Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 3. 2023

Zpráva o činnosti regionální organizace 03 – SKIP Jižní Čechy za rok 2022

 

Počet členů  :         individuálních                                       93     

                              institucionálních                                    76

 

Regionální výbor

        počet členů výboru                                              9

dozorčí komise                                                   3

počet zasedání                                                   4            

 

V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny.

 

 

Realizace plánu činnosti v roce 2022

 

V roce 2021 jsme žádali o 2 granty z MK ČR v rámci SKIP na vzdělávací akce pro náš region: Literární Šumava - Buquoyské Novohradsko, Malé podzimní setkání ve Stachách. Tyto akce byli grantem podpořeny.

Činnost organizace se pomalu vracela do normálu.

V  březnu 2022 proběhla regionální valná hromadě SKIP. Byly take  vyhodnoceny aktivní knihovnice za rok 2021  a udělení titulu Jihočeský knihovník 2021. Součástí programu byla i přednáška PhDr. Víta Richtera – SKIP včera, dnes a zítra.

 

Další akcí, která se uskutečnila v pravidelném termínu byl studijní zájezd po knihovnách.  Za knihovnami a zajímavostmi Vysočiny – prohlídka KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Havlíčkova Borová – památnílk a knihovna,Lipnice (Jaroslav Hašek), Světlá nad Sázavou – zámek, zámek Maleč (památník F. Palackého a L. Riegra), Přibyslav a Žižkovo pole…..

 

Literární Šumava 2022 – Buquoyské Novohradsko

 

Ve dnech 19. – 21. 5. 2022 jsme pořádali pro naši regionální organizaci a pro kolegy z plzeňského kraje seminář, tentokrát v Nových Hradech. Pestrý program – komentovaná procházka městem Mgr. Vladimírem Hokrem starostou a autorem knihy Příběhy novohradských domů, návštěva Buquoyské hrobky, přednášku – Duchovní krajina Novohradských hor (p. Michaela Vlčková), návštěva městské knihovny (nové prostory nově vybavené nábytkem, komunitní prostory…), prohlídka hradu, poznávali jsme i okolí – Hojnou Vodu – zvon Setkávání, výstup na Kraví horu, kostel na Dobré Vodě (poutní a lázeňské místo), Terčino údolí.

 Poslední den jsme přejeli do Borovan u Českých Budějovic, kde jsme si prohlédli knihovnu, která sídlí v klášteře, expozici železnice, sezónní výstavu, zahrady kláštera, které jsou využívány ke komunitnímu setkávání i k akcím knihovny.

 

 

 

Malé podzimní setkání ve Stachách.

Tradiční akce již 29. setkání jihočeských knihovníků se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. Září 2022.  Na programu jsme měli také již tradiční předání spolkového praporu z českobudějovické knihovny do Stach, kde bude celý rok až do dalšího setkání (v Blatné). Program jako již tradičně byl zaměřený na místní zajímavosti. Procházka spojená s historickým výkladem. Výšlap na Královský kámen a ke Kohoutímu kříži, poté přednáška o souboru literatury Kohoutí kříž, který zpracovává Jihočeské vědecká knihovna v Českých Budějovicích, seznámení s jejím obsahem….Druhý den jsme přejeli do Vimperka, kde je nově otevřeno nové dětské oddělení Vimperské městské knihovny. Poté jsme ještě navštívili nově otevřený, zrekonstruovaný zámek ve Vimperku, který byl celý zdevastovaný.

 

 

 

Jihočeské Klubko v roce 2022

Jihočeské klubko jsme měli naplánované 2 vzdělávací akce, ale uskutečnila se jen jedna – Jak na čtenářský deník a (ne)povinnou četbu – Edita Vaníčková Makosová z Pedagogické knihovny J. A. Komenského.  

Spolupráce s jinými organizacemi

 

Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou

 

  • Spolek pro obnovu venkova – jsme členy této organizace a pravidelně se zúčastňujeme jednání, kde propagujme činnost knihoven. V tomto roce zastupovala p. J. Kostková SKIP v krajském kole  hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku.
  • Společný seminář se v roce 2022 neuskutečnil – máme naplánováno na rok 2023

 

Sekce a kluby

 

·           Členka našeho výboru je členkou Klubu vysokoškolských knihovníků  (I.Treybalová) a  členkou Sekce veřejných knihoven a Sekce dětských knihoven je Ivana Troupová a Romana Ouředníková.

 

 

Informace o činnosti

 

  • o své činnosti informujeme pravidelně v regionálním tisku a v časopise Bulletin  SKIP. Pravidelně je v průběhu roku doplňována spolková kronika regionální organizace. Již máme 25 alb, které dokumentují naši činnost. Kroniky při našich akcích prezentujeme.
  • pravidelně  aktualizujeme  své webové stránky, kde jsou informace o naší činnosti a akcích       https://jihoceskyskip.estranky.cz/
  • JČ SKIP má vlastní elektronickou konferenci, jsou v ní zahrnuti všichni členové (individuální i institucionální), kteří mají e-mail. Všichni jsou zároveň i členy celostátní elektronické konference SKIP. Adresáře obou konferencí jsou průběžně aktualizovány

Výsledky hospodaření za rok 2021:

Počátek roku:

Banka                                                                                  20 523,- Kč

Pokladna                                                                                6 239,- Kč

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                                               112 400,- Kč

Účastnické poplatky

(LŠ, MPS, zájezd)                                                                 155 200,- Kč

Dotace         (grant na akce)                                                   58 403,- Kč

                                                                                    

 

Výdaje:

 

                                                          

Akce SKIP- účastnické poplatky

 (Literární Šumava, Malé podzimní setkání, zájezd, seminář kronikářů)                                                                                                        155 200- Kč

         

Odvod členských příspěvků                                                   57 440,- Kč

 

Materiál a valná hromada                                                        8 684,- Kč

Cestovné                                                                                 1 805,- Kč 

Web                                                                                               999,- Kč

SPOV členské příspěvky                                                          2 000,- Kč

Služby                                                                                    39 764,- Kč

(doplatek autobus zájezd, přednáška Klubko, ubytování )

Poplatky bance                                                                        1 191,- Kč

 

Konečný stav:

Banka                                                                                   16 951,- Kč

Pokladna                                                                                 3 125,- Kč

 

Byla provedena kontrola členkami dozorčí komise RV a proveden zápis o kontrole.

 

Zpracovala: Ivana Troupová

Dne 30.1.2023