Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 3. 2022

Zpráva o činnosti regionální organizace 03 – SKIP Jižní Čechy za rok 2021

 

 

Počet členů  :         individuálních                                       92     

                              institucionálních                                    75

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                              9

dozorčí komise                                                   3

Počet zasedání                                                   2                      

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2021

 

  V roce 2020 jsme žádali o 1 grant z MK ČR v rámci SKIP na vzdělávací akce pro náš region: Malé podzimní setkání v Českých Budějovicích. Tato akce byli grantem podpořena.

          Celá činnost organizace byla utlumena vzhledem k protiepidemiologickým opatřením proti covidu-19 – nemožnost shromažďování, uzavírání knihoven a z toho plynoucí nemožnost uspořádání akcí.

Na březen 2021 jsem měli naplánováno vyhodnocení aktivních knihovnic za rok 2020  a udělení titulu Jihočeský knihovník 2020. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci související s prokázáním výskytu koronaviru bylo ocenění odloženo. Předání se uskutečnilo na naší akci Malé podzimní setkání v Českých Budějovicích.

Další akcí, která se neuskutečnila v pravidelném termínu byl zájezd po knihovnách. Měli jsme naplánováno Zlínsko a uskutečnilo se až v podzimním termínu v říjnu 2021.

 

 

Literární Šumava 2021 – pořádala  Plzeňská regionální organizace.

Zúčastnili jsme se partnerské akce. Akce se konala v Úborsku u Klatov v  termínu 30.9. - 2. 10. 2021. Uskutečnění této akce bylo také poznamenáno opatřeními a zákazy v důsledku pandemie.

 

Malé podzimní setkání v Českých Budějovicích.

Rok 2021 pokračovala  koronavirová pandemie, (nemocnost, karantény) a omezení veřejného života. Přes všechny tyto komplikace se v Českých Budějovicích se  podařilo uskutečnil ve dnech 10. a 11. Září 2021.  už 28. ročník Malého podzimního setkání jihočeských knihovníků a jejich příznivců. Jihočeská vědecká knihovna se stala naším hostitelem, také proto, že byla otevřena přístavba knihovny v ulici Lidická, kterou jsme měli možnost si prohlédnout.

Na programu jsme měli také již tradiční předání spolkového praporu z knihovny v Písku do českobudějovické knihovny, kde bude celý rok až do dalšího setkání. Dalším bodem bylo ocenění Jihočeské knihovnice roku 2020. Nominována byla knihovnice Libuška Vontorová z Knihovny městyse Besednice.

Tato knihovnice mimo pravidelnou výpůjční činnost knihovny, kterou má 2x v týdnu,  funguje v knihovně i malé informační centrum. Prodává zde turistické známky, vizitky, pohledy a jiné propagační materiály. Pořádá řadu akcí pro své návštěvníky ze všech věkových kategorií. Například různé cestovatelské besedy, besedy s historikem o lokální historii, se spisovateli, pořádá tvůrčí díly, trénování paměti apod.

Pro děti pravidelně zajišťuje besedy se spisovateli, Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře…

 

 Další na programu byl seminář Filozofie pro děti, přenáška Díla nedostupná na trhu (DNNT), prohlídka knihovny.Navečer jsme  měli procházku centrem Českých Budějovic, výstup na Černou věž…

Druhý den jsem městskou dopravou přejeli sdo Městské knihovny v Rudolfově, kde jsme si prohlédli nově uspořádanou knihovnu, které sídlí v Hornickém muzeu, přednáška o historii a místních rodácích Rudolfova. Poté jsme prošli Naučnou stezku Kolem hornického města.

Po projití stezky jsme městskou dopravou odjeli do Českých Budějovic a setkání jsme ukončili.

 

Studijní cesta v roce 2021

Za knihovnami a zajímavostmi Zlínska 

 

(ve dnech 15. až 17. října 2021)

Po roce a půl odkládání, v nezvyklém podzimním termínu, se spoustou epidemiologických opatření se jihočeští knihovníci a jejich přátelé vydali na další poznávací cestu na Zlínsko. Cesta je tam dlouhá, tak jsme naplánovali přestávku v Jihlavě. Kromě oběda jsme tam stačili navštívit i moc pěknou Městskou knihovnu, která sídlí v historických prostorách bývalého kláštera kousíček od náměstí. Prostory jsou historické, ale vybavení a služby knihovny jsou moderní a „trendy“, včetně tématu udržitelnosti. Občerstvili jsme duch a tělo a pokračovali v cestě do Zlína, města spojeného s Tomášem Baťou. Jeho jméno se prolíná celým městem, všemi institucemi, památníky, budovami, ať jsme se podívali kamkoliv, jméno Baťa na nás vždy vykouklo. Ve Zlíně nás čekali v Krajské knihovně Františka Bartoše, která sídlí v prostorách Baťova institutu 14/15 společně s Muzeem jihovýchodní Moravy a Krajskou galerií výtvarného umění. Typicky Baťovská architektura, otevřené „tovární“ prostory zmodernizované pro krajskou knihovnu nás zaujali především rozlehlostí. Někteří vzpomínali na minulou návštěvu Zlína v roce 2003, kdy knihovna sídlila v budově u parku a zoufale potřebovala víc místa. A dočkala se. Je moderní, otevřenou, volně přístupnou knihovnou, kde se čtenáři mohou cítit dobře a uvolněně. Po prohlídce knihovny jsme se vypravili na nedaleký Baťův mrakodrap a jeho terasu, ze které je výhled na celé město. Poté jsme krátkou procházkou historickým centrem došli na ubytování.

Druhý den ráno nás čekala další zlínská knihovna, knihovna Univerzity Tomáše Bati. Sídlí v nové budově navržené zlínskou rodačkou Evou Jiřičnou a je vidět, že je to opravdu moderní architektura. Studentům je v knihovně jistě dobře. Jen prostory pro zaměstnance v suterénu nás trošku zarazily. Asi mají být zaměstnanci především v prostorech pro uživatele, ne schovaní v kanceláři. Po knihovně jsme vyrazili do kopce navštívit památník Tomáše Bati, který na město zhlíží z vrchu. Zajímavě pojaté připomenutí nejznámější osobnosti města. Po obědě nás už čekala cesta do okolí po památkách. Nejprve nás čekal Svatý Hostýn, možná nejnavštěvovanější posvátné místo zdejšího kraje s bazilikou minor Nanebevzetí Panny Marie, dvěma křížovými cestami (jedna od architekta Dušana Jurkoviče) a dalšími pomníky a zastaveními. V krásném slunečném počasí s barevnými podzimními stromy místo k rozjímání, odpočinku i výhledy do daleka. Další zastávka byla ryze moderní, KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kdo neviděl, neuvěří, jak jdou ztvárnit zvířata z odpadovému materiálu. Určitě stojí za návštěvu, i mužští návštěvníci si to užili. Cestou do Zlína jsme si ještě jednou připomněli jméno Tomáše Bati a navštívili lesní hřbitov.

V neděli ráno jsme vyrazili směrem k domovu. První zastávkou byl návštěva Živé vody, expozice sladkovodních ryb a archeoskanzen Modrá. Připomínka přírody kolem nás a dávné historie. A nemohli jsme minout asi nejvýznamnější křesťanskou památku Moravy, Velehrad. Odtud jsme namířili směrem k hradu Buchlov. V celé oblasti ale v tomto termínu probíhali hody, takže jsme potkávali mnoho místních v kroji. A ani náš autobus neminula „návštěva“ hodovníků s vínem, zpěvem a muzikou. Velmi příjemná neplánovaná zastávka. A hrad Buchlov uprostřed Buchlovských vrchů a Chřibů s nádherným výhledem do krajiny byl už jen poslední tečkou velmi vydařené, netradiční podzimní cesty za knihovnami a pamětihodnostmi Zlínska.

 

 

Jihočeské Klubko v roce 2021

Jihočeské klubko jsme měli naplánované 2 vzdělávací akce, ale vzhledem k omezením se nakonec neuskutečnili.

Při Malém podzimním setkání – jsme měli ukázkovou lekci pro dětská oddělení na téma Filozofie pro děti, která zaujala přítomné členky klubka, a sbíraly zkušenosti ke konání takových besed.

Spolupráce s jinými organizacemi

 

Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

  • Jiřina Kostková je členkou předsednictva Spolku pro obnovu venkova (SPOV) 

 

  • Spolek pro obnovu venkova – Jiřina Kostková se pravidelně zúčastňuje jednání, kde propaguje činnost knihoven. V tomto roce zastupovala také SPOV v krajském kole v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.

 

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ JČ SKIP a SPOV

 

Společné setkání starostů a knihovníků bylo naplánováno na červenec 2020 do Jarošova nad Nežárkou, ale vzhledem k situaci byl nakonec odvolán a uskutečnili jsme ho v roce 2021 ve dnech 2. a 3. září 2021 pod názvem Komenského škola hrou ve škole i v knihovně.

Na programu jsme měli přednášky - Knihožroutem od malička (MěK Milevsko), Vzdělávejme společně (MěK Prachatice), Trénování paměti – hrátky s pamětí v každém věku (Pravdova knihovna Jarošov n. Nežárkou, Obecní knihovna Benešov nad Černou), Knihovnické aktivity fungují online (JVK ČB), Knihovna v obci - metodický materiál (JVK ČB). Večer jsme měli neformální diskusi se starosty a knihovnicemi.

Druhý den, procházkou po obci historie a současnost Jarošova nad Nežárkou, MAS - možnost financování vybavení malých knihoven, návštěva soukromé mlékárny a představení jejich výrobků.

Po poledni jsme setkání ukončili a spěchali na spojení na cestu domů.

 

Knihovna roku 2021 – krajské kolo

Také akce Knihovna roku Jihočeského kraje , která je součástí soutěže Vesnice roku byla odvolána, a tak byli vybrány  a vytipovány knihovny k tomuto ocenění. Byla ustanovena komise z členek regionálního výboru a  metodičky JVK České Budějovic. Byla nominována Knihovna městyse Malčice na ocenění do celostátního kola.

Sekce a kluby

 

·           Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků  (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven a Sekce dětských knihoven je Ivana Troupová.

 

Informace o činnosti

 

  • své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin  SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 24  alb,  které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme
  • pravidelně  aktualizujeme  své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích       https://jihoceskyskip.estranky.cz/

 

  • JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2021:

Počátek roku:

Banka                                                                                  32 745,- Kč

Pokladna                                                                                3 436,- Kč

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                                              106 000,- Kč

Účastnické poplatky

(MPS, zájezd)                                                                        81 150,- Kč

Dotace         (grant na akci)                                                     7 500,- Kč

Úroky                                                                                     

 

Výdaje:

 

Dotace         ( MPS)                                                               6 350,- Kč

Akce SKIP- účastnické poplatky

 (Malé podzimní setkání, zájezd)                                                     81 500,- Kč

         

Odvod členských příspěvků                                                   63 600,- Kč

 

Materiál                                                                                  5 434,- Kč

Cestovné (zájezd)                                                                  41 075,- Kč 

Nákup softwaru (účetnictví, Estranky)                                       1 852,- Kč

SPOV členské příspěvky                                                          2 000,- Kč

Poplatky bance                                                                           794,- Kč

 

Konečný stav:

Banka                                                                                  20 523,- Kč

Pokladna                                                                                 6 239,- Kč

 

Bude provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 10. 2. 2022