…

 

 

Malé podzimní setkání v Písku

Rok 2020 celému světu zůstane v paměti jako rok koronavirové pandemie, lockdownů, karantén a omezení veřejného života. Přes všechny tyto komplikace se v Písku se nám podařilo uskutečnil ve dnech 4. a 5. září už 27. ročník Malého podzimního setkání jihočeských knihovníků a jejich příznivců. Městská knihovna Písek se stala v roce 2019 Městskou knihovnou roku, sídlí v krásně rekonstruované budově bývalé školy a rozšířila svou činnost mimo knihovnické služby i o širokou škálu kulturních a vzdělávacích aktivit. Stala se tak skutečným Centrem vzdělávání ve městě. Pořady dětského oddělení knihovny mají dobrý zvuk, proto bylo Malé podzimní setkání po přivítání ředitelem zahájeno ukázkou lekce pro základní školy v podání Lucie Hrdličkové.

Písek má nejen skvělou knihovnu, ale je i městem, ve kterém působí mnoho dalších vyhlášených kulturních organizací. Po obědě jsme navštívili dětskou galerii Sladovna, která v několika patrech nabízí výstavy, herny, tvořivé dílny a různé aktivity pro děti, školy, rodiny apod. Rozhodně to byla inspirativní návštěva. Poté jsme se vrátili do knihovny a prošli si všechny její prostory. Knihovna je rozlehlá, krásně nově vybavená a nabízí spoustu zákoutí pro chvilku s knihou, pro setkávání, popovídání či aktivní trávení volného času. Jen knihovníci se nám v ní občas trošku ztráceli.

Večer pokračoval návštěvou další kulturní instituce v Písku. Šli jsme do divadla Pod čarou na představení O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát o tom, jak v Písku v roce 1918 vyhlásili republiku o dva týdny dříve. Mezi herci byla i jedna členka jihočeského SKIPu a knihovnice Městské knihovny Písek, Jana Pokorná. Po divadle jsme zůstali sedět a povídat a užívat si podvečerního Písku, krásné energie divadla a vzájemné výměny zkušeností.

Druhý den se nám věnoval historik, ředitel Prácheňského muzea a velký příznivec knihoven Jiří Prášek. Právem dostal ocenění jihočeského Librosaura. Přivítal nás v písecké knihovně, stručně pověděl něco o městě Písku a potom už jsme šli procházkou městem se zastávkami věnovanými muzeu, literární nebo filmové historii a mnoha zajímavým obyvatelům Písku. Procházka skončila návštěvou domu Adolfa Heyduka, který je proměněn v jeho památník a je součástí Prácheňského muzea.

 

Jihočeské Klubko v roce 2020

Jihočeské klubko jsme měli naplánované 2 vzdělávací akce, ale vzhledem k omezením se nakonec neuskutečnili.

Při Malém podzimním setkání – jsem měli ukázkovou lekci pro základní školy na téma poezie, která zaujala přítomné členky klubka a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

Spolupráce s jinými organizacemi

 

Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

  • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) 

 

  • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ JČ SKIP a SPOV

 

Společné setkání starostů a knihovníků bylo naplánováno na červenec 2020 do Jarošova nad Nežárkou, ale vzhledem k situaci byl nakonec odvolán. Pokud to situace dovolí budeme v těchto seminářích v roce 2021 pokračovat

 

 

Knihovna roku 2020 – krajské kolo

Také akce Knihovna roku Jihočeského kraje , která je součástí soutěže Vesnice roku byla odvolána, a tak byli vybrány  vytipovány knihovny k tomuto ocenění. Byla ustanovena komise z členek regionálního výboru a  metodičky JVK České Budějovic.

Ocenění získala Obecní knihovna Vacov. Byla nominována na ocenění do celostátního kola.
 

Sekce a kluby

 

·           Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků  (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven a Sekce dětských knihoven je Ivana Troupová.

 

Informace o činnosti

 

  • své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin  SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 23  alb,  které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme
  • pravidelně  aktualizujeme  své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích       https://jihoceskyskip.estranky.cz/

 

  • JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2020:

Počátek:

Banka                                                                                14 350 Kč

Pokladna                                                                                     7

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                                             110 200

Účastnické poplatky                                                               62 940

Dotace         (granty na akce)                                                 68 351

Úroky                                                                                             4

 

Výdaje:

Dotace         (na akce LŠ a MPS)                                          68 351

Akce SKIP- účastnické poplatky

 (Literární Šumava a Malé podzimní setkání)                         62 940

         

Odvod členských příspěvků                                                   66 120

 

Materiál                                                                                10 168

Služby                                                                                  10 831

Nákup softwaru (KELOC,Estranky)                                          1 852

Poplatky bance                                                                         975

 

Konečný stav:

Banka                                                                                 32 745

Pokladna                                                                               3 435

 

Bude provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 25.1.2021