Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2009

Zpráva o činnosti 2008

Vyhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace
SKIP v roce 2008
 
Počet členů:         individuálních                                      102                              
                                institucionálních                                   62
 
1. Regionální výbor
počet členů výboru                                                    9
dozorčí komise                                                          3
počet zasedání                                                          5                                                                             
 
 •  v regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny
 • členky dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru
 •  Klub dětských knihoven (jihočeské Klubko) – Marcela Božovská
 •  Klub vysokoškolských knihoven – PhDr. Irena Treybalová
 •  Komise pro zahraniční styky – Pavla Pokorná
 •  Sekce vzdělávání – PhDr. Zuzana Hájková
 •   aktualizace www stránek regionu – Lidmila Švíková
 •  Spolek pro obnovu venkova – členky hodnotitelské regionální komise 
 • soutěže Vesnice roku – Jiřina Kostková (Jižní Čechy) a Anděla Tomanová
 • (Kraj Vysočina) 
 •  Členkou celostátní komise soutěže Knihovna roku byla Eva Jilečková
 •    v průběhu roku 2008 se oblastní výbor sešel 5x, byla projednávána činnost a
 • hospodaření jihočeské regionální organizace SKIP (viz. zápisy z jednání)
 

2.Realizace plánu činnosti v roce 2008

 • Grantové projekty – 2 jihočeské projekty získaly finanční příspěvek MK ČR –tradiční Malé podzimní setkání (září 2008 ve Strakonicích) a Literární Šumava (květen 2008 Podkletí)
 • 6.3.2008 Předjarní Klubko - dramatická dílna (MěK Kamenice nad Lipou) lektorkami byly jihočeské absolventky kursu damatické výchovy v NK Praha O. Šenoldová a E. Žaludová 
 • Březen – měsíc Internetu (motto: Výhoda pro znevýhodněné) – i v jižních Čechách se akce zaměřovaly na znevýhodněné skupiny obyvatel (handicapované, maminky na MD, seniory apod.)
 • V rámci BMI – Týden čtení (10.-16.3.2008) – Česko čte Čapka
 • Noc s Andersenem - hlavním garantem akce Klub dětských knihoven SKIP, letos při NsA připomínáno zejména výročí K.Čapka – zapojeno opět cca 40 jihočeských účastníků (nejen knihoven)
 • 18.-19.4.2008 Zájezd do Českého ráje (Sobotka, Jičín, Turnov, Kozákov, Prachovské skály) – velmi dobře hodnocená akce, přátelská setkání
 • 22.-24.5.2008 Literární Šumava – další ročník mezikrajového setkání jihočeských a západočeských knihovníků, tentokrát v Podkletí (Křemže, Chlum u Křemže, Zlatá Koruna, keltské oppidum Třísov, odkud je jihočeský kámen do základů nové budovy NK v Praze, Dívčí Kámen, Holubov, Krásetín = lanovka na Kleť, Brloh, Kuklov, Holašovice) – jako vždy nabitý turisticko-přednáškovo-poznávací program okořeněný zajímavými setkáními, nezapomenutelnými večerníčky pana Erazima Koháka, rozhledy do okolí i do vesmíru, magickou atmosférou kláštera Kuklov a zakončený nádherou selského baroka
 • Duben - květen 2008 Spanilá jízda spisovatelky Petry Braunové po jihočeských knihovnách s velmi kladným ohlasem všech zúčastněných 
 • 29.5.2008 – Kde končí svět – motto: Cesta tam a zase zpátky regionální přehlídka projektu – zúčastnilo se 8 jihočeských knihoven s 19 projekty – vítěz – MěK Jindřichův Hradec, centrální pracoviště – se prezentoval na celostátním vyhodnocení v září 2008 v Jičíně
 • 29.- 30.8.2008 Hrátky s drátky a papírem - další letní dílna v MěK Dačice, tentokrát s lektorkou A. Šáchovou z Tábora, inspirace pro práci s dětmi (drátkování, ruční papír, výměna zkušeností
 • 12.-13.9.2008 Malé podzimní setkání – v pořadí 15. setkání knihovníků a jejich přátel, tentokrát ve Strakonicích v rámci oslav 165.výročí založení Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích a 40.výročí SKIP (Strakonice, Lnáře, Blatná – knihovny, muzea, galerie, procházka s odborným výkladem, beseda s cestovatelkou a bývalou knihovnicí Kamilou Berndorffovou o Indii) – další nezapomenutelné setkání se zajímavými lidmi, další poznání a rozšíření obzorů, další udělování jihočeské ceny Librosaurus
 • 18.- 19.9.2008 Co venkovské knihovny umějí a mohou IV. - celostátní setkání knihovníků malých knihoven, které pořádala Sekce veřejných knihoven, se konalo zejména v Býšti (Knihovna roku 2006), ale také v okolí - garantem byla D.Wimmerová a zúčastnili se jí i knihovníci z jižních Čech, aby se věnovali vzdělání, zábavě a poznávání krás východních Čech – o tvůrčí příjemnou atmosféru se zasloužili jako vždy všichni
 • Knihovna roku 2007 – krajská kola
 • - v jihočeské  krajské hodnotící komisi byla komisařkou členka regionálního výboru Jiřina Kostková. V hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let působí Anděla Tomanová. A. Tomanová je autorkou vyšívaných stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v krajském (jihočeském) a celostátním kole            
 • V celostátní hodnotitelské komisi soutěže Knihovna roku působila Eva Jilečková (MěK v Prachaticích) – do celostátního kola byl za jižní Čechy nominován Nadějkov (okr.Tábor) – stal se Jihočeskou knihovnou roku, celostátní ocenění Vesnice roku získala obec Malenice
 •  3.10.2008 Happening na zahájení Týdne knihoven - tentokrát v Kutné Hoře pod heslem Rodinné stříbro - jihočeské družstvo se účastnilo klání se vší vervou a obsadilo 2. místo - velmi vydaření akce navzdory nepřízni počasí
 • 27.-30.10.2008 Zájezd do nizozemských knihoven - akce VV SKIP, účastnily se také Jihočeši, fotografická dokumentace prezentována na regionálním výboru
 • 4.-6.11.2008 Mozkobraní KDK SKIP – valná hromada a seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven v MěK Svitavy – jihočeská účast byla hojná, s prezentací našich aktivit, byť rozmanitých, ještě pokulháváme (!)
 • 25.11.2008 Podzimní setkání Klubka – „kateřinské“ tvoření (MěK Jindřichův Hradec) –zhodnocení akcí, plán akcí na rok 2009, inspirativní dílna nejen na Den pro dětskou knihu
 • 29.11.2008 Den pro dětskou knihu 2. ročník celostátní akce za účasti řady jihočeských knihoven
 • 20.11.2008 Slavnostní shromáždění ke 40. výročí SKIP v Městské knihovně Praha, ocenění pamětníků, konfernece Povolání - knihovník, Mgr. Milena Kodýmová, bývalá ředitelka MěK Jindřichův Hradec obdžela Cenu českých knihovníků
 
3.      Spolupráce s jinými organizacemi
 
 •  Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci
 • veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje - podílela se
 • na propagaci činnosti knihoven regionu
 •  
 •  Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou
 •  
 •  D.Wimmerová je členkou Krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova a pracovního týmu Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu, kultury a vnějších vztahů
 •  
 •  Spolek pro obnovu venkova – regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku (J. Kostková a A. Tomanová)
         
4.      Hospodaření
 • Na účtu je cca 23.594,24 Kč, v pokladně cca 2.961,10 Kč, v roce 2008 se změnil poměr v odvádění členských příspěvků ze 40% na 60%, úbytek členů – 12/13 členů, přírůstek +1
 • Členky regionální dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru a sledují hospodaření se svěřenými prostředky
 • Výsledky hospodaření budou předány hospodářce SKIP paní Aleně Kvasničkové
 

5.      Členská základna

 • Během roku je doplňován a aktualizován adresář členů jihočeského SKIP
 • Pravidelnou propagací činnosti se snažíme rozšířit členskou základnu
 
 

6.      Sekce a kluby SKIP

 • Sekce veřejných knihoven – do činnosti sekce se aktivně zapojují některé  z členek naší organizace
 •  Klub dětských knihoven – zapojení do celostátních i regionálních akcí, aktivní účast na „Noci s Andersenem“, „Rosteme s knihou“, „Kde končí svět“, „Kamarádka knihovna“,“Dni pro dětskou knihu“
 • Klub vysokoškolských knihoven – aktivní podíl zástupců jihočeského regionu na činnosti tohoto klubu
 • Sekce vzdělávání – výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků – organizování dalšího vzdělávání knihovníků
 • Komise pro zahraniční styky – podíl na zahraniční spolupráci SKIP – knihovny v Prachaticích, Lomnici n.L., Nové Bystřici a Dačicích realizují spolupráci s příhraničními knihovnami na principu návštěv a výměn souborů
 

7.      Informace o činnost

 • Činnost jihočeské regionální organizace je průběžně prezentována v Bulletinu SKIP, na webových stránkách, v odborném i regionálním tisku
 •  Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována do spolkové kroniky
 
 
 
V Plané nad Lužnicí 31.12.2008
Zpracovala: Václava Vyhnalová